Közérdekű információk

2022. július 29., péntek 09:51

Felhívás a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosok jelentkezésére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban lebonyolítandó országos népszámláláshoz.

A jelentkezés során a „Jelentkezési lap a 2022. évi népszámlálás lebonyolításában közreműködő számlálóbiztosoknak” megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni. A nyomtatvány elérhető a www.kobanya.hu honlap Nyilvánosság/Hirdetmények menüpontjában vagy a Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.).

A jelentkezéseket 2022. augusztus 19. napjáig várjuk a jelentkezési lap alábbi módon történő benyújtásával:

a)      e-mailben a hivatal@kobanya.hu e-mail címen vagy

b)      személyesen a Hivatal Budapest X. kerület, Állomás utca 26. szám alatti Ügyfélközpontjában.

2022. július 13., szerda 08:24

Komplex takarítás Kőbánya több helyszínén

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Kőbányai Önkormányzat megrendelése alapján a kerület több helyszínének komplex tisztítására kerül sor.

A takarítási és fertőtlenítési munka sikeres elvégzéséhez azonban szükséges az útszakasz várakozóhelyeinek szabadon hagyása, ezért kérjük, hogy az ideiglenes megállási és várakozási tilalomra tekintettel a következő X. kerületi helyszíneken és időintervallumokban ne parkoljanak.

2022. június 30., csütörtök 10:16

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2022. július 4-étől augusztus 5-éig igazgatási szünet lesz. Ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel a Hivatal főépületében (Szent László tér 29.), az Ügyfélközpontban (Állomás utca 26.).

2022. augusztus 01., hétfő 12:24

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Hydro-Logic Kft. (1045 Budapest, Anonymus utca 17.) a Budapest X. kerület, Ezüstfa utca 4., (42544/33) hrsz-ú ingatlan, raktárépület vízellátásának kiépítése kiviteli munkáit 2022. augusztus 2-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. augusztus 10.

- Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából a kivitelező GÁZKAR Kft. (1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 2.) a Budapest X. kerület Liget utca 1b., 38948 helyrajzi számú ingatlan utólagos leágazó vezeték kiépítés kiviteli munkáit 2022. augusztus 8-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. augusztus 19.

- Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.) megbízásából a kivitelező GÁZKAR Kft. (1022 Budapest, Lorántffy Zsuzsanna utca 2.) a Budapest X. kerület, Alkér utca 17.sz, 41682 helyrajzi számú ingatlan utólagos leágazó vezeték kiépítés kiviteli munkáit 2022. augusztus 8-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. augusztus 19.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Mátra-Fuvar-Sped Kft. (3012 Nagykökényes, Bem út 2/D) a Budapest X. kerület, Balkán utca (Bihari út, Somfa köz közötti szakaszának) felújítása kiviteli munkáit várhatóan 2022. augusztus 1-jén megkezdi. Várható befejezés: 2022. szeptember 1.

- A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából a kivitelező Mátra-Fuvar-Sped Kft. (3012 Nagykökényes, Bem út 2/D) a Budapest X. kerület, Somfa köz 11-15. szám között (Zágrábi utca, Balkán utca közötti szakaszának) felújítása kiviteli munkáit várhatóan 2022. augusztus 1-jén megkezdi. Várható befejezés: 2022. szeptember 1.

- Az ELMŰ Hálózati Kft. megbízásából a kivitelező Spie-Hungária Kft. (1116 Budapest, Mezőkövesd út 5-7.) által a Budapest X. kerület, Sörgyár utca 60. (41040) hrsz-ú ingatlanra villamos energiaellátás létesítése kiviteli munkáit 2022. július 18-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. augusztus 17.

Az ELMŰ Hálózati Kft. Dél-Pesti Régió által a Budapest X. kerület, Maglódi út 6. (40995/2) hrsz-ú ingatlanra elektromos csatlakozó kábel kiépítése kiviteli munkákit 2022. augusztus 15-én megkezdi. Várható befejezés: 2022. augusztus 19. 

- A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a kivitelező Belfry PE Kft. által a „Rákos-Hatvan vasútvonalkorszerűsítés 1. szakaszához kapcsolódó, Budapest X. Jászberényi u. -Bojtocska u. kereszteződésében készülő D10 PE 6,0 bar gázelosztó vezeték kiváltás” című, KG-01-0103+99 Tervszámú, T-13/17*I. Szakági tervszámú és 2018. szeptember 16-ai keltezésű” Kiviteli Terv alapján a 42862/6 helyrajzi számú ingatlanon történő gázvezeték kiváltás, átfúrási munkák kiviteli munkáit 2022. május 2-án megkezdte. Várható befejezés: 2022. szeptember 1.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2022. május 24., kedd 08:12

Forgalmirend-változás a Mázsa téren

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 23-án megkezdődik a Mázsa téri MOL üzemanyagtöltő állomás átépítése. Az építkezés miatt az ideglenes jelleggel bevezetett, a töltőállomáson keresztül biztosított átközlekedés a Kőbányai út és Bihari utca között megszűnik.

A Kőbányai út és a Bihari utca kapcsolatát a Kőbányai út, Szállás utcai és Monori utcai csomópontjai továbbra is biztosítani fogják.

Az építkezés ideje alatt a közösségi közlekedési járatok változatlan menetrenddel közlekednek.

2022. május 25., szerda 11:55

KERTI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉS

2022. április 13., szerda 07:10

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

2022. május 16., hétfő 11:07

Gyárdűlő forgalomcsillapításával kapcsolatos forgalmirend-változtatás

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel a Kőbányai Önkormányzat megvizsgálta Kőbánya Gyárdűlő városrészében a forgalomcsillapítás lehetőségeit.

Kapcsolódó dokumentumok: