Hírek a kerületből

További hírek

Közérdekű információk

2023. november 27., hétfő 09:17

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

-  Az ELMŰ Hálózati Kft. (1076 Budapest, Péterfy Sándor utca 21-23.) által Budapest X. kerület, Maglódi út 141. szám alatti ingatlan villamos energiaellátás kiépítésének kiviteli munkáit 2023. november 27-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 1.,

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a kivitelező Liget Mester Kft. a Budapest X. kerület, Salgótarjáni úton fahelyek kialakításának kiviteli munkáit 2023. júlus 28-án megkezdte (várható befejezés: 2023. október 31-e volt), amely 2023. november 17-én meghosszabbításra került. Várható befejezés: 2023. decmeber 20., 

- Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező Ramico Gázvezetéképítő és Szerelő Kft. a Pongrácz köz 1. - Kőbányai út 42. számnál lévő nyomásszabályozó rekonstrukció kapcsán a meglévő nyomásszabályozó épületének és csatlakozó burkolatok bontására vonatkozó kérelemben szereplő kiviteli munkáit 2023. november 27-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. dcember 20.,

- Az ELPO Mérnöki Szolgáltató Kft. által Budapest X. kerület Napmátka utcában gyalogos átkelőhely létesítése kiviteli munkáit 2023. november 16-án megkezdte. Várható befejezés: 2023. december 20.,

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Aszfaltbeton Kft. által Budapest X. kerületében járdafelújítások: Mádi utca 224. számú ingatlan előtt járdajavítás, Sibrik Miklós úton a Lenfonó utcai átjáróban lévő gyalogátkelőhely szegélyének süllyesztése, járdaburkolat cseréjnek kiviteli munkáit 2023. október 19-én   megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 15.,

-  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a Aszfaltbeton Kft. által Budapest X. kerület, Rottenbiller parkban járdafelújításának kiviteli munkáit 2023. október 24-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 15., 

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Bácskai Elemér E.V. a Budapest X. kerület, 2023. évi járdafelújítások 2. rész – Gyárdűlő, Kertváros és Óhegy - városrészekben történő kiviteli munkáit 2023. szeptember 25-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. december 15.,

-  A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft.  „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker. „C” és „D” jelű kötet, Harmat utca (Kőrösi Csoma u.-Kőér utca között); Kőrösi Csoma u. (Harmat utca - Halom utca között) közművek, vízvezeték, elektromos kábel, forgalomirányitó létesítmény, kerékpárút, útpálya, járda kiépítésére vonatkozó” kivitelezéséhez kapcsolódó munkáit 2023. szeptember 11-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 31.,

- A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat megbízásából a kivitelező Liget Mester Kft. a Budapest X. kerület, több, mellékelt lista szerinti közterületi ingatlanon fahelyek kialakítása kiviteli munkáit 2023. július 24-én megkezdi. Várható befejezés: 2023. november 30.,

- A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft.  „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. kerület Harmat utca, Köér utca és a Sibrik Miklós út közötti „D” jelű kötet, elektromos kábel, forgalomirányitó létesítmény, útpálya, járda kiépítésére vonatkozó” kivitelezéséhez kapcsolódó kiviteli munkákit 2023. június 16-án megkezdte. Várható befejezés: 2023. november 30.,

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Market Építő Zrt.  a „Budapest X. kerület, Bosch Campus gyalogoshíd” létesítése Sibrik Miklós út (42278) hrsz-ú ingatlan felett, annak Gyömrői út -Robert Bosch utca közötti szakaszán.” kiviteli munkáit 2023. január 30-ám megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 29.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2023. november 14., kedd 14:41

"Miből élünk?" - KSH adatfelvétel

2023. szeptember 1. és december 18. között zajlik az Európai Központi Bank szervezésében, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által végzett nemzetközi „Miből élünk?” című adatfelvétel. A felmérésben 15 ezer, kétlépcsős, rétegzett mintavétellel kiválasztott háztartást kérdez meg a KSH.  

