Hírek a kerületből

2023. február 02., csütörtök 14:38

Búcsúzunk

Az ember (…) egy könyvet ír egész életében

(Party-Nagy Lajos)

… Mindenkinek van egy könyve, életkönyv, melyet sorsa történései töltenek meg tartalommal. Kinek hosszabb, kinek rövidebb, de benne van minden, születéstől halálig, minden, ami róla szól, az életútja, embersége. Ő maga a könyv …

További hírek

Közérdekű információk

2023. február 01., szerda 16:17

Rendőrségi forgalomirányítás a Liget tér, Kápolna utca és a Liget tér, Vaspálya utca csomópontokban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elektromos hálózat tervezett karbantartása miatt a Budapest X. kerület, Liget tér, Kápolna utca és a Liget tér, Vaspálya utca csomópontokban az alábbi időpontokban a közúti forgalom irányítását a jelzőlámpák helyett a rendőrség fogja végezni.

2023. február 9-én 8:00-16:00 között,

2023. február 10-én 8:00-16:00 között, valamint

2023. február 13-án 8:00-16:00 között.

Kérjük, hogy közlekedésük útvonalát a fentiekre tekintettel tervezzék.

2023. január 12., csütörtök 08:47

CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE

AZ EGYETEMES FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓNÁL FELHASZNÁLHATÓ CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján 2022. szeptember 10-étől a települési önkormányzatok jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról. A hatósági bizonyítvány - büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával – az egyetemes földgázszolgáltatóhoz történő benyújtásával, a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől vehető igénybe a kedvezményes többletmennyiség.

2023. január 10-étől hatályba lépett a rendelet módosítása, mely úgy rendelkezik, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység számáról is kérhető hatósági bizonyítvány.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során a most hatályba lépett rendelkezéseknek megfelelően az eljárás során már nem kell figyelembe venni, hogy az önálló rendeltetési egységek rendelkeznek-e önálló bejárattal, valamint, hogy a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelmények teljesülnek-e, ha egyébként a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy aki a rendeletmódosítást megelőzően nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, a rendeletmódosítást követően azonban azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a rendelet 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatványa az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpontban érhető el.

2022. december 14., szerda 14:13

Az ügyfélfogadás rendje 2022. december 23-ától 2023. január 6-áig

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő­testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-­a szerint a 2022. december 23-ától december 30-áig terjedő időszak igazgatási szünet.

Tájékoztatom továbbá, hogy az energiatakarékossági intézkedésekre tekintettel a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 26.) a 2023. január 2-ától január 6-áig terjedő időszakban zárva tart, a személyes ügyfélfogadás szünetel. Az ügyintézés lehetőségét telefonon, postai úton és elektronikus úton zavartalanul biztosítjuk.

Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e­onkormanyzat.gov.hu), valamint az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) érhető el. További elérhetőségünk a hivatal@kobanya.hu központi e-mail cím, a szakügyintézői honlapunkon található elérhetőségei a www.kobanya.hu/Városháza/ Polgármesteri Hivatal/Főosztályok-osztályok menüpont alatt, valamint a 06 1 4338 100-as központi telefonszám. Beadványaikat postai úton is benyújthatják az 1475 Budapest, Pf. 35 postacímen.

A fenti időszakban halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset bejelentése, újszülött anyakönyvezése) telefonos ügyeletet biztosítunk az alábbiak szerint.

2022. december 23.            telefonszám: 06 1 4338 355

2022. december 27.            telefonszám: 06 1 4338 186

2022. december 28.            telefonszám: 06 1 4338 185

2022. december 29.            telefonszám: 06 1 4338 183

2022. december 30.            telefonszám: 06 1 4338 180

2023. január 2.                     telefonszám: 06 1 4338 184

2023. január 3.                     telefonszám: 06 1 4338 181

Tájékoztatom, hogy haláleset  bejelentése és újszülött anyakönyvezése céljából 2023. január 4-én (szerdán) 8-tól 16 óráig rendkívüli ügyfélfogadást biztosítunk a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában. Kérem, hogy a személyes megjelenés előtt minden esetben szíveskedjék a fenti telefonszámokon időpontot egyeztetni.

Szíves megértését köszönöm, egyúttal békés, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok.

