Közrendészeti intézkedés - Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet megállási tilalom

Az 1994. évi XXXIV. tv. 44. § és az 1988. évi I. tv. 14. § alapján ideiglenes forgalomkorlátozást rendelnek el az alábbiak szerint: 

1./ Tilos megállni!


2020. március hó 26. nap 12.00 órától visszavonásig a Budapest X. kerület, Sörgyár utca 89-91. szám előtti szakaszán 10 méter hosszan (Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet főbejárata előtt) a kialakított parkolóban is, 

Lavotta utca utca 22. szám előtt 20 méter hosszan (A kijelölt taxiállomás ideiglenesen megszüntetésre kerül).


2./ Lezárásra kerül a gyalogosforgalom elől

2020. március hó 26. nap 12.00 órától visszavonásig a Budapest X. kerület, Lavotta utca utca 22. szám előtti járda 10 méter hosszan (Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet bejárata előtt). Gyalogos forgalom a Lavotta utca páros oldali járdáján. 


3./ A megállási tilalmakat szükség szerinti MT mobil jelzőtáblával, elszállításra és a tilalom

időtartamára utaló kiegészítő táblákkal kell jelezni. A jelzőtáblákat a megállási tilalom kezdete előtt legalább 4 órával ki kell helyezni, az eredeti forgalmi rendet a tilalom befejezése után vissza kell állítani. A Lavotta utca intézkedéssel érintett járdaszakaszra "Gyalogos forgalom a túloldalon" jelzőtábla kihelyezése szükséges. 

A jelzőtáblák kihelyezését a Budapest Közút Zrt. végzi.

A járványügyi intézkedések végrehajtása csak a fent foglaltak betartása mellett biztosíthatóak.