2.3. Közszolgáltatások

(Info tv. 1. melléklet II/5. pont)

 

Fizetendő térítési díjak 2021. április 1-jétől:

1. A Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott szociális alapszolgáltatások és a személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátások intézményi térítési díjai:

a)  átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás – Időskorúak Gondozóháza: 4230 Ft/nap/fő,

b)  átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás – Idősek Otthona: 4380 Ft/nap/fő,

c)  átlagos ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás egyférőhelyes elhelyezéssel – Idősek Otthona: 4580 Ft/nap/fő, 

d)  demens személyek intézményi ellátása: 4380 Ft/nap/fő,

e)  emelt szintű elhelyezést biztosító ellátás: 6310 Ft/nap/fő,

f)   szociális étkeztetés – szociális konyha: bruttó 485 Ft/nap/fő,

g)  nappali ellátás – időskorúak nappali ellátása – Idősek klubja: 0 Ft,

h)  nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása étkezéssel: bruttó 485 Ft/nap/fő,

i)    nappali ellátás – demens személyek nappali ellátása: 0 Ft.

(Meghatározza a Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft. által nyújtott személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2021. évi intézményi térítési díjainak meghatározásáról szóló 124/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat.)

 

2. A Kőbányai Egyesített Bölcsődékben a személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltsége:

a)      bölcsődei étkezés nyersanyagköltsége: 615 Ft/fő/nap,

b)      reform étkezés nyersanyagköltsége: 744 Ft/fő/nap,

c)      diétás étkezés nyersanyagköltsége: 824 Ft/fő/nap,

d)      gondozás: 6838 Ft/fő/nap,

e)      játszócsoport: 1217 Ft/fő/nap,

f)       időszakos gyermekfelügyelet: 2759 Ft/fő/nap.

 

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központban a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások önköltsége:

a)      gyermekjóléti szolgáltatás: 599 138 Ft/nap,

b)      gyermekek átmeneti otthona: 12 014 Ft/fő/nap.

(Meghatározza a gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátások önköltségének meghatározásáról szóló 125/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat.)


Bővebb információ a Közszolgáltatás menüpont alatt.