Közérdekű információk

2023. március 17., péntek 18:17

Gondosóra program

Az otthonukban élő idős emberek és hozzátartozóik biztonságérzetének növelésére Magyarországon elindult a Gondosóra program.

 

A 65 év feletti állampolgároknak alanyi jogon járó, csuklóra rögzíthető vagy nyakba akasztható jelzőeszközhöz 0-24 órában diszpécserszolgálat tartozik.

A programmal kapcsolatosan bővebb információ és a Gondosóra igényléséhez szükséges regisztráció a www.gondosora.hu oldalon érhető el.

Éljen a lehetőséggel, tudja biztonságban idős szeretteit!

2023. március 14., kedd 14:41

A BKM Zrt tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés megváltozott rendjéről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója a hatékonyabb munkavégzés, a járművek optimális kihasználása, továbbá a károsanyag-kibocsátás és a fővárosi úthálózat terhelésének csökkentése érdekében járatátszervezést hajt végre, amely kizárólag a házhoz menő (lakossági) szelektív hulladékok begyűjtését érinti. Ennek részeként egyes budapesti címeken 2023. áprilistól változni fog a szelektív hulladék begyűjtésének napja.

A BKM Zrt. az érintett ügyfeleiket postaládájukba helyezett tájékoztatókkal értesíti a változásról.

További kérdés esetén kérjük, hogy forduljanak a BKM Zrt. ügyfélszolgálatához, munkatásaik az alábbi elérhetőségek bármelyikén készséggel állnak az ügyfelek rendelkezésére: a 06-1-700-7000-es telefonszámon, online ügyintéző felületükön, az fkfzrt@fkf.hu e-mail címen, a www.budapestikozmuvek.hu honlapon, vagy személyesen a BKM ügyfélszolgálati irodáiban.

2023. február 23., csütörtök 15:57

KSH tájékoztatása lakossági adatfelmérésről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,

hogy a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) Budapest 10. ker. településen a KSH elnöke által 2023-ra engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre az alábbiak szerinti OSAP nyilvántartási számon:

- 2023. január-március hónapban: 2229 Felnőttképzési felvétel,

- 2023. február-április hónapban: 2154 Európai Jövedelmi és Életkörülmény Adatfelvétel,

- 2023. április-június: 2003 Felmérés a Háztartások Információs és Kommunikációs Technológiai eszközhasználatáról,

- havi rendszerességgel: 1539 Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, valamint 2546 Életkörülmény Adatfelvétel,

- 2023. negyedéves gyakorisággal (2023. április, július, október, 2024. január): 1942 Lakossági utazási szokásai.

2023. február 01., szerda 16:17

Rendőrségi forgalomirányítás a Liget tér, Kápolna utca és a Liget tér, Vaspálya utca csomópontokban

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az elektromos hálózat tervezett karbantartása miatt a Budapest X. kerület, Liget tér, Kápolna utca és a Liget tér, Vaspálya utca csomópontokban az alábbi időpontokban a közúti forgalom irányítását a jelzőlámpák helyett a rendőrség fogja végezni.

2023. február 9-én 8:00-16:00 között,

2023. február 10-én 8:00-16:00 között, valamint

2023. február 13-án 8:00-16:00 között.

Kérjük, hogy közlekedésük útvonalát a fentiekre tekintettel tervezzék.

2023. március 17., péntek 09:28

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- Az MVM Főgáz Földgázhálózati Kft. megbízásából a kivitelező SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. által a Budapest X. kerület, Kőér utca Gergely utca és Petrőczi utca közötti szakaszán gázvezeték rekonstrukciója kiviteli munkáit 2023. március 20-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. május 19.,

- A OTP Ingatlan Zrt. megbízásából a kivitelező Szemper Plusz Kft. a „Budapest X. kerület, Somfa utca 5A szám alatti, 38344/5 hrsz.-ú ingatlan ellátása céljából behajtók, Somfa utca járda és parkoló kiépítése, a Somfa utca (38330) hrsz.-ú közút ingatlanon történő kiviteli munkáit 2023. március 16-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. április 30.,

