Budapesti Honismereti Társaság

A BHT olyan közösségi célú, önkéntes és öntevékeny társuláson alapuló, kulturális tevékenységet végző szervezet, amely a főváros, a lakó- és munkahely, a szűkebb és tágabb haza történetének, értékeinek, népéletének, kulturális hagyományainak megismerését, megismertetését, tiszteletét és gyarapítását szolgálja – közhasznú szervezetként.

Szervezet címe:

1043 Budapest, Berda József u. 48.

weblap és/vagy facebook címe: www.bpht.hu

adószáma: 19673903-1-41

Klubösszejövetelek helyszíne:

Budapest Főváros Levéltára Gárdonyi Albert terem

Bp., XIII., Teve u. 3-5.

Elnök neve:

Breinich Gábor

elérhetősége – telefon: 06-30-3458782

elérhetősége – e-mail cím: breinichg@t-online.hu

X. kerület tagszervezet:

neve: BHT Kőbányai Csoportja

címe: 1108 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt 3.

vezető neve: Karacs Zsigmond

elérhetősége – telefon:264-9824

Szervezet célja:         

a/ Összefogja azokat az egyéneket, csoportokat, szervezeteket akik, ill. amelyek Budapest és környéke múltjának és jelenének megismerését és megismertetését szolgálják.

b/  A BHT támaszkodik a honismereti mozgalom hagyományaira, vállalja értékeinek megőrzését.

c/  A BHT részt vesz a honismereti mozgalmat érintő tevékenységekben, feladatok megoldásában, kapcsolatot tart az illetékességi területén működő önkormányzatokkal és intézményeikkel.

Szervezet tevékenysége: 

I. Alapcél szerinti tevékenységei

a/ A honismereti mozgalomban tevékenykedő lokálpatrióták, egyéni és csoportos kutatók munkájának összehangolása, segítése és népszerűsítése.

b/ Az ifjúsági korosztály orientálása Budapest múltjának jobb megismerésére, magyarságtudatának erősítésére.

c/ A helyi történelmi események, évfordulók megünneplése, népszerűsítése, emlékművek, emlékhelyek feltárása, megőrzése, ápolása.

d/   Honismereti tanácskozásokon, akadémiákon, táborokban való részvétel.

e/ Publikálás a Honismeret c. folyóiratban és más kiadványokban, a céljaival összefüggő témakörökben periodikák, könyvek kiadása.

g/ Együttműködés mindazokkal az intézményekkel és szervezetekkel, amelyeknek céljai nem ellentétesek a társaság törekvéseivel.

II. Közhasznú tevékenységei:

a/ Honismereti pályázatok, akciók kiírása, vetélkedők, konferenciák, felolvasó ülések, előadások, műsoros estek, kiállítások alkalmankénti megrendezése. 

b/ A céljaival összefüggő témakörökben a Városunk – Budapesti Honismereti Híradó című helytörténeti magazin megjelentetése, a Budapesti Helytörténeti Portál működtetése.