Hírek a kerületből

2023. január 26., csütörtök 14:54

Búcsúzunk

Van az emlék…. Valaki itt hagyta őket. Valaki, aki elment…

De hagyott valamit.

Sok emléket.

Amelyek itt vannak egy darabka hangban, néhány képben…

…nem csak emléket hagyott. Annál sokkal többet.

A valóságot. Az életet. Az emléket, amely tovább él…

Egy másik életben, ami az övé is.

Így válik az emlék jelenné, jövővé.

(Csitáry-Hock Tamás)

2023. január 03., kedd 09:37

I. Kőbányai Ötlabda-torna

A Kőbányai Önkormányzat támogatásával a Kocsis Sándor Sportközpont meghirdeti a minimum 4 fős maximum 8 fős vegyes csapatok, kőbányai családok, munkahelyi kollektívák, baráti társaságok, lakóközösségek számára az I. Kőbányai Ötlabda-tornát.

További hírek

Közérdekű információk

2023. január 12., csütörtök 08:47

CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE

AZ EGYETEMES FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓNÁL FELHASZNÁLHATÓ CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján 2022. szeptember 10-étől a települési önkormányzatok jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról. A hatósági bizonyítvány - büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával – az egyetemes földgázszolgáltatóhoz történő benyújtásával, a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől vehető igénybe a kedvezményes többletmennyiség.

2023. január 10-étől hatályba lépett a rendelet módosítása, mely úgy rendelkezik, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység számáról is kérhető hatósági bizonyítvány.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során a most hatályba lépett rendelkezéseknek megfelelően az eljárás során már nem kell figyelembe venni, hogy az önálló rendeltetési egységek rendelkeznek-e önálló bejárattal, valamint, hogy a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelmények teljesülnek-e, ha egyébként a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy aki a rendeletmódosítást megelőzően nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, a rendeletmódosítást követően azonban azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a rendelet 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatványa az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpontban érhető el.

2022. december 14., szerda 14:13

Az ügyfélfogadás rendje 2022. december 23-ától 2023. január 6-áig

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő­testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-­a szerint a 2022. december 23-ától december 30-áig terjedő időszak igazgatási szünet.

Tájékoztatom továbbá, hogy az energiatakarékossági intézkedésekre tekintettel a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 26.) a 2023. január 2-ától január 6-áig terjedő időszakban zárva tart, a személyes ügyfélfogadás szünetel. Az ügyintézés lehetőségét telefonon, postai úton és elektronikus úton zavartalanul biztosítjuk.

Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e­onkormanyzat.gov.hu), valamint az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) érhető el. További elérhetőségünk a hivatal@kobanya.hu központi e-mail cím, a szakügyintézői honlapunkon található elérhetőségei a www.kobanya.hu/Városháza/ Polgármesteri Hivatal/Főosztályok-osztályok menüpont alatt, valamint a 06 1 4338 100-as központi telefonszám. Beadványaikat postai úton is benyújthatják az 1475 Budapest, Pf. 35 postacímen.

A fenti időszakban halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset bejelentése, újszülött anyakönyvezése) telefonos ügyeletet biztosítunk az alábbiak szerint.

2022. december 23.            telefonszám: 06 1 4338 355

2022. december 27.            telefonszám: 06 1 4338 186

2022. december 28.            telefonszám: 06 1 4338 185

2022. december 29.            telefonszám: 06 1 4338 183

2022. december 30.            telefonszám: 06 1 4338 180

2023. január 2.                     telefonszám: 06 1 4338 184

2023. január 3.                     telefonszám: 06 1 4338 181

Tájékoztatom, hogy haláleset  bejelentése és újszülött anyakönyvezése céljából 2023. január 4-én (szerdán) 8-tól 16 óráig rendkívüli ügyfélfogadást biztosítunk a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában. Kérem, hogy a személyes megjelenés előtt minden esetben szíveskedjék a fenti telefonszámokon időpontot egyeztetni.

Szíves megértését köszönöm, egyúttal békés, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok.

 

Dr. Szabó Krisztián

a Kőbányai Önkormányzat jegyzője

2022. október 27., csütörtök 14:38

Ügyfélfogadási rend változása a Polgármesteri Hivatalban és az Állomás utcai Ügyfélközpontban

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy energiatakarékossági intézkedésekre tekintettel a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban (1102 Budapest, Szent László tér 29.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.) a pénteki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

A pénteken kívüli munkanapokon munkatársaim a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várják Önöket.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában működő Ügyfélszolgálat hétfőn 8.00 órától 17.30 óráig, kedden 8.00 órától 15.30 óráig, szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, csütörtökön 8.00 órától 15.30 óráig várja az ügyfeleket.

