Közérdekű információk

2024. június 19., szerda 08:38

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Best-Tel Kft. a Budapest X. kerület, Fertő utca 2. számú ingatlan távközlési kábel létesítése kiviteli munkáit 2024. június 24-én megkezdi. Várható befejezés: 2024. június 28.,

- A Kőbányai Vagyonkezelő ZRt. megbízásából a Mátra-Fuvar-Sped Kft. a Budapest X. kerület, Serpenyő utcában a tervezett csatornabekötés építését 2024. június 19-én megkezdi. Várható befejezés: 2024. június 26.,

- A Vidra Invest Kft. a Budapest X. kerület, Kada utca 41982/42 hrsz.-ú ingatlanra a közműbekötés létesítésének kiviteli munkáit 2024. június 3-án megkezdi. Várható befejezés: 2024. július 1.,

- A BKM Budapesti Közművek Zrt. a Budapest X. kerület, Oltó utca 10-12. számok között távhő- bekötővezeték és aknafelújítás kiviteli munkáit 2024. június 1-jén megkezdi. Várható befejezés: 2024. június 30.,

-  A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. megbízásából az Aszfaltbeton Kft. a Budapest X. kerület, Kada köz útfelújításának kiviteli munkáit 2024. május 24-én megkezdi. Várható befejezés: 2024. szeptember 30.,

- Az Út-Ambulancia Kft. a Budapest X. kerület, Agyagfejtő utca 16. és 18. szám alatti társasházak között a 42309/86 hrsz.-ú ingatlanon a parkolófelújítás  kiviteli munkáit 2024. május 6-án megkezdte. Várható befejezés: 2024. június 30., 

- A Legátorok Kft. megbízásából a Fémszerkezet Zrt. a Budapest X. kerület, Hangár utca 14/A ingatlanra vezető kapubehajtó építésének kiviteli munkáit 2024. április 29-én megkezdte. Várható befejezés: 2024. szeptember 18.,

- A Valmala Ingatlan Kft. megbízásából a Multimat Pro Kft. a Budapest X. kerület, Zágrábi utca (Somfa köz-Száva utca közötti szakaszon a lakótömbök felőli oldali járda), a Száva utca (Zágrábi utca, Üllői út közötti szakasz mindkét oldali járda), valamint a Ceglédi út (Hizlaló tér és Ceglédi út 30. szám alatti ingatlant határoló behajtó között a páros oldali járda) ingatlanokon tervezett járda- és kapubehajtó felújítási kiviteli munkáit 2024. május 6-án megkezdi. Várható befejezés: 2024. július 15.,

- A STRABAG Generálépítő Kft. a Budapest X. kerület, Harmat utca 12-14. és Harmat utca – Tavas utca kereszteződésben távhővezeték felújítása kiviteli munkáit 2024. április 22-én megkezdi. Várható befejezés: 2024. augusztus 25.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2024. június 19., szerda 14:10

Ügyfélfogadási szünet a Hivatalban

Tisztelt Ügyfelünk! 

Tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kérület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a nyári időszakban 

2024. július 8-ától 2024. augusztus 3-áig
igazgatási szünetet rendelt el.


Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal főépülete (1102 Budapest, Szent László tér 29.) zárva tart, ez idő alatt az ügyfélfogadás szünetel.

Az igazgatási szünet alatt a Hivatal Ügyfélközpontja, az 1102 Budapest, Állomás utca 26. szám alatt nyitva tart, az ott működő Ügyfélszolgálat, továbbá az anyakönyvi ügyekben és a szociális ügyekben eljáró szervezeti egység az alábbi napokon fogadja az ügyfeleket:

hétfőn 13.30 órától 17.30 óráig,

szerdán 8.00 órától 16.00 óráig.

A Hivatal Ügyfélközpontja a fenti időtartamokon kívül zárva tart.

Szíves megértését köszönöm!

Dr. Szabó Krisztián

a Kőbányai Önkormányzat jegyzője

2024. június 19., szerda 08:24

Hőségriadó

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzései alapján legmagasabb, III. fokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére 2024. június 19-én (szerda) 0.00 órától 2024. június 22-én (szombat) 24:00 óráig.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. június 19., szerda 11:53

FŐKERT Nonprofit Zrt. lakossági tájékoztatója aktuális munkavégzésről

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2024.06.24-25-26-27-én az éjszakai, valamint a hajnali órákban a X. kerület, Kőrösi Csoma Sándor úton a Mázsa tér – Harmat utca közötti szakaszon a FŐKERT Zrt. munkatársai kaszálási munkálatokat végeznek, ezért esetenként a forgalmat akadályozhatják.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2024. június 19., szerda 11:55

Éjszakai munkavégzés a vasútvonalakon

Tájékoztatjuk a Tiszelt Lakosságot,

hogy – Budapest közigazgatási határán belül, több vasútvonalon, valamint a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartást végeznek a vasúti pályán.

