Közérdekű információk

2024. március 01., péntek 08:34

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

-  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Mátra-Fuvar-Sped Kft. által a Budapest, X. Újhegyi út lakótelepen burkolatfelújítás és járdafelújítás IV/2. ütem (Hang utca, Újhegyi sétány és Tavas utca környezetében) kiviteli munkáit 2024. március 4-én megkezdi. Várható befejezés 2024. június 13.,

- A Társasház Bp. X. Salgótarjáni utca 59. megbízásából Csercsik Réka közös képviselő a jelzett társasház előtti területen szennyvízvezeték csőtörés megszüntetésére vonatkozó kivitelezési munkát jelentett be 2024. január 26-án. A bontási munkákat és a közművezeték javítását rendkívüli igénybevétel keretein belül elvégezték. A térkőburkolat fektetését (a visszatöltött föld megfelelő tömörödésének elérése miatt) a rendkívüli igénybevétel helyreállítására rögzített 72 órán belül nem történhetett meg. A Beruházó ennek megfelelően a térkőburkolat fektetésére vonatkozóan kérelmet nyújtott be. A Budapest X. kerület Salgótarjáni utca 59. szám alatti ingatlan közművezeték javítása, térkőburkolat fektetése kiviteli munkáit 2024. január 29-én megkezdte. Várható befejezés: 2024. március 7.,

- Az Mega-Sped Kft. benyújtott „Budapest X. kerület, Királydomb vízelvezetésének kiépítése – Dorogi utca” kiviteli munkáit 2024. február 13-án megkezdi. Várható befejezés: 2024. május 15.,

-  A Maxeron Kft. által Budapest X. kerület, Harmat utca 44. (41314/1) hrsz.-ú ingatlan villamos energiaellátás kiépítésének kiviteli munkáit 2024. február 14-én megkezdi. Várható befejezés: 2024. március 3.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2024. február 29., csütörtök 11:06

2024. évi kötelező ebösszeírás kőbányán

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!

A Kőbányai Önkormányzat 2024. március 1. és 2024. június 30. között Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez. A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtására, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amelyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP beszerezhető a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.

Az ebösszeíró lap másolható.

Lehetőség van továbbá a Kőbányai Önkormányzat honlapján megjelenített ebösszeíró lap elektronikus kitöltésére.

Az ebösszeírásban résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Az ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2024. június 30-ig kell visszajuttatni
• online módon a www.kobanya.hu honlapon keresztül,
ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre szkennelve,
• e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével,
• E-Önkormányzat Portálon keresztül
• postai úton,
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) elhelyezett gyűjtőládába rakva.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2024. évben ismét be kell jelenteni.

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírtaknak megfelelően tesz
eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján 150 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható.

2024. február 02., péntek 12:38

KSH tájékoztatása lakossági adatfelmérésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 10. ker. településen a hivatal elnöke által 2024-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.

A felvételek Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási számai és megnevezései a
következők:

1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei – havi rendszerességű
1942 Lakossági utazási szokásai – 2024. április, július, október, 2025. január hónapokban, negyedéves gyakoriságú
2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról – 2024. április-június
2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel – 2024. február-április
2546 Életkörülmény Adatfelvétel - havi rendszerességű
1711 Időmérleg felvétel – 2024. április - 2025. március

2024. január 09., kedd 11:29

Tájékoztató a 2024. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervéről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ - mint kéményseprő-ipari szerv - a 2024. évi kéményseprőipari sormunka ütemtervét elkészítette, kerületünk a II. félévben érintett.

A Budapest X. kerület társasházi sormunka részletes ütemterve a kapcsolódó dokumentumban olvasható.

Az ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatban további információ a szervezet lakossági honlapján érhető el.

