Emberbarát Alapítvány

Az Emberbarát Alapítvány 1989-ben jött létre. 
Elnöke: Bereczki Sándor.
Titkára: Bereczki Sándorné.
Az Alapítvány élén a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság áll.

Az Alapítvány célja a hátrányos helyzetűek támogatása, kiemelten az ifjúságvédelem, iskolai drog-prevenció, szenvedélybetegek – köztük a gyermek és ifjúsági korosztály - rehabilitálása, re-integrálása a társadalomba. Az Alapítvány közhasznú tevékenységeivel állami feladatot vállal át és lát el. 

Az Alkohol- Drogrehabilitációs Intézet 1991 óta működik, ahol a szenvedélybetegek terápiás közösségben komplex - egészségügyi, szociális, képzési-, foglalkoztatási - rehabilitációban vesznek részt. A férőhelyek száma113. Az ellátási kör országos.

2003-ban az alapítvány ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszert vezetett be, és akkreditált Képzőintézményként is működik. 

 

Terápiás filozófiánk: Nem nagy pillanatokban gondolkozunk, hanem egy hosszú felépülési folyamatban, melyben jelentős szerepe van - az orvosi közreműködésen túl - az őszinte kitárulkozást lehetővé tevő személyes gondozásnak, az önismeretet fejlesztő kiscsoportos foglalkozásnak, a terápiás közösségben élők egymásért és önmagukért vállalt felelősségének, a tanulásnak, és az elvégzett munka örömének. Az ember bio-pszicho-szocio-spirituális lény, akinek teljes körű támogatásra van szüksége ahhoz, hogy szenvedélytől eltorzult személyisége megváltozzon, érték befogadóvá és megőrzővé – pro-szociálissá - váljon.Amennyiben a leépülési folyamat megállítható, visszafordítható, és a pszichés állapot stabilizálódik, úgy a munkanélküli, segélyekből élő, tanulmányaikat félbehagyó emberek felépülnek, tovább képzik magukat, munkaképes, családjukat eltartó, adófizető polgárok lesznek. 

Az Alapítvány intézményhálózatában megforduló több mint 2.000 főnek – egy 2015-ben végzett kutatás szerint – 41%-a sikeresen fejezte be a terápiát. 

 

A szervezet intézményhálózata: Az Alkohol-Drogrehabilitációs Intézet I. (Bp. Cserkesz u. 79. 1105) 55 fő hosszú távú gondozását látja el, II. sz. – X. Önkormányzattól bérelt épületben pedig 27 fő számára tudunk helyet biztosítani. A Szenvedélybetegek Átmeneti és Lakóotthona (Bp. Cserkesz u. 9-11.) 30 főnek ad otthont, a járó-beteg ellátás az Addiktológiai Gondozóban történik (amely szintén Bp. X. Gyöngyike u. 4. sz. alatt van). Egy külső férőhellyel is rendelkezünk.

 

Az Alapítvány szolgáltatásai:

 

Prevenció, gyermek- és ifjúságvédelem:

- Nyári táborok, kirándulások szervezése: Évente több száz hátrányos helyzetű fiatal számára biztosít az Alapítvány mentálhigiénés céllal, – az „Emberekért” Alapítvánnyal együttműködve, pályázati és saját forrásból – személyiség fejlesztő, kulturális, családi kohéziót erősítő szabadidős programokat.

- Iskolai drog-prevenció: 1995 óta több ezer diák kapott korrekt információkat a szenvedélybetegségről, és ebben felépülőben lévő kliensek is segítenek saját élményeik elmondásával.

 

Addiktológiai Gondozó:

- Megelőző felvilágosító szolgáltatást
- Szenvedélybeteg nők, krízishelyzetben lévő családok, mentálhigiénés problémákkal jelentkezők számára tanácsadást
- Alacsonyküszöbű szolgáltatásokat végzünk.

 

 

Komplex rehabilitáció és re-szocializáció:

- Egészségügyi rehabilitációban a kliensek pszichiáteri, pszichológusi, addiktológusi, háziorvosi, foglalkozás-egészségügyi szakorvosi, és belgyógyászati ellátást kapnak.

- A pszicho-szociális rehabilitáció kis és nagycsoportos, valamint egyéni gondozás formájában történik, Terápiás Közösség keretében. 

- Szociális és jogi ügyintézés támogatja a klienseket rendezetlen ügyeik felszámolásában.

- A magán-tanulói jogviszonyban lévőket pedagógusok segítik a tanulásban.

- Akkreditált Képzőintézményünkben integrált megközelítésű, alternatív képzési-foglalkoztatási programokat szervezünk azoknak, akik motiváltak a továbbtanulásra, rehabilitációs foglalkoztatásra. 

- A nyílt munkaerőpiacon való elhelyezkedés, és tartós megmaradás, a re-integráció érdekében a munkavállalók számára átmeneti, illetve lakóotthoni ellátást biztosítunk.

 

A terápiába kerülés feltételei: gyógyulásra való motiváltság, és az önkéntesség. A felvételre jelentkezőknek háziorvosi beutalót, HIV, Hepatitis B és C, valamint mellkasröntgen eredményeket kell magukkal hozniuk. A szolgáltatásaink a gyermek és tinédzser korosztály számára ingyenesek, a felnőtteknek a havi intézményi hozzájárulás 32.010. Ft. Az Átmeneti és Lakóotthoni teljes ellátás napi 1.233 Ft. Felvétel: csütörtökön 16-19 óráig. 

Az elhelyezés: két, három ágyas szobákban történik.

A rehabilitáció időtartama: rövid (6 hónap), közép (12 hónap), és hosszú (18 hónap) távú, a stabilizálódás és a fejlődési folyamatok fokozatos megvalósulásának függvényében.

Elérhetőségek:

Cím: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Tel: 06-1-431-9792

E-mail: emberbarat@emberbarat.hu

 


Kapcsolódó dokumentumok: