Tervezett forgalmirend-változás a Gitár utca, Harmat utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Albert Camus utca és Mádi utca által határolt területen

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel sor került a Budapest X. kerület, Gitár utca, Harmat utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Albert Camus utca és Mádi utca által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatára.

A felülvizsgálat alapján a területen az alábbi beavatkozások javasolhatók:

  • a szűk útszakaszon tapasztalható kétirányú közlekedésből fakadó kikerülési nehézségek megoldására egyirányú forgalmi rend bevezetése: a Kőrösi Csoma Sándor úttal párhuzamosan futó szervízút Harmat utca felé, valamint az Ihász közt és a Csősztorony utcát összekötő, Harmat utcával párhuzamos útszakasz Csősztorony utca felé történő egyirányúsítása;
  • a Maláta utca környezetében a jelenlegi 6 tonnás megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsik behajtása tiltásának kiterjesztése valamennyi 6 tonnás megengedett legnagyobb össztömeget elérő járműkategóriára;
  • az Ihász közben a házak előtti „U” alakú szakaszokon a várakozási rend egyértelmű jelölése, a szabálytalan várakozás megszüntetése;
  • az Albert Camus utcában a sebességkorlátozás megtartása mellett a stabilizált padkán történő megállás engedélyezése.

További lehetséges beavatkozásként javasolható:

  • az Ihász köz egyirányúsítása a Mádi utca felől a Harmat utca irányába;
  • a Csősztorony utca egyirányúsítása a Harmat utca felől a Mádi utca felé;
  • mindkét előbb említett útszakasz esetében a Harmat utcai csatlakozástól az első keresztutcáig megmaradna a kétirányú forgalom a várakozóhelyek keresésének megkönnyítése érdekében.

A forgalmi rend változtatására két lehetséges változatban (1. és 2. beavatkozási mélység) tesz javaslatot a felülvizsgálat, melyet a következő térképek mutatnak be.