3.1.1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya által végzett, a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal alaptevékenységével kapcsolatos belső ellenőrzések

2020. évben végzett belső ellenőrzések:

- A Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztály szabályozottságának-, az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályosságának 2020. évi rendszerellenőrzése;

- A Kőbányai Közterület-felügyelet szabályozottságának, valamint működésük szabályosságának 2020. évi szabályszerűségi ellenőrzése;

- A Kőbányai Polgármesteri Hivatal belső kontrollrendszer szabályozottsága és működtetése szabályszerűségi vizsgálatának utóellenőrzése.

Az ellenőrzések nyilvános megállapítása: Az előterjesztés itt letölthető.

130/2021. (III. 25.) polgármesteri határozat

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéséről

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre az alábbi határozatot hozom:

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Osztálya 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadom.

 

2021. évben végzett belső ellenőrzések:

- A Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalnál a közérdekű adatok közzétételi kötelezettség szabályozottságának, továbbá szabályszerű végrehajtásának vizsgálata.