Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Budapesti Közlekedési Zrt. megbízásából a kivitelező Normálnyomtáv Kft. által a Budapest X. kerület, Kozmai utca (Izraelita temető megállóhely és Harangláb utca közötti szakasz) üzemen kívüli vágányok és felsővezeték bontásának kiviteli munkáit 2022. május 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2022. május 23.

- A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a kivitelező Belfry PE Kft. által a „Rákos-Hatvan vasútvonalkorszerűsítés 1. szakaszához kapcsolódó, Budapest X. Jászberényi u. -Bojtocska u. kereszteződésében készülő D10 PE 6,0 bar gázelosztó vezeték kiváltás” című, KG-01-0103+99 Tervszámú, T-13/17*I. Szakági tervszámú és 2018. szeptember 16-ai keltezésű” Kiviteli Terv alapján a 42862/6 helyrajzi számú ingatlanon történő gázvezeték kiváltás, átfúrási munkák kiviteli munkáit 2022. május 2-án megkezdte. Várható befejezés: 2022. szeptember 1.

Az INVITECH ICT SERVICES Kft. megbízásából a kivitelező Best Kft. a Budapest X. kerület, Tarkarét utca 2-8. sz. ingatlanok előtt távközlésiépítmény létesítése kiviteli munkáit 2022. május 23-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. május 27.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!