2.1.2. Önkormányzat önként vállalt feladatai

(Info tv. 1. melléklet II/3. pont)

 

Hatósági Főosztályt érintően:

- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérrel kapcsolatos feladatok ellátása (egyeztetések lefolytatása, fórumok szervezése stb.),

-levegőtisztasági és zajmérések elvégeztetése (2018-ban a Hang utcában egyhetes folyamatos zajmérésre került sor, 2019-ben pedig a Sibrik Miklós úton szintén egyhetes folyamatos levegőtisztasági mérést végeztetett az Önkormányzat),

- a Klímabarát Települések Szövetségéhez történő csatlakozás,

- Kőbánya Klímastratégiájának kidolgozása,

- a SECAP Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv elkészíttetése,

- a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel együttműködve „örökerdő” kialakítása (örökerdő-szerkezet kialakítása és fenntartása). Az Önkormányzat és a Pilisi Parkerdő Zrt. a Budapest X. kerület, 4/M erdőrészlet megújítására, örökerdő-szerkezet kialakítására és fenntartására öt éves időszakra vonatkozóan kötött szerződést, amely alapján a munkálatok első ütemére 2021 tavaszán sor került.

 

Humánszolgáltatási Főosztályt érintően:

- egyes szociális támogatások biztosítása; ápolási támogatás, egészségügyi támogatás, idősek üdültetése, babakelengye-támogatás, alkalomszerűen adott egyéb támogatások (karácsonyi ajándékcsomag vagy tanévkezdési vásárlási utalvány),

- 2021. június 30. napjáig hajléktalanok átmeneti ellátása,

- az idősek ápolást, gondozást nyújtó intézményének fenntartása (idősek otthona),

- a demens személyek nappali ellátása,

- a Pongrác-közösségi ház fenntartása, működtetése,

- működési, felhalmozási támogatások biztosítása kérelem alapján, valamint pályázati felhívások kiírása: civil szervezetek, sportegyesületek, alapítványok, egyházak részére.

 

Főépítészi Osztályt érintően:

- a Kőbányai Tervtanács működtetése,

- a védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázat keretében a településkép védelme, a védett értékek fenntartása és felújítása, amely támogatás a védett értéken végzett szokásos jókarbantartási munkálatokon túlmenő, a védettséggel összefüggésben felmerülő, a tulajdonost terhelő munkálatok részbeni finanszírozására szolgál.

 

Jegyzői Főosztályt érintően:

- Kőbányai kisállatok ivartalanításának állatorvosi költségei

- Kőbánya területén élő állatokkal kapcsolatos állatvédelmi feladatok ellátása

- Pályázatokhoz tartozó projektfenntartási jelentések elkészítése

- Lakosság részére zaj- és rezgés mérések, környezetvédelmi szakmérések, közterületi fák állapotának műszeres vizsgálata

- Zöldfelület fenntartási munkák

- "Zöld Kőbánya - Rajtad múlik" című KEHOP-1.2.1-2018-00025 pályázat: Klímastratégia kidolgozása és bemutatása, kapcsolódó rendezvények, programok bonyolítása

- Sportligetben a Hangár utca és Bányató utca sarkán levő telekrészen bringapark létesítése

- VEKOP-5.3.1-15-2020-00014, Kerékpárosbarát infrastrukturális fejlesztések Budapest X. kerületében: a település közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása

- VEKOP-5.3.1-15-2020-00015, Rákos-patak menti kerékpárút építése Budapest XIV., X. és XVII. kerületében

- Mobilitási hét 2021. programok„Tisztítsuk meg az országot” projekt: az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető, illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának elősegítése, térfigyelő kamerák kihelyezése

- Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program: 10 street workout sporteszközt tartalmazó sportpark és egy 200 m hosszú futókör építése

- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2019.: konyha felújítása a Kőbányai Fecskefészek Bölcsődében

- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2021.: a Gém utca felújítása

- Egészséges Budapest Program: felnőtt és gyermek háziorvosi rendelő kialakítása az 1107 Budapest, Szárnyas u. 3. szám alatt

- A fővárosi kerületi belterületi szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása 2021.: a X. kerület, Albert Camus utca szilárd útburkolattal való ellátása

- Forgalomtechnikai korrekciók tervezése

- COVID-19 fertőzések előszűrése, helyszínen gyorsteszt alkalmazásával

- a lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatás

- a BRFK X. kerületi Rendőrkapitányság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat

- a X. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság állománya részére nyújtandó lakbér-hozzájárulás iránti pályázat

- kerületszépítő akciók szervezése, bonyolítása