CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE

AZ EGYETEMES FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓNÁL FELHASZNÁLHATÓ CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján 2022. szeptember 10-étől a települési önkormányzatok jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról. A hatósági bizonyítvány - büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával – az egyetemes földgázszolgáltatóhoz történő benyújtásával, a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől vehető igénybe a kedvezményes többletmennyiség.

2023. január 10-étől hatályba lépett a rendelet módosítása, mely úgy rendelkezik, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység számáról is kérhető hatósági bizonyítvány.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során a most hatályba lépett rendelkezéseknek megfelelően az eljárás során már nem kell figyelembe venni, hogy az önálló rendeltetési egységek rendelkeznek-e önálló bejárattal, valamint, hogy a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelmények teljesülnek-e, ha egyébként a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy aki a rendeletmódosítást megelőzően nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, a rendeletmódosítást követően azonban azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a rendelet 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatványa az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpontban érhető el.

A kérelem nyomtatvány hiánytalanul kitöltve és aláírva az alábbiak szerint nyújtható be:

  • személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán Budapest X. kerület, Állomás utca 26.),
  • postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal címére megküldve,
  • a kérelmet szkennelve a hivatal@kobanya.hu e-mail címre továbbítva vagy
  • e-papír szolgáltatáson keresztül (https://e-papir.gov.hu) a kérelmet mellékelve.