Civil szervezetek

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kerületben működő civil szervezetek értékteremtő munkájának elősegítésére és támogatására, fontosnak érzi feladatellátásukat.

Az oldalon a Kőbányán működő civil szervezetek jelennek meg, hogy tevékenységüket, céljaikat a lakosság is minél szélesebb körben megismerje.

Budapesti Honismereti Társaság

A BHT olyan közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló, kulturális tevékenységet végző szervezet, amely a főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismerését, megismertetését, tiszteletét és gyarapítását szolgálja – közhasznú szervezetként.

Emberbarát Alapítvány

Az Emberbarát Alapítvány 1989-ben jött létre. 
Elnöke: Bereczki Sándor.
Titkára: Bereczki Sándorné.
Az Alapítvány élén a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság áll.

Életrevaló Karitatív Egyesület

Az Egyesület az Érd és Budapest területén mentálisan, szociálisan, vagy egyéb okból krízishelyzetbe került veszélyeztetett gyermekek és fiatalok, családok részére nyújt segítséget, végez drogprevenciós tevékenységet.

Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány

A 2006-ban alakult Alapítvány egészségügyi tevékenységet folytat.

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány

1997 óta működik a főváros X. kerületében Kőbányán.
Célkitűzésünk: a hátrányos helyzetűek, kiemelten az egyedül élő idősek és fogyatékkal élők segítése a mindennapi élet problémáinak megoldásában.

Horvát Hagyományőrző Egyesület

Az Egyesület célja a magyarországi horvátok gazdag néptáncainak, népzenéjének és népszokásainak ápolása és megőrzése.

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE)

Egészségügyi tevékenységet ellátó civil szervezet.

Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete kulturális tevékenységet folytat.

László Király Egyházi Kórusalapítvány

Az Alapítvány a Kőbányai Szent László Kórus liturgikus egyházzenei tevékenységének, templomi és világi hangversenyeinek, koncertútjainak, valamint az orgona működtetésének pénzügyi támogatása.