Civil szervezetek

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kerületben működő civil szervezetek értékteremtő munkájának elősegítésére és támogatására, fontosnak érzi feladatellátásukat.

Az oldalon a Kőbányán működő civil szervezetek jelennek meg, hogy tevékenységüket, céljaikat a lakosság is minél szélesebb körben megismerje.

Bem József Bajtársi Egyesület

Az Egyesület Kőbánya Észak-nyugati szegletében található – egykoron 2500 fős katonai lakótelepen működő kulturális tevékenységet ellátó civil szervezet.

Budapesti Honismereti Társaság

A BHT olyan közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló, kulturális tevékenységet végző szervezet, amely a főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismerését, megismertetését, tiszteletét és gyarapítását szolgálja – közhasznú szervezetként.

Budapest X. kerületi Kőbányai Szent László Egyházközség Alapítvány

Az Alapítvány közművelődési, kulturális feladatokat ellátó alapítvány.

Emberbarát Alapítvány

Az Emberbarát Alapítvány 1989-ben jött létre. 
Elnöke: Bereczki Sándor.
Titkára: Bereczki Sándorné.
Az Alapítvány élén a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság áll.

Életrevaló Karitatív Egyesület

Az Egyesület kulturális tevékenységet folytató civil szervezet.

Érbetegek Rehabilitációja Alapítvány

A 2006-ban alakult Alapítvány egészségügyi tevékenységet folytat.

FOOTLOOSE LINEDANCE CLUB EGYESÜLET

Kulturális tevékenységet ellátó civil szervezet.

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi Kulturális Segítő Közhasznú Alapítvány

1997 óta működik a főváros X. kerületében Kőbányán.
Célkitűzésünk: a hátrányos helyzetűek, kiemelten az egyedül élő idősek és fogyatékkal élők segítése a mindennapi élet problémáinak megoldásában.