Kapcsolódó dokumentumok:

2023. november 02., csütörtök 08:42

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület, továbbá járda hiányában öt méter széles területsáv gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

2023. szeptember 29., péntek 11:52

Fővárosi Vízművek tájékoztatója a vízóracseréről

Vízóraája van? Hiteles még? Tudja, hogy ezt hogyan derítheti ki? És hogy mit tehet, ha lejár vagy lejárt? 


Ha Ön is társasházban él és olyan vízórával rendelkezik, amely külön csak a lakása vízfogyasztását méri, akkor lakás-mellékvízmérő tulajdonos! Ami jó, hiszen ennek köszönhetően csak annyi víz után szükséges vízdíjat fizetnie, amennyit ténylegesen elhasznál. Azonban ezt a lehetőséget könnyen el is veszítheti, ha 8 évenként nem cseréli vízmérőjét.

A Fővárosi Vízművek szolgáltatási területén minden évben több tízezer fogyasztási helyen jár le a lakás-mellékvízmérők hitelessége. Mivel a mellékmérő a főmérővel ellentétben a felhasználó tulajdona, a cseréjét is neki kell kezdeményeznie. 

Úgy tervezte, hogy az év utolsó hónapjában cserélteti le a lakás-mellékvízmérőjét?

Jó ötletnek tűnhet, hiszen erre a lejártat évében december 31-éig van lehetősége. Azonban előfordulhat, hogy más is így vélekedik, és a számos igény miatt a szerelőknek nem lesz kapacitásuk minden kérést teljesíteni. Érdemes tehát időben lépni, hiszen már most is előfordulhat, hogy várni kell az időpontra. A mérő pedig mindenképpen a hitelesítéstől számított nyolcadik év december 31-ig lesz majd ismét hiteles. Minél előbb gondoskodik lakás-mellékvízmérője hitelesítéséről, annál biztosabb, hogy a 2024-es évben is a vízdíjat – és egyúttal az ennél lényegesen magasabb csatornadíjat – a tényleges vízfogyasztása alapján fizetheti.

2023. szeptember 13., szerda 14:21

Lakossági tájékoztató a zöldterületi munkákról és magánterületi fakivágásról

2023. október 1-jétől változnak a közterületi zöldsávok rendben tartásának szabályai és engedélykötelessé válik a magánterületeken történő fakivágás

A Kőbányai Önkormányzat kiemelten fontosnak tartja, hogy a kerületi ingatlanok és a kerület zöldterületei rendezettek legyenek. Ezen cél eléréséhez fontos jogszabályban meghatározott feladatai vannak a kerületben lévő ingatlanok tulajdonosainak, illetve birtokosainak.

2023. október 1-jétől módosulnak az ingatlanok előtti közterületek rendbentartására vonatkozó szabályok. Eszerint az ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetve birtokosa az ingatlan előtti közterület esetében járda hiányában öt méter széles területsávot köteles gondozni, amelybe beletartozik a zöldsáv 20 centiméternél magasabb talajtakaró növényzetének kaszálása, a gyomnövényektől, gyomfáktól történő megtisztítása, az ott lévő fák törzssarjainak eltávolítása, valamint a fák 2,5 méter alatti részeinek metszése.

2023. augusztus 31., csütörtök 10:25

A tanévkezdés támogatás átvételével kapcsolatos változás

A 2023. augusztus 1. napján kőbányai lakcímmel rendelkező általánosiskolás-korú gyermekek és a középfokú intézmény nappali tagozatán tanuló diákok részére 8 000 Ft értékű vásárlási utalványt biztosít a Képviselő-testület.

A kerületen kívül tanuló általánosiskolás-korú és a középiskolás-korú tanuló gyermekek törvényes képviselői – a lakcímkártya és a 2023/2024. tanévre szóló iskolalátogatási igazolás vagy érvényes diákigazolvány bemutatásával – az eredeti határidőt meghosszabbítva 2023. szeptember 30. napjáig vehetik át az utalványokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás u. 26., ügyfélfogadási idő: hétfő: 13.30–17.30, szerda: 08.00–16.00).