2024. június 19., szerda 10:07

Kötelező ebösszeírás kőbányán határidő meghosszabbítva 2024. szeptember 30-áig!

Tisztelt Ebtulajdonosok, Ebtartók!

A Kőbányai Önkormányzat 2024. március 1. és 2024. szeptember 30. között Budapest X. kerület közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján kötelező ebösszeírást végez. A törvény értelmében az ebtartás helye szerint illetékes települési önkormányzatnak ebrendészeti feladatai végrehajtására, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást kell végeznie.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, amelyhez a szükséges EBÖSSZEÍRÓ LAP beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában, továbbá letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.

Az ebösszeíró lap másolható.

Lehetőség van továbbá a Kőbányai Önkormányzat honlapján megjelenített ebösszeíró lap elektronikus kitöltésére.

Az ebösszeírásban résztvevők között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Az ebösszeíró lapot a Polgármesteri Hivatal részére 2024. szeptember 30-ig kell visszajuttatni

online módon a honlapon keresztül,
ebosszeiras@kobanya.hu e-mail címre szkennelve,
• e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével,
E-Önkormányzat Portálon keresztül
• postai úton,
• személyesen az ügyfélközpontban (1102 Budapest, Állomás utca 26.) elhelyezett gyűjtőládába rakva.

Felhívom az ebtulajdonosok, ebtartók figyelmét, hogy a korábbi összeírás során bejelentett ebeket 2024. évben ismét be kell jelenteni.

Aki a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségének nem vagy nem az előírtaknak megfelelően tesz eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja alapján 150 000 forint állatvédelmi bírsággal sújtható.

2024. május 23., csütörtök 13:32

A VÁSÁRLÓ UTCA ÉS KÖRNYEZETE REHABILITÁCIÓJÁNAK VÉLEMÉNYEZÉSE

Kedves Kőbányaiak!

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot kíván benyújtani az Egészséges utcák program pályázati felhívásra a Budapest X. kerület Vásárló utca és környezetének rehabilitációja érdekében. A pályázat célja, hogy elősegítse egy élhetőbb, zöldebb, egészségesebb környezet kialakítását a Vásárló utca és környezetében, amely hozzájárul a kőbányai lakosok egészségi állapotának, életminőségének javításához.

A pályázathoz kapcsolódó kérdőív kitöltésével hozzájárulhatnak ahhoz, hogy olyan pályázat kerüljön elkészítésre, amely tükrözi a lakossági igényeket, elképzeléseket is.

A kérdőív itt elérhető.

A kitöltött kérdőíveket 2024. május 13-ától 2024. május 31-éig várjuk.

Kérjük, ezzel segítsék munkánkat!

2024. június 10., hétfő 15:06

TÁJÉKOZTATÁS FÖLDI SZÚNYOGGYÉRÍTÉSRŐL

 

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Budapest X. kerület, Kőbánya-Kertváros térségének vonatkozásában földi úton történő szúnyoggyérítés kerül elvégzésre.


A földi úton történő szúnyoggyérítés tervezett időpontja:

2024. június 12. (szerda) a napnyugta utáni órákban.

Kedvezőtlen időjárás esetén a pótnapok időpontja: 2024. június 13-14. (csütörtök-péntek) a napnyugta utáni órákban.

 

Alkalmazott hatóanyag: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtószer, vagy Deltasect Plus 20 ULV szúnyogirtó koncentrátum.

A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes. A hatóanyag néhány óra alatt lebomlik.

A szúnyoggyérítéssel kapcsolatos, a lakosság részére javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt összegyűjteni vagy letakarni.

A kezelés idejére és az azt követő 1 órában javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztetőberendezéseket kikapcsolni.

A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni.

A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.

A szabadban fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, különböző tárgyakban megülő esővízben a szúnyoglárvák akár egyetlen hét alatt is kifejlődhetnek. A szúnyoggyérítő kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.

2024. április 29., hétfő 16:14

Nappali és éjszakai munkavégzés a vasútvonalakon

Tájékoztatjuk a Tiszelt Lakosságot,

hogy 2024. május 11-én és 12-én a MÁV Zrt. szakemberei zöldterület- és pályakarbantartási munkálatokat végeznek Kőbánya-Kispest vasútállomás területén.

* * *

A MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága tájékoztatása értelmében Budapest közigazgatási határán belül, több vasútvonalon előre tervezett éjszakai, zajjal járó karbantartási munkákat végeznek a vasúti pályákon.