1.3. Gazdálkodó szervezetek

(Info tv. 1. melléklet I/7. pont)


Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

 

Székhely: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30.

Elérhetőség: telefon: +36 1 666 2700, fax: +36 1 666 2714

Postacím: 1475 Budapest, Pf. 56

Elektronikus levélcím: kvzrt@kvzrt.hu

Honlapcím: www.kvzrt.hu

 

 

Tevékenységi köre:

- a lakóépületek, a lakások, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, helyi-ségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és sport célú intézmények teljes körű kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátása, valamint a karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki-, előkészítő-, lebonyolító tevékenység ellátása, valamint a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása,

- az új létesítményekkel kapcsolatos beruházói feladatok ellátása, továbbá harmadik fél tulajdonában és üzemeltetésében lévő ingatlanokon önkormányzati részfinanszírozásban megvalósuló projektek beruházói feladatainak ellátása,

- az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak és járdák építése, felújítása, valamint balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása, valamint a burkolati jelek elhelyezése és szükség szerinti felújítása, továbbá a közterületeken parkolók kialakítása, s azok üzemeltetése, csökkentett sebességű zónák kialakításának kivitelezése, forgalomcsillapító küszöbök kiépítése, meglévő balesetveszélyes küszöbök átépítése,

- az önkormányzat tulajdonában lévő földalatti üregek veszélyelhárítása, hasz-nosításra előkészítése, az Alapító közterületein lévő minden egyéb beruházási igény kivitelezésének megvalósítása,

- az önkormányzat által megalkotott „Integrált Városfejlesztési Stratégia” vég-rehajtásából adódó városrehabilitációval, városfejlesztéssel kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási általános feladatok előkészítése és ellátása,

- az önkormányzat közigazgatási területén működő fizetőparkolási rendszer par-kolásüzemeltetési feladatainak ellátása.

 

Képviselőjének neve: Szabó László vezérigazgató

 

A gazdálkodó szervezetben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

 

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

KŐKERT Kőbányai Non-profit Közhasznú Kft.

 

Székhely: 1107 Budapest, Basa utca 1.

Elérhetőség: telefon: +36 1 261 0843, fax: +36 1 262 0041

Postacím: -

Elektronikus levélcím: kokert@kokertkft.hu

Honlapcím: www.kokertkft.hu

 

 

Tevékenységi köre: a parkok, játszóterek, sétányok és egyéb zöldfelületek gondozása, valamint egyéb területek takarítása, gondozása.

Ingyenes zöldszám. +36 80 565 378

lakossági bejelentésekre szolgáló emailcím: bejelentes@kokertkft.hu

 

Képviselőjének neve: Szabó László ügyvezető

 

A gazdálkodó szervezetben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

 

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

Kőbányai Szivárvány Nonprofit Kft.

 

Székhely: 1108 Budapest, Sütőde utca 4.

Elérhetőség: telefon: +36 1 434 2150, telefon/fax: +36 1 264 3621

Postacím: -

Elektronikus levélcím: szivarvanykht@gmail.com

Honlapcím: http://kobanyaiszivarvany.hu/

 

 

Tevékenységi köre: szociális feladatok ellátása.

 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátási formák:

-  Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény – Időskorúak Gondozóháza,

- Átlagos ápolást, gondozást nyújtó elhelyezést biztosító intézmény – Idősek Otthona,

- Ápolást, gondozást nyújtó intézmény – Emelt szintű elhelyezést biztosító Idősek Otthona.

 

Képviselőjének neve: Lajtai Ferencné ügyvezető

 

A gazdálkodó szervezetben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%

 

 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft.

 

Székhely: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KŐRÖSI

                   1105 Budapest, Szent László tér 7-14.

Elérhetőség: telefon: + 36 1 260 9959, fax: + 36 1 262 0379 

Postacím: -

Elektronikus levélcím: korosi@korosi.org

Honlapcím: http://www.korosi.org/

 

Telephelyei:

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI

1105 Budapest, Előd utca 1. (előtte: Rottenbiller park)

Telefon: + 36 1 260 5041      e-mail: kosziinfo@korosi.org

 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – KÖSZI TANUSZODA

1105 Budapest, Előd utca 1.

Telefon: + 36 1 261 5691

 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ – Újhegyi Közösségi Ház

1108 Budapest, Újhegy sétány 16.

Telefon: + 36 1 951 0055       e-mail: kozossegihaz@korosi.org

 

Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény

1102 Budapest, Halom utca 37/b

Telefon: + 36 1 261 5569

 

 

Tevékenységi köre:

- a színház, gyermekszínház, könnyű- és komolyzenei koncertek, pódiumestek, kiállítások megrendezése,

-  szakmai és egyéb képzések, tanfolyamok szervezése,

-  művészeti szolgáltatások széleskörű kínálata,

-  műsorszervezési feladatok ellátása,

-  az Önkormányzat üdülőinek fenntartása, táboroztatás biztosítása,

-  a kőbányai kulturális, szabadidős szervezetek, egyesületek munkájának támogatása.

 

Képviselőjének neve: Győrffy László ügyvezető

 

A gazdálkodó szervezetben a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke: 100%