KSH lakossági adatgyűjtései, folyamatosan frissülő aktualitások

2024. március 27., szerda 16:12

KSH tájékoztatása lakossági adatfelmérésről 2024. évre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Budapest 10. ker. településen a KSH elnöke által 2024. évre engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre az alábbiak szerint:

2024 áprilisa és júniusa között: 
Háztartások információs és kommunikációs technológiai eszközhasználat

LUSZ logó

2024 áprilisában, júliusában, októberében és 2025 januárjában:
Lakosság utazási szokásai,
 

időmérleg-felvétel logó

2024 áprilisa és 2025 márciusa között: Időmérleg,2024. február-április hónapokban: Európai jövedelmi és életkörülmény,

Havi rendszerességgel: Életkörülmény-felmérés,

Havi rendszerességgel: Munkaerő-felmérés.
2024. március 27., szerda 13:40

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztajuk Önöket, hogy a Központi Statisztikai Hivatal Budapest 10. kerületében 2021-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

2024. március 27., szerda 13:40

Kezdődik az egyéni gazdaságok összeírása

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) az idén országszerte 2021. május 15. és június 15. között hajtja végre aktuális mezőgazdasági összeírását.  

A válaszadók május 25-ig online, azt követően pedig június 15-ig összeírók segítségével, személyesen vagy telefonon keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

2024. március 27., szerda 13:40

Tájékoztató KSH adatfelvételről - PIAAC

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 10. ker. településen/településeken önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 2021. június 29. és 2021. szeptember 29. közötti időszakban az OECD Felnőttek Képesség- és Kompetenciamérése Program (PIAAC) keretében. A kikérdezés a 16 és 65 év közötti felnőtt lakosság munkavégzés és hétköznapi tevékenységek során használt készségeit és kompetenciáit, valamint ezek oktatásban és foglalkoztatásban való hasznosulását egyaránt vizsgálja.

2024. március 27., szerda 13:40

Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Statek Kft. közreműködésével Budapest 10. kerületében rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2021” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2219. 

2023. február 23., csütörtök 15:53

KSH tájékoztatása lakossági adatfelmérésről 2023. évre

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Budapest 10. ker. településen a KSH elnöke által 2023-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre az alábbiak szerinti OSAP nyilvántartási számon:

- 2023. január-március hónapban: 2229 Felnőttképzési felvétel,

- 2023. február-április hónapban: 2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel,

- 2023. április-június: 2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról,

- havi rendszerességgel: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, valamint 2546 Életkörülmény Adatfelvétel,

- 2023. negyedéves gyakorisággal (2023. április, július, október, 2024. január): 1942 Lakossági utazási szokásai.

2024. március 27., szerda 13:40

Mezőgazdasági összeírás 2023. május-július

2024. március 27., szerda 13:40

Negyedik alkalommal szervezi a Miből élünk? felmérést a KSH

A Központi Statisztikai Hivatal Budapest 10. kerület településen 2023. október 2.  és december 18. között hajtja végre a háztartások életkörülményeinek feltárására irányuló „Miből élünk?” című adatfelvétel negyedik hullámát. 

A felmérést az Európai Központi Bank koordinálja, és az Európai Unió tagországai vesznek részt benne. Az országok összehasonlítható adatai hozzájárulnak a hatékonyabb pénzügyi döntések meghozatalához.

A Magyarországon felkeresendő több, mint 15 ezer háztartás kijelölését véletlenszerű kiválasztással hajtották végre.

A felvétel 2023. október 2-tól december 18-ig tart.

2023. október 2-tól induló terepmunka során fényképes igazolvánnyal rendelkező összeírók keresik fel a kijelölt címeket, akik közreműködésével december 18-ig személyes vagy telefonos válaszadásra, valamint internetes önkitöltésre van mód. A válaszadás önkéntes.

Az interneten válaszolóknak 10 000 forintos, az interjús kikérdezésben résztvevőknek 5 000 Ft értékű vásárlási utalványt juttat el a KSH postai úton.

A kapott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) előírásának megfelelően bizalmasan kezeli, azokat kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás nélkül bocsátjuk az Európai Központi Bank rendelkezésére, pontosan követve a fenti törvényi előírásokat.

A lakosság és a polgármesteri hivatal munkatársai részére hétköznapokon hétfőtől csütörtökig 8 és 16.30 óra, pénteken 8 és 14 óra között a +36 80 200 766-os (3-as almenü) ingyenes zöld számon adunk további felvilágosítást, valamint fordulhatnak hozzánk a lakinfo@ksh.hu e-mail címen is. Az adatfelvétellel kapcsolatosan a www.ksh.hu/mibolelunk internetes oldal nyújt bővebb tájékoztatást.

2024. március 27., szerda 13:40

"Miből élünk?" - KSH adatfelvétel

2023. szeptember 1. és december 18. között zajlik az Európai Központi Bank szervezésében, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által végzett nemzetközi „Miből élünk?” című adatfelvétel. A felmérésben 15 ezer, kétlépcsős, rétegzett mintavétellel kiválasztott háztartást kérdez meg a KSH.  

Az adatgyűjtés a háztartások gazdasági viselkedésének megértéséhez nyújt más módon be nem szerezhető, értékes információkat, és a célja az, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok döntéshozói uniós szinten összehasonlítható adatokat kapjanak a háztartások vagyoni helyzetéről, jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól, eladósodottságának mértékéről.

Az adatfelvétel sikerességéhez alapvető fontosságú, hogy a válaszadásra kiválasztott háztartások minél nagyobb arányban töltsék ki a kérdőívet.