2.10. Közérdekű adatok igénylése

(Info. tv. 1. melléklet II/13., 15-17. pont)

 

A) Adat megnevezése

B) Megjegyzés

1.     A        közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Letöltés

2.     A        közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve

Jegyzői Főosztály

3.     A             közérdekű           adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi       helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

hivatal@kobanya.hu

 

4. Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Dr. Szüts Korinna főosztályvezető

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Adatlap 2023
Adatlap 2022
Adatlap 2021
Adatlap 2020

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az adott szervnél nincs ilyen adat.

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az adott szervnél nincs ilyen adat.