Bem József Bajtársi Egyesület

Az Egyesület Kőbánya Észak-nyugati szegletében található – egykoron 2500 fős katonai lakótelepen működő kulturális tevékenységet ellátó civil szervezet.

Szervezet címe:

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. „O” óvoda épület

weblap és/vagy facebook címe:           Bem József Bajtársi Egyesület

adószáma:       18196470-1-42

Klubösszejövetelek helyszíne:

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. „O” óvoda épület

Elnök neve:       

Koós Gábor nyá. alezredes

elérhetősége – telefon:   +36-30/999-5195

elérhetősége – e-mail cím:               bjbegyesulet@freemail.hu

Szervezet célja:

 • Az egyesület működésének célja az egyesület tagsága érdekeinek képviselete, a közösségi élet szolgálata az önkéntesség, az egyenjogúság a demokratizmus, a bajtársiasság és a nyilvánosság alapján.
 • Az egyesület a hatályos magyar törvények/jogszabályok keretei között a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, mely helyi civil szervezetként működve fejti ki tevékenységét.
 • Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 • Az egyesület politikai pártoktól, mozgalmaktól és egyéb politikai csoportosulásoktól független közérdekű tevékenységet folytató civil szervezet.

Szervezet tevékenysége:

 • A helyi lakóközösség összefogását, szociális helyzetének figyelemmel kísérését, egymás segítését;
 • Közművelődési, kulturális, és kerti programok, rendezvények szervezését és levezetését;
 • A hagyományápolás, a hazafias, honvédelmi, illetve sportos, egészséges, környezettudatos életmódra nevelés céljainak szolgálatát;
 • Az ismeretterjesztés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében, érdeklődési körönkénti csoportok létrehozását, és tevékenységük támogatását;
 • Kapcsolattartást a BEOSZ, HOKOSZ és a kerület hasonló célokat megvalósító egyesületeivel, klubjaival;
 • Az egyesület rendezvényei nyíltak, az egyesület szolgáltatásaiban az egyesület tagjai, hozzátartozói és mások is részesülhetnek.
 • Az egyesület a működésének módját, elérhetőségét, programjait, szolgáltatásainak igénybevételi lehetőségét, a beszámolóit az egyesület hirdetőtábláján (Facebook oldalán) nyilvánosságra hozza.