Hírek a kerületből

2020. szeptember 07., hétfő 21:15

Járványügyi tájékoztató

Radványi Gábor alpolgármester után D. Kovács Róbert Antal polgármester koronavírus tesztjének eredménye is pozitív lett. Városvezetői feladataikat, ahogy állapotuk engedi, otthonról, online látják el. A Polgármesteri Hivatal további egy munkatársánál bizonyult pozitívnak a teszt. 

2020. szeptember 03., csütörtök 19:10

Járványügyi tájékoztató

A Kőbányai Önkormányzat egyik vezető tisztségviselője néhány napja belázasodott. Első koronavírustesztjének eredménye pozitív lett. A második teszt eredménye a következő napokban lesz meg.

2020. szeptember 02., szerda 21:01

Sajtóközlemény - Járványügyi tájékoztató

A Kőbányai Gépmadár Óvoda egy, nem a kerületben lakó dolgozójának COVID-19 tesztje pozitív lett.  Az érintett dolgozót egyik családtagjának megbetegedése után vizsgálták, a pozitív eredmény után – szeptember 1-jén – azonnal hatósági házi karantén alá került, melyet a lakóhelye szerint illetékes járványügyi hatóság rendelt el. Ezzel párhuzamosan az állami szervek az Országos Tisztifőorvos által kiadott eljárásrend szerint megkezdték a lehetséges kontaktok felkutatását, melynek eredményeként az óvoda további dolgozói is járványügyi megfigyelés alá kerültek, a munkavégzésük előreláthatólag két hétig nem lehetséges.

További hírek

Közérdekű információk

2020. szeptember 23., szerda 13:07

Folytatódik az agrárcenzus

agrár

 

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az ország valamennyi településére kiterjedő, általános mezőgazdasági összeírást hajt végre, „Agrárcenzus, 2020” elnevezéssel. A felvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2374.

 

2020. szeptember 22., kedd 14:32

Soron kívüli ülnökválasztás

A Köztársasági elnök 2020. szeptember 1. és október 31. közötti időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.

Az ülnökjelölés és választás szabályairól a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) rendelkezik.

2020. szeptember 18., péntek 10:46

Őszi zöldhulladék-gyűjtési akció

Tisztelt Kőbányai Lakosok!


A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót annak érdekében, hogy a közterületek és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.

Az akció keretén belül az Önkormányzat térítésmentesen biológiailag lebomló 100 literes zöldhulladék-gyűjtő zsákot biztosít az ingatlanok tulajdonosainak, kezelőinek, hogy a tisztasági kötelezettségüknek eleget téve az ingatlanok előtti közterületek és ingatlanok rendben tartásáról gondoskodni tudjanak.

2020. szeptember 23., szerda 16:18

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. szeptember 25-én 0.00 - 3.30 óra között  a X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor úton az Ónodi utca és a Liget tér közötti szakaszon a 3-as villamos füves pályaszakaszain a FŐKERT Zrt. munkatársai kaszálási munkálatokat végeznek, ezért esetenként a forgalmat akadályozhatják.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2020. augusztus 31., hétfő 13:21

Próbanépszámlálást tart a KSH

Országszerte 72 település mintegy 14 000 háztartása segítheti a jövő évi népszámlálás előkészítését.

Reprezentatív, azaz a teljes magyar társadalmat leképező adatgyűjtés keretében próba-népszámlálást indít augusztus 31-én a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A próbafelvétel célja, hogy adatokkal segítse a 2021. évi népszámlálás szakmai előkészítését. A részvétel önkéntes, de fontos, hiszen egy-egy kitöltő közel 350 háztartást képvisel.

2020. szeptember 08., kedd 09:48

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező lmmo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Tavas utca (Bányató utca - Sütöde utca között páros oldalon) járda felújítás kiviteli munkáit 2020. szeptember 7-én megkezdte. Várható befejezése: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Immo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Zsombék utca (Maglódi út - Takarék utca között páros oldalon) járda felújítás kiviteli munkáit 2020. szeptember 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Immo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Keresztúri út (Halas utca - Vízimalom utca között páros oldalon) járda felújítás kiviteli munkáit 2020. szeptember 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Continental Automotive Hungary Kft. megbízásából a kivitelező InterRoad 2010 Mérnökiroda Kft. a Budapest X. kerület, Napmátka utca személygépkocsi parkoló építés kiviteli munkáit 2020. szeptember 7-én megkezdi. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező lmmo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Alkér utca (Óhegy utca - Száraz utca között a páros oldalon) járda felújítási munkát végez 2020. szeptember 3-tól. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező lmmo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Kolozsvári utca (Harmat utca - Ónodi utca között) járda felújítási munkát végez 2020. szeptember 3-tól. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Immo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Szent László tér, Kőbányai Kőrösi Kulturális Központ melletti járda felújítási munkát végez 2020. szeptember 3-tól. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező lmmo Szervíz Kft. a Budapest X. kerület, Harmat utca (Gitár utca - Téglavető utca közötti, és a Sibrik M. út - buszmegálló közötti szakaszok) járda felújítási munkát végez 2020. szeptember 3-tól. Várható befejezés: 2020. október 10.;