Az adatgyűjtés a háztartások gazdasági viselkedésének megértéséhez nyújt más módon be nem szerezhető, értékes információkat, és a célja az, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok döntéshozói uniós szinten összehasonlítható adatokat kapjanak a háztartások vagyoni helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának mértékéről.

Az adatfelvétel sikerességéhez alapvető fontosságú, hogy a válaszadásra kiválasztott háztartások minél nagyobb arányban töltsék ki a kérdőívet. 

2023. november 13., hétfő 11:49

"TámogatLak” - Roma fiatalok hajléktalanná válásának megelőzése program

A Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott, a Budapest Esély Nonprofit Kft. által megvalósított program célja a roma származású, részben állami gondozásból kikerülő, részben hajléktalansággal, vagy egyéb, szociális hátrányaiknál fogva veszélyeztetett fiatalok számára olyan többlettámogatás biztosítása, amelynek segítségével javul foglalkoztathatóságuk, stabilizálódik lakhatásuk, nő a társadalmi integrációra való esélyük.

A programba bevont roma fiatalok (18–35 év) havi rendszeres megélhetési támogatásban részesülnek.

A támogatás feltételeként a bevontaknak a közösen kijelölt egyéni célok megvalósításán kell dolgozniuk. Céljaik elérésében képzések, tanácsadások és mentorok segítik őket. 

2023. november 02., csütörtök 08:42

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület, továbbá járda hiányában öt méter széles területsáv gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

2023. november 27., hétfő 10:53

Éjszakai zajjal járó munkavégzés a vasútvonalakon

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy Budapest közigazgatási határán belül több vonalon is előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályaszakaszokon az alábbiak szerint.

A Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon:

- Budapest-Kelenföld állomáson november 6-tól 9-ig éjszakánként 21 órától 05 óráig, valamint november 13-tól 16-ig, 29-én és 30-án éjszakánként 23 órától 05 óráig,

- Ferencváros állomáson november 23-án, 27-én és 29-én 20 órától 05 óráig.

A Budapest-Hatvan vonalon:

- a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között november 2-án 22 órától 04.30-ig,

- a Keleti pályaudvar és Rákos között november 3-án 21.45-től 04 óráig,

- Kőbánya felső állomáson november 4-én 21 órától 05 óráig, valamint november 30-án 0.10-től 04 óráig,

- a Keleti pályaudvaron november 6-tól 10-ig, 13-tól 17-ig és 28-án éjszakánként 22 órától 04.45-ig,

- Rákos állomáson november 7-től 10-ig 22.35-től másnap 05 óráig,

- Rákos és Isaszeg között november 28-án 23 órától 05 óráig.

A Budapest–Cegléd–Szolnok vonalon:

- Kőbánya-Kispest állomáson november 30-án 20 órától 05 óráig.

A Budapest–Újszász–Szolnok vonalon:

- Rákoshegy és Maglód között november 2-tól 7-ig éjszakánként 22.50-től 04.30-ig.

Kőbánya felső és Ferencváros között november 20-án éjféltől 21-én 05 óráig.

A Budapest–Hatvan vonalon:

- Kőbánya felső állomáson november 30-án 0:10-től 4 óráig,

- a Keleti pályaudvaron és tároló vágányain november 28-án 22 órától 4:45-ig,

Az állomásokon, az állomások közötti nyíltvonali szakaszokon és az átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A zajterheléssel járó éjszakai munkavégzés miatt a lakosság megértését és türelmét kéri a Vasúttársaság.

MÁV Magyar Államvasutak Zrt.

Kommunikációs Igazgatóság

2023. november 17., péntek 11:46

Soron kívüli ülnökválasztás 2023

A Köztársasági elnök 2023. szeptember 1. és november 30. közötti időtartamra soron kívüli bírósági ülnökválasztást tűzött ki.

A bíróságok számára rendkívül fontos, hogy – az Alaptörvényben rögzített társasbíráskodás elvének megfelelően – az ítélkezés menetében megfelelő számú ülnököt tudjanak foglalkoztatni.


További közérdekű információk

Eseménynaptár

2023.11
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3. 29
 4. 30
 5.  
 6.  
 7.  

Aktuális

Adventi és karácsonyi kórusos szentmisék

CseppetSem