- A Bayer Property Zrt. megbízásából a kivitelező Bayer Construct Zrt. a „Budapest X. kerület, Zágrábi utca 8 sz., 38315/109 hrsz-ú ingatlan ellátása Víz- és Csatorna bekötés kiépítése,” tárgyú, a Zágrábi utca (38315/24) hrsz.-ú ingatlan keresztezésével 9+1 fm hosszon végzendő kiviteli munkáit 2023. március 8-án megkezdte. Várható befejezés: 2023. április 14.,

- Az M-12/B Kft. megbízásából a kivitelező Adonyi Vagyonkezelő Zrt. által a Budapest X. kerület, Maglódi út 12/b. ingatlanra vízbekötés bővítésének kiviteli munkáit 2023. március 20-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. április 24.,

- A Vodafone Magyarország Zrt. megbízásából a kivitelező Delta Távközlési Kft. a „Budapest X. kerület, Optikai hálózat bővítés, Somfa utca 3-5. sz. távközlési ellátása” új alépítmény építés és a Somfa utca (38330) hrsz.-ú ingatlan keresztezésével 8+2 fm hosszon és meglévő alépítménybe történő kábel behúzás Somfa utca (38330) hrsz.-ú ingatlan, Ceglédi út (38336/5) hrsz.-ú ingatlan, Közpark-Somfa köz (38315/23) hrsz-ú ingatlan Somfa köz (38336/4) hrsz-ú ingatlan Somfa köz közpark (38315/118) hrsz-ú ingatlan alatti szakaszán törnténő kiviteli munkákat 2023. március 20-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. március 24.,

- A Robert Bosch Kft. megbízásából a kivitelező Market Építő Zrt.  a „Budapest X. kerület, Bosch Campus gyalogoshíd” létesítése Sibrik Miklós út (42278) hrsz-ú ingatlan felett, annak Gyömrői út -Robert Bosch utca közötti szakaszán.” kiviteli munkáit 2023. január 30-ám megkezdi. Várható befejezés: 2023. december 29.,

- A X. kerület Harmat utca 144. sz. előtti park területén Budapest X. Kőbányai Önkormányzat által megrendelt- parki járda felújítási és zöldfelület felújítási munkákat Ligetmester Kft. képviseletében Kemenesi Sándor kiviteli munkáit 2023. január 23-án megkezdi. Várható befejezés: 2023. március 31.,

- A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. beruházó nevében a „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „F” rész területén korszerűsítési munkák létesítése tárgyában a kivitelező HE-DO Építő Zrt. kiviteli munkáit 2022. december 14-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 3.,

A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. ( megbízásából a kivitelező PENTA Általános Építőipari Kft. „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „C” és „D” kötet kiviteli munkáit 2022. december 19-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 30.,

A Beruházó BKK Budapest Közlekedési Központ Zrt. megbízásából a kivitelező HE-DO Építő Zrt. „VEKOP fenntartható közlekedésfejlesztés X. ker.” „H” kötet kivitelezésére vonatkozó kiviteli munkáit 2022. december 14-én megkezdte. Várható befejezés: 2023. június 28.

 Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2023. január 11., szerda 09:04

Fenyőfagyűjtőhelyek

2023. január 12., csütörtök 08:47

CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELE

AZ EGYETEMES FÖLDGÁZSZOLGÁLTATÓNÁL FELHASZNÁLHATÓ CSALÁDI FOGYASZTÓI KÖZÖSSÉGEKRE VONATKOZÓ KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY KIÁLLÍTÁSA

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/A. §-a alapján 2022. szeptember 10-étől a települési önkormányzatok jegyzői adnak ki hatósági bizonyítványt a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon belül több, de legfeljebb négy önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egységek számáról. A hatósági bizonyítvány - büntetőjogi és kártérítési felelősség vállalásával – az egyetemes földgázszolgáltatóhoz történő benyújtásával, a nyilatkozat benyújtását követő hónap elsejétől vehető igénybe a kedvezményes többletmennyiség.

