Hírek a kerületből

További hírek

Közérdekű információk

2023. december 05., kedd 10:28

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a kivitelező Liget Mester Kft. a Budapest X. kerület, Salgótarjáni úton fahelyek kialakításának kiviteli munkáit 2023. júlus 28-án megkezdte (várható befejezés: 2023. október 31-e volt), amely 2023. november 17-én meghosszabbításra került. Várható befejezés: 2023. decmeber 20., 

- Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft. a Pongrácz köz 1. - Kőbányai út 42. számnál lévő nyomásszabályozó rekonstrukció kapcsán a meglévő nyomásszabályozó épületének és csatlakozó burkolatok bontására vonatkozó kérelemben szereplő kiviteli munkáit 2023. november 27-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 20.,

- Az ELPO Mérnöki Szolgáltató Kft. által Budapest X. kerület Napmátka utcában gyalogos átkelőhely létesítése kiviteli munkáit 2023. november 16-án megkezdte. Várható befejezés: 2023. december 20.,

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Aszfaltbeton Kft. által Budapest X. kerületében járdafelújítások: Mádi utca 224. számú ingatlan előtt járdajavítás, Sibrik Miklós úton a Lenfonó utcai átjáróban lévő gyalogátkelőhely szegélyének süllyesztése, járdaburkolat cseréjnek kiviteli munkáit 2023. október 19-én   megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 15.,

-  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Aszfaltbeton Kft. által Budapest X. kerület, Rottenbiller parkban járdafelújításának kiviteli munkáit 2023. október 24-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 15., 

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Bácskai Elemér E.V. a Budapest X. kerület, 2023. évi járdafelújítások 2. rész – Gyárdűlő, Kertváros és Óhegy - városrészekben történő kiviteli munkáit 2023. szeptember 25-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. december 15.,

-  A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft.  „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker. „C” és „D” jelű kötet, Harmat utca (Kőrösi Csoma u.-Kőér utca között); Kőrösi Csoma u. (Harmat utca - Halom utca között) közművek, vízvezeték, elektromos kábel, forgalomirányitó létesítmény, kerékpárút, útpálya, járda kiépítésére vonatkozó” kivitelezéséhez kapcsolódó munkáit 2023. szeptember 11-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 31.,

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Market Építő Zrt.  a „Budapest X. kerület, Bosch Campus gyalogoshíd” létesítése Sibrik Miklós út (42278) hrsz-ú ingatlan felett, annak Gyömrői út -Robert Bosch utca közötti szakaszán.” kiviteli munkáit 2023. január 30-ám megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 29.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2023. november 14., kedd 14:41

"Miből élünk?" - KSH adatfelvétel

2023. szeptember 1. és december 18. között zajlik az Európai Központi Bank szervezésében, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által végzett nemzetközi „Miből élünk?” című adatfelvétel. A felmérésben 15 ezer, kétlépcsős, rétegzett mintavétellel kiválasztott háztartást kérdez meg a KSH.  

Az adatgyűjtés a háztartások gazdasági viselkedésének megértéséhez nyújt más módon be nem szerezhető, értékes információkat, és a célja az, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok döntéshozói uniós szinten összehasonlítható adatokat kapjanak a háztartások vagyoni helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának mértékéről.

Az adatfelvétel sikerességéhez alapvető fontosságú, hogy a válaszadásra kiválasztott háztartások minél nagyobb arányban töltsék ki a kérdőívet. 

2023. november 13., hétfő 11:49

"TámogatLak” - Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése program

A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, a Budapest Esély Nonprofit Kft. által megvalósított program célja a roma származású, részben állami gondozásból kikerülő, részben hajléktalansággal, vagy egyéb, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok számára olyan többlettámogatás biztosítása, amelynek segítségével javul foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a társadalmi integrációra való esélyük.

A programba bevont roma fiatalok (18–35 év) havi rendszeres megélhetési támogatásban részesülnek.

A támogatás feltételeként a bevontaknak a közösen kijelölt egyéni célok megvalósításán kell dolgozniuk. Céljaik elérésében képzések, tanácsadások és mentorok segítik őket. 

2023. november 02., csütörtök 08:42

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület, továbbá járda hiányában öt méter széles területsáv gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2023.12
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31

Aktuális

Adventi és karácsonyi kórusos szentmisék

CseppetSem