Hírek a kerületből

2021. február 12., péntek 11:24

Búcsúzunk

Halott virágok, csendes fohászok.
Nem hozhat békét a részvét.
Kőtestű angyal néz fel az égre,
arcán a bánat,
kőszárnyak nem szállnak.”

(Ossian)

2021. január 15., péntek 10:17

Búcsúzunk

„Amikor túl nagy a csend, szinte idegesítő, akkor mindenki hiányzik. Ilyenkor folyton egy mondatot ismételgetek magamban. Nem látlak, de tudom, hogy itt vagy.”

(Tuti gimi c. filmből)
2021. január 06., szerda 09:05

Védőoltással a fertőző agyhártyagyulladás és szepszis ellen

A Kőbányai Önkormányzat a 2021. évben is ingyenesen biztosítja a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni négykomponensű védőoltást.

Az ingyenes védőoltásra 2021. évben az a kőbányai lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult, aki a kérelem benyújtását megelőző évben, 2020-ban töltötte be a 10. életévét.

További hírek

Közérdekű információk

2021. február 25., csütörtök 09:01

2021. évi kötelező ebösszeírás

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!


Budapest X. kerület területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kerül sor az ebek kötelező összeírására a törvény 42/A. § (4) bekezdésében meghatározott tartalommal. A települési önkormányzat az összeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

2021. február 24., szerda 09:53

Tervezett forgalmiirány-változás a MÁV-telepen

Az elmúlt időszakban sor került a Budapest X. kerület, MÁV-telep forgalomtechnikai felülvizsgálatára, mely során megállapítottuk, hogy a lakótelep útját nagy számban használják az autósok a Hungária körút elkerülése érdekében, menekülőútként használva azt. Az átmenő forgalom csökkentése érdekében ezért az útszakasz egyirányúsítását tervezi a Kőbányai Önkormányzat. A változtatással a MÁV-telep az ott lakók számára továbbra is megközelíthető marad, ugyanakkor menekülési útvonalként ezt követően az érintett szakasz már nem lesz használható.

2020. december 16., szerda 07:33

„Égig érő fű” udvarzöldítési pályázat

A pályázat társasházak és lakásszövetkezetek számára nyitott, olyan társasház pályázhat, amelynek lakóépületei zártudvaros, keretes vagy csatlakozó udvaros beépítésű zárt belső területtel rendelkeznek.

A beadási határidő 2021. március 3.

2021. február 23., kedd 09:49

Tájékoztató az Álmos utca mentén erdőgazdálkodási tevékenység megkezdéséről

Az Álmos utca és a Tünde utca sarkától a Felsőcsatári út felé húzódó 4/M erdőrészletet jelenleg főként idegenhonos, túltartott, leromlott egészségi állapotú faállomány alkotja. Az erdőrészletre vonatkozó jóváhagyott kötelező erdőterv a fák kora és egészségi állapota okán az idős, pusztuló, főként akácok tarvágását irányozta elő mintegy 4,9 hektáros területen. A tarvágás hosszú távon alacsony diverzitású, rövid vágásfordulójú erdőt eredményezne.

 

2021. február 25., csütörtök 15:01

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Best-Tel Kft. a Budapest X. kerület, Albert Camus utca és Harmat utca sarkán elhelyezkedő távközlési vezetékek kiváltása, elbontási-építési kiviteli munkáit 2021. február 15-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. március 15.

- A Fővárosi Vízművek ZRt. megbízásából a kivitelező Hydro-Logic Kft. Budapest X. kerület, Vaspálya u. 58. szám alatti ingatlan vízvezetékének bekötési-elbontási kiviteli munkáit 2021. február 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. február 26.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából a kivitelező Hydro-Logic Kft. Budapest X. kerület, Somfa utca 5/a szám alatti ingatlan vízvezetékének bekötési-elbontási kiviteli munkáit 2021. február 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. február 26.

- A Fővárosi Vízművek Zrt. megbízásából a kivitelező Könöf Közmű Kft. a Budapest X. kerület, Füzér u. 19/b vízbekötés megszüntetése építési kiviteli munkáit 2021. március 15-én kezdi meg. Várható befejezés: 2021. április 15.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2020. december 02., szerda 09:14

Felhívás járda hó- és síkosság mentesítésére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről, továbbá a hó eltakarításáról.

A Rendelet értelmében, aki síkosság-mentesítési, illetve hóeltakarítási kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

2020. november 23., hétfő 15:12

Díjfizetés nélkül vehető igénybe a Sibrik parkoló 19.00 és 07.00 között

A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat rendelkezéseire figyelemmel a Kőbányai Önkormányzat által üzemeltetett Sibrik Miklós út 34. szám alatt található parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7 órától reggel 7 óráig terjedő idősávban.

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2021.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 1. 8
 2. 9
 3. 10
 4. 11
 5. 12
 6. 13
 7. 14
 1. 15
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 1. 22
 2. 23
 3. 24
 4. 25
 5. 26
 6. 27
 7. 28

Aktuális

Meghosszabbítjuk a rendszeres szociális támogatásra való jogosultságot

Rendőrségi toborzó

Egészségügy támogatás

Háziorvosok elérhetősége

Szociális taxi kőbányaiaknak