Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- Szabó Balázs megbízásából a kivitelező Krieger László mélyépítő kisiparos a Budapest X. kerület, Bojtocska utca 7., 42526/425 helyrajzi számú ingatlanon vízellátási munkálatok és vízbekötés létesítése a Hárslevelű utca (42526/121) helyrajzi számú ingatlanon kiviteli munkáit 2021. augusztus 2-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. augusztus 12.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező SPIE Hungaria Kft. a Budapest X. kerület, Venyige utca (42518/16 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátás – BHTR állomások létesítése kivitelezési munkáit 2021. június 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. augusztus 5.

- A KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. megbízásából a kivitelező Hajdu Közmű Kft. a Budapest X. kerület, Albertirsai út – Hungexpo vásárközpont területén tervezett „C” épület alatt és Albertirsai út húzódó közcélú ivóvízvezeték kiváltása kiviteli munkáit 2021. június 19-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. augusztus 6.

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Colas Út Zrt. a Budapest X. kerület, Vaspálya utca (Vasgyár utca - Sibrik M. út között) és Vasgyár utca (Vaspálya utca – Gyömrői út között) fejlesztési (vízellátás, csatornázás, elektromos kábel fektetés, közvilágítás, távközlési alépítmény, vágány, forgalomirányító létesítmény, útpálya, járda stb.) kiviteli munkáit 2021. március 16-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. szeptember 30.

- A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. megbízásából a kivitelező SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület Kerepesi úti egyesített főgyűjtő rekonstrukciója (Rákos-patak alatti bújtató) bontási-építési kiviteli munkáit 2021. március 1-jén megkezdte. Várható befejezés: 2021. november 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, Füzér utca (Vásárló utca – Kőrösi Csoma sétány között) forgalmi rend módosítás kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, Ihász utca 26-27. között várakozás rendezése, kapubehajtó felújítás kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Parkolási rend felülvizsgálata a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 9-13 szám környezetében lévő kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

-  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, MÁV telep (Hungária körút – Salgótarjáni utca – Zách utca – MÁV vágányok) forgalmi rend módosítása kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Zenta International Kft. a Budapest X. kerület, Bihari utca – Fertő utca – Makk utca – Balkán utca által határolt terület forgalmi rend módosítása kiviteli munkáit 2021. június 3-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

-  Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Gyakorló utca; Keresztúri út – Hatház utca közötti szakaszán dn 315, 200 PE kisnyomású gázvezeték építse, valamint DN 150 a. nagy-középnyomású gázvezetékek építése aktív korrózióvédelemmel kiviteli munkáit 2021. június 21-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 30.

-  Az Iminimi Kft. megbízásából a kivitelező Bucsányi György Group Kft. a Budapest X. kerület, Fogadó utca 1/a előtt közterületen kapubehajtó létesítés; Somfa köz 17. és Somfa köz 10-12. szám előtti közterületen parkoló és járda építésének kiviteli munkáit 2021. június 21-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. augusztus 30.

- A Continental Automotive Hungary Kft. megbízásából a kivitelező Bego-Gáz Kft. a Budapest X. kerület, Napmátka utca 1. csatornaellátása kiviteli munkáit 2021. július 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 21.

- A Richter Gedeon Nyrt. megbízásából a kivitelező, SADE Magyarország Mélyépítő Kft. a Budapest X. kerület, Alkér u 9. Cserkesz u. 67. sz. közötti parkoló, járda, kapubehajtó, csatornabekötés, bontás-építési és felújítási kiviteli munkáit 2021. július 7-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 31.

- A Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal megbízásából a kivitelező Liget Mester Kft. a Budapest X. kerület, Szent László tér 2-4. sz. előtti parkoló, járda, kapubehajtó felújítási kiviteli munkáit 2021. június 9-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 31.

- A HM EI Zrt. megbízásából a kivitelező Uz-Trans Kft. Kft. a Budapest X. kerület, Salgótarjáni út 18. szám előtt járdafelújítási munkáinak kiviteli munkáit 2021. július 5-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. július 20.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Dorla-Bau Kft. (2011 Budakalász, Munkácsy Mihály utca 24.) a Budapest X. kerület, Kőbányai út 38. szám alatti ingatlan vízbekötése a Monori utca felőli részen a kiviteli munkát 2021. július 7-én megkezdte a kiviteli munkát. Várható befejezés: 2021. július 30.

- A Budapest Közút Zrt. megbízásából a kivitelező Ambíció Építőipari és Szolgáltató Kft. a Budapest X. kerület, Maglódi út Újhegyi utca csomópontban jelzőlámpa létesítése, forgalomtechnikai intézkedések kiviteli munkáit 2021. július 9-én kezdi meg. Várható befejezés: 2021. augusztus 9.

- Antal Attila József megbízásából a kivitelező Salanki&Jonas Kft. a Budapest X. kerület, Korponai utca 8/A számú ingatlan kapubehajtó felújítása kiviteli munkáit 2021. július 12-én megkezdte. Várható befejezés: 2021. augusztus 13.

- Az NKM Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Pulzus+ Kft. a Budapest X. kerület, Gyömrői út 90-100. szám alatti ingatlan utólagos gáz leágazó elosztó vezeték kiépítése kiviteli munkáit 2021. július 15-én megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) megbízásából a kivitelező Maxeron Kft. (1107 Budapest, Basa utca 26.) a Budapest X. kerület, Cserkesz utca 30. (41743 hrsz.) villamosenergia-ellátása kiviteli munkáit 2021. július 26-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. július 30.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező Maxeron Kft. a Budapest X. kerület, Heves utca 4089/12 hrsz.-ú ingatlan villamosenergia-ellátása kiviteli munkáit 2021. július 26-án megkezdi. Várható befejezés: 2021. augusztus 4.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió megbízásából a kivitelező ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió a Budapest X. kerület, Jegenye utca 19. (38425/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátási kiviteli munkáit 2021. augusztus 2-án kezdi meg. Várható befejezés: 2021. augusztus 6.

- A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízásából a kivitelező Fercom Systems Kft. a Budapest X. kerület, Jegenye utca 19. (38425/3 hrsz.) alatti ingatlan villamosenergia-ellátási kivlteli munkáit 2021. augusztus 19-én kezdi meg. Várható befejezés: 2021. szeptember 5.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!