- a Kőbányai Önkormányzat megbízásából a kivitelező MIHA-Terv Kft. a Budapet X. kerület, Állomás utca 3. szám mögött térfigyelő kamera elhelyezés kiviteli munkát végez 2020. szeptember 1-jétől. Várható befejezés: 2020. szeptember 10.;

- a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Bácskai Elemér egyéni vállalkozó a Budapest X. kerület, Agyagfejtő utca 18-25. szám előtt a (42309/86) hrsz.-on személygépkocsi várakozóhelyek kialakításának kiviteli munkáit 2020. augusztus 24-én megkezdi. Várható befejezés: 2020. szeptember 30.; 

- a Budapest Főváros Önkormányzata (1052 Budapest, Városház utca 9-11.) megbízásából a kivitelező Budapest Közút Zrt. (1115 Budapest, Bánk Bán utca 8-12.) a Budapest X. kerület, Bányató utca (Sibrik Miklós út - Tavas utca közötti szakaszon) útfelújítást végez. A munka megkezdésének időpontja: 2020. július 21. Várható befejezése: 2020. október 18.;

- az NKM Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Szlávy utca (Cserkesz u. - Óhegy u. közötti szakaszon) dn 200 PE kisnyomású gázvezeték építés és a Szlávy u. 29. - 79. sz. között DN 100 acél nagy-középnyomású gázvezeték építése aktív korrózió védelemmel kiviteli munkáit 2020. június 2-án megkezdi. Várható befejezés: 2020. szeptember 7.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2020. július 21., kedd 08:54

A Bányató utcai útpálya rekonstrukciós munkálatai

A Budapest Főváros Önkormányzatának kezelésében lévő Budapest X. kerület Bányató utca Sibrik Miklós út és Tavas utca közötti szakaszának rehabilitációját 2020. július 21-étől kezdi meg a Budapest Közút Zrt. Az építési munkálatok a terveik szerint 2020. október 18-éig tartanak.

2020. május 11., hétfő 12:35

Forgalmirend-változás a Kelemen és az Ihász utcában 2020 nyarától

Az elmúlt időszakban sor került a Budapest X. kerület, Kőér utca, Vaspálya utca, Kápolna utca által határolt területre vonatkozó lakossági észrevételek, javaslatok összegyűjtésére, értékelésére annak érdekében, hogy átfogó képet kaphassunk a terület lakóinak igényeiről.

Az észrevételek kiértékelését követően a forgalomtechnika kialakítása kapcsán érintett szervezetekkel számos egyeztetésre került sor, melynek során sikerült a szükséges változtatások vonatkozásában egységes, a hatáskörrel rendelkező Budapest Közút Zrt. által is elfogadott álláspontot kialakítani.

2020. május 04., hétfő 18:15

ÚJRAINDUL a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a védőnői és a fogászati ellátás

Tájékoztatás a háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogászati, valamint szájsebészeti ellátás újraindításáról

 
Az emberi erőforrások miniszterének döntése alapján 2020. május 4-étől ismét elérhetővé válik az Önkormányzat feladatkörébe tartozó háziorvosi, házi gyermekorvosi, védőnői és fogászati, valamint szájsebészeti ellátás.
 
Az orvosi rendelőben való személyes megjelenés kizárólag az orvossal telefonon, illetve e-mailben - a szokásos rendelési időben - folytatott előzetes konzultáció alapján, az orvos által megjelölt időpontban lehetséges.
 
A váróteremben töltött idő  és a fertőzésveszély minimalizálása érdekében kiemelten fontos az időpontok betartása és a betegek közötti megfelelő - legalább 1,5 méteres - távolságtartás. Az orvosi rendelőbe történő belépést az egészségügyi személyzet által elvégzendő, kötelezően előírt hőmérsékletmérés előzi meg.
 
Az orvosi igazolások, táppénzes lapok igénylése, illetve egyéb adminisztratív ügyek intézése a továbbiakban is a személyes kontaktus elkerülésével, telefonon, illetve elektronikus levélben történik.
További közérdekű információk

Eseménynaptár

2020.09
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 1. 7
 2. 8
 3. 9
 4. 10
 5. 11
 6. 12
 7. 13
 1. 14
 2. 15
 3. 16
 4. 17
 5. 18
 6. 19
 7. 20
 1. 21
 2. 22
 3. 23
 4. 24
 5. 25
 6. 26
 7. 27
 1. 28
 2. 29
 3. 30
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Aktuális

Sportolj Kőbányán!

Kiírás

Egészségügy támogatás

Kamera pályázat

Háziorvosok elérhetősége

Megjelent a Kőbányai Kalendárium a 2020-as esztendőre! Igényelje Ön is!

Szociális taxi kőbányaiaknak