 

Dr. Szabó Krisztián

a Kőbányai Önkormányzat jegyzője

2022. október 27., csütörtök 14:38

Ügyfélfogadási rend változása a Polgármesteri Hivatalban és az Állomás utcai Ügyfélközpontban

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy energiatakarékossági intézkedésekre tekintettel a Kőbányai Polgármesteri Hivatalban (1102 Budapest, Szent László tér 29.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.) a pénteki napokon az ügyfélfogadás szünetel.

A pénteken kívüli munkanapokon munkatársaim a megszokott ügyfélfogadási rend szerint várják Önöket.

A Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában működő Ügyfélszolgálat hétfőn 8.00 órától 17.30 óráig, kedden 8.00 órától 15.30 óráig, szerdán 8.00 órától 16.00 óráig, csütörtökön 8.00 órától 15.30 óráig várja az ügyfeleket.

A szakügyintézők ügyfélfogadása a Polgármesteri Hivatal főépületében és az Ügyfélközpontban hétfőn 13.30 órától 17.30 óráig és szerdán 8.00 órától 16.00 óráig tart.

Javasolom, hogy a benyújtani kívánt beadványokat szíveskedjék továbbra is lehetőség szerint az elektronikus ügyintézés keretei között vagy postai úton eljuttatni az Önkormányzat, illetve a Hivatal címére. Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e-onkormanyzat.gov.hu), valamint az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) érhető el. További elérhetőségünk a hivatal@kobanya.hu e-mail cím, a 06 1 4338 100-as központi telefonszám, valamint az 1475 Budapest, Pf. 35 postacím.

Szíves megértését köszönöm.

Dr. Szabó Krisztián

jegyző

2023. február 01., szerda 08:06

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Market Építő Zrt.  a „Budapest X. kerület, Bosch Campus gyalogoshíd” létesítése Sibrik Miklós út (42278) hrsz-ú ingatlan felett, annak Gyömrői út -Robert Bosch utca közötti szakaszán.” kiviteli munkáit 2023. január 30-ám megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 29.,

- A X. kerület Harmat utca 144. sz. előtti park területén Budapest X. Kőbányai Önkormányzat által megrendelt- parki járda felújítási és zöldfelület felújítási munkákat Ligetmester Kft. képviseletében Kemenesi Sándor kiviteli munkáit 2023. január 23-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. március 31.,

- A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. beruházó nevében a „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „F” rész területén korszerűsítési munkák létesítése tárgyában a kivitelező HE-DO Építő Zrt. kiviteli munkáit 2022. december 14-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 3.,

A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. ( megbízásából a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft. „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „C” és „D” kötet kiviteli munkáit 2022. december 19-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 30.,

A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a kivitelező HE-DO Építő Zrt. „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „H” kötet kivitelezésére vonatkozó kiviteli munkáit 2022. december 14-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 28.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2022. október 10., hétfő 13:09

A Gyárdűlő forgalomcsillapításával kapcsolatos társadalmi egyeztetés eredménye

Az elmúlt időszakban lezajlott a Gyárdűlő forgalomcsillapítási koncepcióinak lakossági egyeztetése. Az egyeztetés során nagy számú vélemény érkezett, ami megmutatta, hogy a forgalomcsillapítás a Gyárdűlő lakossága számára kiemelkedően fontos kérdés. Az is látható, hogy a Gyárdűlő lakossága összességében támogatja a terület forgalomcsillapítását, ugyanakkor a saját lakókörnyezet közlekedési rendjének megváltoztatását sokan fenntartással fogadják. A jövendő forgalmi rend ezért kompromisszumokat követel, amelyek azonban az új rend megszokását követően minden gyárdűlői lakos érdekét fogják szolgálni. A részvételt mindenkinek köszönjük!

2022. szeptember 27., kedd 07:50

Őszi Zöldhulladék-gyűjtési Akció

A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót a lakosság részére annak érdekében, hogy a közterületek és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.

ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTŐ ZSÁK IGÉNYELHETŐ 2022. OKTÓBER 10-TŐL A KÉSZLET EREJÉIG.

További közérdekű információk

Eseménynaptár

2023.02
 1. H
 2. K
 3. Sz
 4. Cs
 5. P
 6. Szo
 7. V
 1.  
 2.  
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 1. 6
 2. 7
 3. 8
 4. 9
 5. 10
 6. 11
 7. 12
 1. 13
 2. 14
 3. 15
 4. 16
 5. 17
 6. 18
 7. 19
 1. 20
 2. 21
 3. 22
 4. 23
 5. 24
 6. 25
 7. 26
 1. 27
 2. 28
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  

Aktuális

CseppetSem