Hírek a kerületből

2022. június 13., hétfő 22:33

Elkötelezett a kerület lakói nyugalmának biztosítása mellett a Kőbányai Önkormányzat

A Kőbányai Önkormányzat elkötelezett a kerület lakói nyugalmának, pihenésének biztosítása mellett, ezért a 2022. június 10-i, a Kincsem Parkban megrendezett Holi Peace Budapest fesztivál zajterhelése ügyében szigorú fellépésre kéri az eljáró hatóságokat. A lakossági panaszok kivizsgálása Kőbánya jegyzőjének, valamint a rendőrségnek a hatáskörébe tartozik. 

További hírek

Közérdekű információk

2022. június 24., péntek 12:11

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban lebonyolítandó országos népszámláláshoz.

A jelentkezés során a „Jelentkezési lap a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a www.kobanya.hu honlap Nyilvánosság/Hirdetmények menüpontjában vagy a Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.).

A jelentkezéseket 2022. július 29. napjáig várjuk a jelentkezési lap alábbi módon történő benyújtásával:

a)      e-mailben a hivatal@kobanya.hu e-mail címen vagy

b)      személyesen a Hivatal Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti Ügyfélközpontjában.

2022. május 24., kedd 08:12

Forgalmirend-változás a Mázsa téren

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 23-án megkezdődik a Mázsa téri MOL üzemanyagtöltő állomás átépítése. Az építkezés miatt az ideglenes jelleggel bevezetett, a töltőállomáson keresztül biztosított átközlekedés a Kőbányai út és Bihari utca között megszűnik.

A Kőbányai út és a Bihari utca kapcsolatát a Kőbányai út, Szállás utcai és Monori utcai csomópontjai továbbra is biztosítani fogják.

Az építkezés ideje alatt a közösségi közlekedési járatok változatlan menetrenddel közlekednek.

2022. május 12., csütörtök 14:31

Lakossági kérdőív a Budapest és környéke légszennyezettségéről

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációra vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatát végzi. A felülvizsgálat részét képezi jelen kérdőíves formájú adatgyűjtés is, amelynek célja a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció lakóinak környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése.

Kérjük, minél többen töltsék ki a kérdőívet, amely itt érhető el.

A kérdőív kitöltésére 2022. május 31-éig van lehetőség.

Ez a kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. Az adatok kezelése kizárólag statisztika készítés céljából történik. Az adatok a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Levegő- és Zajvédelmi Osztályának kerülnek megküldésre.A feldolgozott adatok kizárólag a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet „8. A levegőminőségi terv” című fejezetében meghatározott dokumentáció elkészítése során kerülnek felhasználásra.

2022. április 13., szerda 07:10

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

2022. április 27., szerda 09:17

Közlekedésrendészeti intézkedés

Az 1994. évi XXXIV. tv. 44. §. és az 1988. évi I. tv. 14. §. alapján a BRFK Rendészeti szervek Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztálya ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el az alábbiak szerint:

2022. június 16., csütörtök 15:08

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- Az INVITECH ICT SERVICES Kft. megbízásából a kivitelező Best Kft. a Budapest X. kerület, Régivám utcában Régivám köz és Helikopter utca között távközlési építmény kiviteli munkáit 2022. június 17-én megkezdi. Várható befejezés: 2022. július 3.

- Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Solymárgáz Kft. a Budapest X. kerület, Serpenyő utca (Serpenyő utca 4. és Ökrös köz között) és Ökrös köz (Serpenyő utca és Ökrös köz 1. között) területén gázvezeték építése kiviteli munkáit 2022. június 8-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. június 30. 

- A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a kivitelező Belfry PE Kft. által a „Rákos-Hatvan vasútvonalkorszerűsítés 1. szakaszához kapcsolódó, Budapest X. Jászberényi u. -Bojtocska u. kereszteződésében készülő D10 PE 6,0 bar gázelosztó vezeték kiváltás” című, KG-01-0103+99 Tervszámú, T-13/17*I. Szakági tervszámú és 2018. szeptember 16-ai keltezésű” Kiviteli Terv alapján a 42862/6 helyrajzi számú ingatlanon történő gázvezeték kiváltás, átfúrási munkák kiviteli munkáit 2022. május 2-án megkezdte. Várható befejezés: 2022. szeptember 1.

Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező GÁZKAR Kft. által a Budapest X. kerület, Endre utca 16. (39080/2) hrsz-ú ingatlanra utólagos leágazó gázvezeték építése kiviteli munkáit 2022. június 7-én megkezdi. Várható befejezés: 2022. június 17.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2022.06
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5.  
 6.  
 7.  

Aktuális

Kőbányai Kalendárium 2022

Adománygyűjtés

CseppetSem

Háziorvosok elérhetősége

Szociális taxi kőbányaiaknak