Hírek a kerületből

További hírek

Közérdekű információk

2024. február 26., hétfő 12:06

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

-  A Társasház Bp. X. Salgótarjáni utca 59. megbízásából Csercsik Réka közös képviselő a jelzett társasház előtti területen szennyvízvezeték csőtörés megszüntetésére vonatkozó kivitelezési munkát jelentett be 2024. január 26-án. A bontási munkákat és a közművezeték javítását rendkívüli igénybevétel keretein belül elvégezték. A térkőburkolat fektetését (a visszatöltött föld megfelelő tömörödésének elérése miatt) a rendkívüli igénybevétel helyreállítására rögzített 72 órán belül nem történhetett meg. A Beruházó ennek megfelelően a térkőburkolat fektetésére vonatkozóan kérelmet nyújtott be. A Budapest X. kerület Salgótarjáni utca 59. szám alatti ingatlan közművezeték javítása, térkőburkolat fektetése kiviteli munkáit 2024. január 29-én megkezdte. Várható befejezés: 2024. március 7.,

- Az Mega-Sped Kft. benyújtott „Budapest X. kerület, Királydomb vízelvezetésének kiépítése – Dorogi utca” kiviteli munkáit 2024. február 13-án megkezdi. Várható befejezés: 2024. május 15.,

-  A Maxeron Kft. által Budapest X. kerület, Harmat utca 44. (41314/1) hrsz.-ú ingatlan villamos energiaellátás kiépítésének kiviteli munkáit 2024. február 14-én megkezdi. Várható befejezés: 2024. március 3.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2024. február 29., csütörtök 11:06

2024. évi kötelező ebösszeírás kőbányán

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!

A Kőbányai Önkormányzat 2024. március 1. és 2024. június 30. között Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez. A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtására, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amelyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.

Az ebösszeíró lap másolható.

Lehetőség van továbbá a Kőbányai Önkormányzat honlapján megjelenített ebösszeíró lap elektronikus kitöltésére.

Az ebösszeírásban résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Az ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2024. június 30-ig kell visszajuttatni
• online módon a www.kobanya.hu honlapon keresztül,
ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre szkennelve,
• e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével,
• E-Önkormányzat Portálon keresztül
• postai úton,
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) elhelyezett gyűjtőládába rakva.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2024. évben ismét be kell jelenteni.

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírtaknak megfelelően tesz
eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján 150 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható.

2024. február 02., péntek 12:38

KSH tájékoztatása lakossági adatfelmérésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 10. ker. településen a hivatal elnöke által 2024-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a
következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
1942 Lakossági utazási szokásai – 2024. április, július, október, 2025. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú
2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2024. április-június
2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel – 2024. február-április
2546 Életkörülmény Adatfelvétel - havi rendszerességű
1711 Időmérleg felvétel – 2024. április - 2025. március

2024. január 09., kedd 11:29

Tájékoztató a 2024. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervéről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ - mint kéményseprő-ipari szerv - a 2024. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervét elkészítette, kerületünk a II. félévben érintett.

A Budapest X. kerület társasházi sormunka részletes ütemterve a kapcsolódó dokumentumban olvasható.

Az ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatban további információ a szervezet lakossági honlapján érhető el.

2023. november 02., csütörtök 08:42

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület, továbbá járda hiányában öt méter széles területsáv gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2024.03
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5. 1
 6. 2
 7. 3
 1. 4
 2. 5
 3. 6
 4. 7
 5. 8
 6. 9
 7. 10
 1. 11
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 1. 18
 2. 19
 3. 20
 4. 21
 5. 22
 6. 23
 7. 24
 1. 25
 2. 26
 3. 27
 4. 28
 5. 29
 6. 30
 7. 31

Aktuális

Állomások - Változások

Adventi és karácsonyi kórusos szentmisék

CseppetSem