Hírek a kerületből

2021. július 16., péntek 08:31

"TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ" KERÜLETSZÉPÍTŐ AKCIÓ

Szépülő kerületünkért, a tisztább, rendezettebb környezetünkért, az élő és élhető Kőbányáért egyre többen, egyre többet teszünk. Csatlakozzon Ön is, hogy otthonunk még szebb, még vonzóbb, ezáltal még értékesebb legyen!

2021. július 21., szerda 09:23

BúcsúzunkHa az ember meghal, minden dolga
olyan, akárcsak sohasem lett volna.

Egy helyen marad meg igaz valója:
a fénysugáron, mely leválik róla.
(Faludy György)
További hírek

Közérdekű információk

2021. július 13., kedd 14:09

Tájékoztató parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodásának a közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő.

 

A parlagfű elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége.

 

A hatóságok feladata, hogy - amennyiben a tulajdonos/földhasználó nem tesz eleget a kötelezettségének - a mulasztók költségén elrendelik az ún. közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot szabnak ki. 

2021. június 23., szerda 11:26

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2021. július 5-étől augusztus 6-áig igazgatási szünet lesz. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel a Hivatal főépületében (Szent László tér 29.), az Ügyfélközpontban (Állomás utca 26.), a kihelyezett Ügyfélszolgálaton (Újhegyi sétány 16.).

2021. július 23., péntek 09:55

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- Szabó Balázs megbízásából a kivitelező Krieger László mélyépítő kisiparos a Budapest X. kerület, Bojtocska utca 7., 42526/425 helyrajzi számú ingatlanon vízellátási munkálatok és vízbekötés létesítése a Hárslevelű utca (42526/121) helyrajzi számú ingatlanon kiviteli munkáit 2021. augusztus 2-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. augusztus 12.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező SPIE Hungaria Kft. a Budapest X. kerület, Venyige utca (42518/16 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátás – BHTR állomások létesítése kivitelezési munkáit 2021. június 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. augusztus 5.

- A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. megbízásából a kivitelező Hajdu Közmű Kft. a Budapest X. kerület, Albertirsai út – Hungexpo vásárközpont területén tervezett „C” épület alatt és Albertirsai út húzódó közcélú ivóvízvezeték kiváltása kiviteli munkáit 2021. június 19-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. augusztus 6.

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Colas Út Zrt. a Budapest X. kerület, Vaspálya utca (Vasgyár utca - Sibrik M. út között) és Vasgyár utca (Vaspálya utca – Gyömrői út között) fejlesztési (vízellátás, csatornázás, elektromos kábel fektetés, közvilágítás, távközlési alépítmény, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda stb.) kiviteli munkáit 2021. március 16-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. szeptember 30.

- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a kivitelező SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület Kerepesi úti egyesített főgyűjtő rekonstrukciója (Rákos-patak alatti bújtató) bontási-építési kiviteli munkáit 2021. március 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, Füzér utca (Vásárló utca – Kőrösi Csoma sétány között) forgalmi rend módosítás kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, Ihász utca 26-27. között várakozás rendezése, kapubehajtó felújítás kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Parkolási rend felülvizsgálata a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 9-13 szám környezetében lévő kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

-  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, MÁV telep (Hungária körút – Salgótarjáni utca – Zách utca – MÁV vágányok) forgalmi rend módosítása kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, Bihari utca – Fertő utca – Makk utca – Balkán utca által határolt terület forgalmi rend módosítása kiviteli munkáit 2021. június 3-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

-  Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Gyakorló utca; Keresztúri út – Hatház utca közötti szakaszán dn 315, 200 PE kisnyomású gázvezeték építse, valamint DN 150 a. nagy-középnyomású gázvezetékek építése aktív korrózióvédelemmel kiviteli munkáit 2021. június 21-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 30.

-  Az Iminimi Kft. megbízásából a kivitelező Bucsányi György Group Kft. a Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/a előtt közterületen kapubehajtó létesítés; Somfa köz 17. és Somfa köz 10-12. szám előtti közterületen parkoló és járda építésének kiviteli munkáit 2021. június 21-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. augusztus 30.

- A Continental Automotive Hungary Kft. megbízásából a kivitelező Bego-Gáz Kft. a Budapest X. kerület, Napmátka utca 1. csatornaellátása kiviteli munkáit 2021. július 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 21.

- A Richter Gedeon Nyrt. megbízásából a kivitelező, SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Alkér u 9. Cserkesz u. 67. sz. közötti parkoló, járda, kapubehajtó, csatornabekötés, bontás-építési és felújítási kiviteli munkáit 2021. július 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 31.

- A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából a kivitelező Liget Mester Kft. a Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. sz. előtti parkoló, járda, kapubehajtó felújítási kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 31.

- A HM EI Zrt. megbízásából a kivitelező Uz-Trans Kft. Kft. a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 18. szám előtt járdafelújítási munkáinak kiviteli munkáit 2021. július 5-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 20.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Dorla-Bau Kft. (2011 Budakalász, Munkácsy Mihály utca 24.) a Budapest X. kerület, Kőbányai út 38. szám alatti ingatlan vízbekötése a Monori utca felőli részen a kiviteli munkát 2021. július 7-én megkezdte a kiviteli munkát. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Budapest Közút Zrt. megbízásából a kivitelező Ambíció Építőipari és Szolgáltató Kft. a Budapest X. kerület, Maglódi út Újhegyi utca csomópontban jelzőlámpa létesítése, forgalomtechnikai intézkedések kiviteli munkáit 2021. július 9-én kezdi meg. Várható befejezés: 2021. augusztus 9.