A szakügyintézők ügyfélfogadása a Polgármesteri Hivatal főépületében és az Ügyfélközpontban hétfőn 13.30 órától 17.30 óráig és szerdán 8.00 órától 16.00 óráig tart.

Javasolom, hogy a benyújtani kívánt beadványokat szíveskedjék továbbra is lehetőség szerint az elektronikus ügyintézés keretei között vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal címére. Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu), valamint az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) érhető el. További elérhetőségünk a hivatal@kobanya.hu e-mail cím, a 06 1 4338 100-as központi telefonszám, valamint az 1475 Budapest, Pf. 35 postacím.

Szíves megértését köszönöm.

Dr. Szabó Krisztián

jegyző

2022. december 22., csütörtök 15:54

Tájékoztató az ELMŰ által végzett gallyazási munkákról

Az ELMŰ Hálózati Kft. a légkábelek környezetében az előírt védőtávolságok kialakítása érdekében fasorgallyazási munkákat végez 2022. decemberében és 2023. januárjában a következő utcákban:

 • Dorogi utca
 • Juhász utca
 • Méhes utca
 • Nemes utca
 • Paprika utca
 • Pesti Gábor utca
 • Pilisi utca
 • Rákász utca
 • Rákosvölgyi köz
 • Tölcsér utca
 • Heves utca
 • Dömsödi utca
 • Halas utca
 • Kabai utca
 • Keresztúri út
 • Pogány utca
 • Nagyicce utca
 • Ladányi utca
 • Váltó utca

A munkálatok elvégzéséig az ELMŰ Hálózati Kft. a kőbányai lakosság szíves megértését és türelmét kéri.

2023. január 23., hétfő 09:29

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Market Építő Zrt.  a „Budapest X. kerület, Bosch Campus gyalogoshíd” létesítése Sibrik Miklós út (42278) hrsz-ú ingatlan felett, annak Gyömrői út -Robert Bosch utca közötti szakaszán.” kiviteli munkáit 2023. január 30-ám megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 29.  

- A X. kerület Harmat utca 144. sz. előtti park területén Budapest X. Kőbányai Önkormányzat által megrendelt- parki járda felújítási és zöldfelület felújítási munkákat Ligetmester Kft. képviseletében Kemenesi Sándor kiviteli munkáit 2023. január 23-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. március 31.

- A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. beruházó nevében a „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „F” rész területén korszerűsítési munkák létesítése tárgyában a kivitelező HE-DO Építő Zrt. kiviteli munkáit 2022. december 14-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 3.,

A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. ( megbízásából a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft. „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „C” és „D” kötet kiviteli munkáit 2022. december 19-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 30.

A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a kivitelező HE-DO Építő Zrt. „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „H” kötet kivitelezésére vonatkozó kiviteli munkáit 2022. december 14-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 28.,

- Az ELMŰ Hálózati Kft. beruházó nevében a Budapest X. kerület Vivanet Datacenter, Venyige utca 5. – Kőbánya alállomás közötti optikai gerinc kiépítése, befejező munkák kiviteli munkáit a kivitelező Dynamic Security Communocation Kft. 2023. január 9-én kezdi. Várható befejezés: 2023. január 31.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2022. október 10., hétfő 13:09

A Gyárdűlő forgalomcsillapításával kapcsolatos társadalmi egyeztetés eredménye

Az elmúlt időszakban lezajlott a Gyárdűlő forgalomcsillapítási koncepcióinak lakossági egyeztetése. Az egyeztetés során nagy számú vélemény érkezett, ami megmutatta, hogy a forgalomcsillapítás a Gyárdűlő lakossága számára kiemelkedően fontos kérdés. Az is látható, hogy a Gyárdűlő lakossága összességében támogatja a terület forgalomcsillapítását, ugyanakkor a saját lakókörnyezet közlekedési rendjének megváltoztatását sokan fenntartással fogadják. A jövendő forgalmi rend ezért kompromisszumokat követel, amelyek azonban az új rend megszokását követően minden gyárdűlői lakos érdekét fogják szolgálni. A részvételt mindenkinek köszönjük!

2022. szeptember 27., kedd 07:50

Őszi Zöldhulladék-gyűjtési Akció

A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót a lakosság részére annak érdekében, hogy a közterületek és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK IGÉNYELHETŐ 2022. OKTÓBER 10-TŐL A KÉSZLET EREJÉIG.

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2023.01
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7. 1
 1. 2
 2. 3
 3. 4
 4. 5
 5. 6
 6. 7
 7. 8
 1. 9
 2. 10
 3. 11
 4. 12
 5. 13
 6. 14
 7. 15
 1. 16
 2. 17
 3. 18
 4. 19
 5. 20
 6. 21
 7. 22
 1. 23
 2. 24
 3. 25
 4. 26
 5. 27
 6. 28
 7. 29
 1. 30
 2. 31
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Aktuális

CseppetSem