2023. január 10-étől hatályba lépett a rendelet módosítása, mely úgy rendelkezik, hogy a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő lakóépületben, ingatlanon, ingatlan-együttesben vagy az önálló mérési pontot (felhasználási helyet) képező, a társasház alapító okirata szerinti társasházi albetéten belül több, de legfeljebb négy, az OTÉK 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység számáról is kérhető hatósági bizonyítvány.

A hatósági bizonyítvány kiállítása során a most hatályba lépett rendelkezéseknek megfelelően az eljárás során már nem kell figyelembe venni, hogy az önálló rendeltetési egységek rendelkeznek-e önálló bejárattal, valamint, hogy a lakások műszaki megosztására vonatkozó követelmények teljesülnek-e, ha egyébként a lakások az OTÉK 105. §-ában foglalt egyéb követelményeknek eleget tesznek.

Felhívjuk a figyelmet továbbá arra, hogy aki a rendeletmódosítást megelőzően nem volt jogosult a családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevételére, a rendeletmódosítást követően azonban azokra jogosultságot szerez, a kedvezményekre a rendelet 7/A. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jogosult.

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem nyomtatványa az Ügyintézés/Nyomtatványok menüpontban érhető el.

2023. január 09., hétfő 10:53

VÉDŐOLTÁSSAL A FERTŐZŐ AGYHÁRTYAGYULLADÁS ÉS SZEPSZIS ELLEN

A Kőbányai Önkormányzat a 2023. évben is ingyenesen biztosítja a meningococcus baktérium által okozott fertőző agyhártyagyulladás és szepszis elleni négykomponensű védőoltást.

Kapcsolódó dokumentumok:

2022. december 14., szerda 14:13

Az ügyfélfogadás rendje 2022. december 23-ától 2023. január 6-áig

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatom, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő­testületének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatalban a 2022. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-­a szerint a 2022. december 23-ától december 30-áig terjedő időszak igazgatási szünet.

Tájékoztatom továbbá, hogy az energiatakarékossági intézkedésekre tekintettel a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontja (1102 Budapest, Állomás utca 26.) a 2023. január 2-ától január 6-áig terjedő időszakban zárva tart, a személyes ügyfélfogadás szünetel. Az ügyintézés lehetőségét telefonon, postai úton és elektronikus úton zavartalanul biztosítjuk.

Az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon (https://e­onkormanyzat.gov.hu), valamint az e-Papír szolgáltatáson (https://epapir.gov.hu) érhető el. További elérhetőségünk a hivatal@kobanya.hu központi e-mail cím, a szakügyintézői honlapunkon található elérhetőségei a www.kobanya.hu/Városháza/ Polgármesteri Hivatal/Főosztályok-osztályok menüpont alatt, valamint a 06 1 4338 100-as központi telefonszám. Beadványaikat postai úton is benyújthatják az 1475 Budapest, Pf. 35 postacímen.

A fenti időszakban halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben (haláleset bejelentése, újszülött anyakönyvezése) telefonos ügyeletet biztosítunk az alábbiak szerint.

2022. december 23.            telefonszám: 06 1 4338 355

2022. december 27.            telefonszám: 06 1 4338 186

2022. december 28.            telefonszám: 06 1 4338 185

2022. december 29.            telefonszám: 06 1 4338 183

2022. december 30.            telefonszám: 06 1 4338 180

2023. január 2.                     telefonszám: 06 1 4338 184

2023. január 3.                     telefonszám: 06 1 4338 181

Tájékoztatom, hogy haláleset  bejelentése és újszülött anyakönyvezése céljából 2023. január 4-én (szerdán) 8-tól 16 óráig rendkívüli ügyfélfogadást biztosítunk a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában. Kérem, hogy a személyes megjelenés előtt minden esetben szíveskedjék a fenti telefonszámokon időpontot egyeztetni.

Szíves megértését köszönöm, egyúttal békés, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok.

 

Dr. Szabó Krisztián

a Kőbányai Önkormányzat jegyzője