Közérdekű információk

2020. december 16., szerda 07:31

„Égig érő fű” udvarzöldítési pályázat

A pályázat társasházak és lakásszövetkezetek számára nyitott, olyan társasház pályázhat, amelynek lakóépületei zártudvaros, keretes vagy csatlakozó udvaros beépítésű zárt belső területtel rendelkeznek.

A beadási határidő 2021. március 3.

2020. december 15., kedd 14:36

Tervezett forgalmiirány-változás a Makk utcában és annak környékén

Az elmúlt időszakban sor került a Budapest X. kerület, Bihari utca, Fertő utca, Somfa utca és Balkán utca által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatára. 

Kapcsolódó dokumentumok:

2020. december 02., szerda 09:06

Felhívás járda hó- és síkosság mentesítésére

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 32/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Fővárosi Közgyűlési rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője, birtokosa) köteles gondoskodni az ingatlana előtti járda, az ingatlanához csatlakozó járda, valamint a járda és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület, járda hiányában az ingatlana telekhatárától számított egy méter széles területsáv gondozásáról, tisztán tartásáról, síkosságmentesítéséről, továbbá a hó eltakarításáról.

A Rendelet értelmében, aki síkosság-mentesítési, illetve hóeltakarítási kötelezettségének nem tesz eleget, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait, és ötezer forinttól természetes személy esetében százötvenezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében ötszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható, valamint a közterület-felügyelő helyszíni bírságot szabhat ki.

Segítő együttműködésüket köszönjük!

2020. november 23., hétfő 14:58

Díjfizetés nélkül vehető igénybe a Sibrik parkoló 19.00 és 07.00 között

A veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat rendelkezéseire figyelemmel a Kőbányai Önkormányzat által üzemeltetett Sibrik Miklós út 34. szám alatt található parkoló díjfizetés nélkül vehető igénybe az este 7 órától reggel 7 óráig terjedő idősávban.

2020. december 03., csütörtök 15:19

Tájékoztatás Kőbánya alsó vasúti megállóhely karbantartási munkálatairól

A MÁV Zrt. beruházásában 2019. júniusában kezdődött meg a Kőbánya alsó vasúti megállóhely felújítása, mely jelenleg is folyamatban van. Több kőbányai lakos is érdeklődött a beruházás megvalósulását illetően, amelyről a MÁV Zrt.-től kapott tájékoztatás alapján az alábbiak tudhatóak.

2020. november 12., csütörtök 08:03

Megállási tilalom az Expo téren

Az 1994. évi XXXIV. tv. 44. § és az 1988. évi I. tv. 14. § alapján ideiglenes forgalomkorlátozást rendelnek el a járványügyi intézkedések betartása érdekében az alábbiak szerint: