Közérdekű információk

Pályázat felsőoktatási hallgatóknak

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a 2020/2021. tanév első félévére vonatkozóan - "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B-típusú BURSA pályázat

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján  ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára - B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tájékoztató a lakóközösségek lakóépületeit célzó pályázatok elbírálásáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdetett a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését, valamint energiahatékonysága és megújulóenergia-felhasználása növelését célzó beruházásainak támogatásáról.

 

A támogatásban részesülő társasházak nevét, a támogatott beruházási tevékenységet és a megítélt támogatási összegeket a kapcsolt 1. és 2. mellékletek tartalmazzák. A támogatói döntésről és a felhasználás feltételeiről a lakóközösségek képviselőit az Önkormányzat részletesen tájékoztatta.

Közlemény - Európai lakossági egészségfelmérés

A Központi Statisztikai Hivatal 2019. szeptember 16. és december 16. között egészségüggyel, egészségi állapottal összefüggő felmérést végez kerületünkben. A részletekről a közleményben tájékozódhat!

ŐSZI ZÖLDHULLADÉK-GYŰJTÉSI AKCIÓ

A Kőbányai Önkormányzat az előző évekhez hasonlóan idén is megrendezi az őszi zöldhulladék-gyűjtési akciót annak érdekében, hogy a közterületek és az ingatlanok rendezett állapotának fenntartását elősegítse.

2019. szeptember 2. napjától egységes ügyfélfogadási rend a kerületi kormányablakokban

 

A Budapest Főváros Kormányhivatala I-XXIII. Kerületi Hivatalában működő kormányablakok ügyfélfogadási rendje 2019. szeptember 2. napjától egységesen az alábbiak szerint módosult:

hétfő: 7.00 - 17.00,

kedd: 8.00 - 16.00,

szerda: 12.00 - 20.00,

csütörtök: 8.00 - 16.00,

péntek: 8.00 - 14.00.

Tájékoztató a bírósági ülnökök 2019. évi soron kívüli választásáról fiatalkorúak büntető ügyében

Az Alaptörvény 27. cikkének (2) bekezdése szerint törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben. A nem hivatásos bírának (ülnöknek) az ítélkezésben a hivatásos bírával azonos jogai és kötelezettségei vannak.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése szerint az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Az idei tavaszi általános ülnökválasztást követően a Köztársasági Elnök 2019. augusztus 1. és szeptember 30. napja közötti időtartamra soron kívüli ülnökválasztást tűzött ki.

Kérjük, hogy a bírósági ülnökké jelölés dokumentumát és a jelölés elfogadásáról szóló nyilatkozatot legkésőbb 2019. szeptember 13-án 16.00 óráig szíveskedjék leadni a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjának nyitvatartási ideje alatt működő Ügyfélszolgálatán (Budapest X., Állomás u. 26.) vagy munkaidőben a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztály Szervezési Osztályán (Budapest X., Szent László tér 29. I. em. 108.)

A Környezetvédelmi Alap 2019. évi pályázati felhívása

 

 

Budapest Főváros Közgyűlésének Városfejlesztési, Közlekedési és Környezetvédelmi Bizottsága a Budapest 2017-2021. időszakra szóló Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának elősegítésére nyílt pályázatot hirdet, amelynek benyújtási határideje 2019. szeptember 16. 15.00.

Bővebb információ a Budapest Portálon, illetve a kapcsolódó dokumentumokban.

http://budapest.hu/Lapok/2019/palyazati-felhivas-kornyezetvedelmi-alap-2019.aspx

Nyári ítélkezési szünet a Fővárosi Törvényszéken és a Pesti Központi Kerületi Bíróságon

 

A tárgyalás nélküli időszak 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 20. napjáig tart a  Fővárosi Törvényszéken és a Pesti Központi Kerülti Bíróságon.

A Pesti Központi Kerületi Bíróságon 2019. július 15. napjától 2019. július 31. napjáig tárgyalások csak korlátozott számban lesznek.

2019. augusztus 1. napjától 2019. augusztus 20. napjáig tárgyalás csak kivételesen, a jogszabályok által előírt soron kívüli esetekben lesz.

Az ítélkezési szünet időtartama alatt a kezelőirodai ügyfélfogadás változatlan, a bíróság polgári bírói, büntető bírói, szabálysértési, végrehajtási és vezetői ügyeletet biztosít.

A bírósági ügyfélsegítő félfogadást az ítélkezési szünet időtartama alatt, csak szerdai napokon 08.30-tól 15.30-ig tart.