Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező Maxeron Kft. a Budapest X. kerület, Túzok utca 3. 40957/40 hrsz-ú ingatlan villamosenergia-bővítése kiviteli munkáit 2021. november 8-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. november 15.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező SPIE-Hungaria Kft. a Budapest X. kerület, Kéknyelű u. 7/c.10; Kada köz 128/c- 123/C 41191/8; 41203/43; 41203/41 helyrajzi számú ingatlanok területén 10kV-os és 1 kV-os földkábelcsere kiviteli munkáit 2021. szeptember 6-án megkezdte. Várható befejezés: 2021. október 30.

- A beruházó Richter Gedeon Nyrt. megbízásából Sára Péter SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Cserkesz u. 63. szám alatti Richter Gedeon Nyrt. (Cserkesz utca 61-65 sz. (III. kapu) telephely előtt, az Alkér utca és a Szlávy utca között teljes hosszban) járda és szegély felújítása kiviteli munkáit 2021. október 18-án megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 15.

- Az Allis – Bau Kft. a Budapest X. kerület, Horog utca (38924/1) helyrajzi számon ideiglenes kapubehajtó és földrámpa építése a vasútvonal megközelítéséhez vonatkozó kiviteli munkákat 2021. szeptember 13-án  megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 15.

- A Terrorelhárítási Központ megbízásából a kivitelező M6 Víz Közműépítő Kft. a Budapest X. kerület, Malom utca (39121) helyrajzi számú közút területén Zách utca (Zách utca 6. – Hős utca) vízbekötés kiváltás kiépítése kiviteli munkáit 2021. október 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 15.

- A Fővárosi Önkormányzat megbízásából Budapest Közút Zrt. a Budapest X. kerület, Mádi utca felújítása Kada utca – Sibrik Miklós utca közötti útpálya és járda felújítás kiviteli munkáit 2021. szeptember 15-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. november 15.

- Az MVM Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Solymárgáz Kft. a Budapest X. kerület, Ceglédi út (38336/5) helyrajzi számú közút területén a Somfa köz 38334/6 helyrajzi számú ingatlan között DN200 kis nyomású gázellátó vezeték kiépítése kiviteli munkáit 2021. szeptember 20-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. október 20.

- A Kőbányai Vagyonkezelő ZRt.  megbízásából a kivitelező Bácskai Elemér Egyéni Vállalkozó a Budapest X. kerület, Albert Camus utca 41332/1, és 41302/2 helyrajzi szám alatti ingatlan út- és járdaépítés kiviteli munkáit 2021. augusztus 23-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. november 6. 

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Colas Út Zrt. a Budapest X. kerület, Vaspálya utca (Vasgyár utca - Sibrik M. út között) és Vasgyár utca (Vaspálya utca – Gyömrői út között) fejlesztési (vízellátás, csatornázás, elektromos kábel fektetés, közvilágítás, távközlési alépítmény, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda stb.) kiviteli munkáit 2021. március 16-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. november 15.

- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a kivitelező SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület Kerepesi úti egyesített főgyűjtő rekonstrukciója (Rákos-patak alatti bújtató) bontási-építési kiviteli munkáit 2021. március 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 30.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!