- Antal Attila József megbízásából a kivitelező Salanki&Jonas Kft. a Budapest X. kerület, Korponai utca 8/A számú ingatlan kapubehajtó felújítása kiviteli munkáit 2021. július 12-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. augusztus 13.

- Az NKM Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Pulzus+ Kft. a Budapest X. kerület, Gyömrői út 90-100. szám alatti ingatlan utólagos gáz leágazó elosztó vezeték kiépítése kiviteli munkáit 2021. július 15-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából a kivitelező Maxeron Kft. (1107 Budapest, Basa utca 26.) a Budapest X. kerület, Cserkesz utca 30. (41743 hrsz.) villamosenergia-ellátása kiviteli munkáit 2021. július 26-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező Maxeron Kft. a Budapest X. kerület, Heves utca 4089/12 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátása kiviteli munkáit 2021. július 26-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. augusztus 4.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió megbízásából a kivitelező ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió a Budapest X. kerület, Jegenye utca 19. (38425/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátási kiviteli munkáit 2021. augusztus 2-án kezdi meg. Várható befejezés: 2021. augusztus 6.

- A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a kivitelező Fercom Systems Kft. a Budapest X. kerület, Jegenye utca 19. (38425/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátási kivlteli munkáit 2021. augusztus 19-én kezdi meg. Várható befejezés: 2021. szeptember 5.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2021. június 30., szerda 11:07

Tájékoztató KSH adatfelvételről - PIAAC

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 10. ker. településen/településeken önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2021. június 29. és 2021. szeptember 29. közötti időszakban az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program (PIAAC) keretében. A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

2021. március 02., kedd 10:11

2021. évi kötelező ebösszeírás

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!


Budapest X. kerület területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek kötelező összeírására a törvény 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal. A települési önkormányzat az összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Bővebb információ és regisztráció

2021. május 03., hétfő 16:06

Megkezdődött a sportpálya felújítása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Bihari utca, Balkán utca, Somfa utca és Kékvirág utca által határolt parkban a sportpálya felújítása 2021. április 26-án megkezdődött.

 

2021. április 30., péntek 10:24

Örökzöld bemutató kert kialakítása az Óhegy parkban

Az Óhegy park területén örökzöld bemutató kertet alakít ki a Kőbányai Önkormányzat különleges fajú, fajtájú növényekkel. A bemutató kertben elhelyezésre kerülő ötvenöt fához információs táblák fognak kerülni, amelyek a kőbányai lakosoknak, óvodásoknak, iskolásoknak fontos, új ismertekkel szolgálnak majd.

A kert megvalósítását a kőbányai Csilla utca egyik lakója tette lehetővé, amit Kőbánya lakossága nevében ezúton is köszönünk!

2021. április 15., csütörtök 08:29

A FŐTÁV kéréssel fordul a társasházak képviseleteihez

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. szolgáltatásait igénybe vevő, mintegy 240 ezer lakossági és több mint 7 ezer üzleti, intézményi távhő felhasználó az április 15-étől kezdődő időszakban a felhasználóival kötött üzemviteli megállapodásban foglalt időpontok szerint kapcsolja ki az adott épület fűtését. Jelenleg Budapesten több mint 430 olyan épület van, amelyben ennek alapján le kellene állítani a távhőszolgáltatást. Az üzemviteli megállapodásban rögzített fűtésleállítási időpontoktól azonban eseti rendelkezéssel eltérő fűtéskapcsolás is kérhető, amennyiben ezt az időjárás, például egy hirtelen lehűlés, szükségessé teszi. Eddig több mint 100 épület képviselői kérték eseti rendelkezéssel, hogy a hideg időjárás miatt ne kerüljön sor a fűtés leállítására.

2021. április 01., csütörtök 15:44

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztajuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Budapest 10. kerületében 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

2021. április 02., péntek 08:31

Tájékoztatás az első évfolyamra beíratás rendjében történt változásról

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!


A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola 2021/2022. tanév első évfolyamára a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA rendszeren keresztül.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online módjára 2021. április 10-től (szombat) nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van nyitva. Amennyiben szükség lenne a már elektronikusan beküldött adatok módosítására, akkor ezt az intézmény által meghatározott módon kell jelezni.

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2021.07
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4. 1
 5. 2
 6. 3
 7. 4
 1. 5
 2. 6
 3. 7
 4. 8
 5. 9
 6. 10
 7. 11
 1. 12
 2. 13
 3. 14
 4. 15
 5. 16
 6. 17
 7. 18
 1. 19
 2. 20
 3. 21
 4. 22
 5. 23
 6. 24
 7. 25
 1. 26
 2. 27
 3. 28
 4. 29
 5. 30
 6. 31
 7.  

Aktuális

Toborzó

Toborzó

Ebösszeírás 2021

Megjelent a Kőbányai Kalendárium a 2021-es esztendőre

Meghosszabbítjuk a rendszeres szociális támogatásra való jogosultságot

Háziorvosok elérhetősége

Szociális taxi kőbányaiaknak