(Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info. tv.) alapján - a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet figyelembevételével.)I. Szervezeti, személyi adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

(Info tv. 1. melléklet I/1-5. pont)

1.2. Felügyelt költségvetési szervek

(Info tv. 1. melléklet I/6. pont)

1.3. Gazdálkodó szervezetek

(Info tv. 1. melléklet I/7. pont)

1.4. Közalapítványok

(Info tv. 1. melléklet I/8. pont)

1.5. Lapok

(Info tv. 1. melléklet I/10. pont)

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

(Info tv. 1. melléklet I/11. pont)

1.7. Költségvetési szervek

(Info tv. 1. melléklet I/9. pont)


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1.1. A szerv tevékenysége, feladat és hatásköre

(Info tv. 1. melléklet II/1. pont)


Info tv. 1. melléklet II/2. pont: Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

 

2.1.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai

(Info tv. 1. melléklet II/3. pont)

 

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

(Info tv. 1. melléklet II/4. pont)

2.3. Közszolgáltatások

(Info tv. 1. melléklet II/5. pont)

 

2.4. A szerv nyilvántartásai

(Info. tv. 1. melléklet II/6. pont: A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei)


2.5. Nyilvános kiadványok

(Info. tv. 1. melléklet II/7. pont)

 

2.6. Döntéshozatal, ülések

(Info. tv. 1. melléklet II/8. pont)

 

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

(Info. tv. 1. melléklet II/9. pont)

 

2.8. Pályázatok

(Info. tv. 1. melléklet II/11. pont)

 

 
2.9. Hirdetmények

(Info. tv. 1. melléklet II/10. pont)

 

2.10. Közérdekű adatok igénylése

(Info. tv. 1. melléklet II/13., 15-17. pont)

 


Info tv. 1. melléklet II/14. pont: Lásd III/3.1.5. pontban.

 

2.11. Közzétételi listák

Info. tv. 1. melléklet II/18. pont - Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


Info tv. 1. melléklet II/19-25. pont: Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.


III. Gazdálkodási adatok

3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések

(Info tv. 1. melléklet II/12. pontja)

3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
3.1.2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
3.1.3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
3.1.4. A működés eredményessége, teljesítmény
3.1.5. Működési statisztika

 

 

3.2. Költségvetések, beszámolók

(Info tv. 1. melléklet III/1. pont)

3.2.1. Éves költségvetések
3.2.2. Számviteli beszámolók
3.2.3. A költségvetés végrehajtása

 

 

3.3. Költségvetések, beszámolók - Gazdálkodási adatok

(Info tv. 1. melléklet III/2-8. pont)

3.3.1. A foglalkoztatottak
3.3.2.Támogatások
3.3.3. Szerződések
3.3.4. Koncessziók
3.3.5. Egyéb kifizetések
3.3.6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
3.3.7. Közbeszerzések