Közérdekű információk

2022. május 16., hétfő 11:07

Gyárdűlő forgalomcsillapításával kapcsolatos forgalmirend-változtatás

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel a Kőbányai Önkormányzat megvizsgálta Kőbánya Gyárdűlő városrészében a forgalomcsillapítás lehetőségeit.

Kapcsolódó dokumentumok:

2022. május 10., kedd 15:30

Tájékoztató mezőgazdasági összeírásról

A Központi Statisztikai Hivatal a településünkön (Budapest X. kerület) rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok júniusi összeírása, 2022” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2218.

2022. május 12., csütörtök 14:31

Lakossági kérdőív a Budapest és környéke légszennyezettségéről

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése alapján azokra a zónákra és agglomerációkra, amelyekben a levegő kén-dioxid, nitrogén-dioxid, PM10, PM2,5, ólom, benzol vagy szén-monoxid szintje az éves levegőminőségi értékelés alapján meghaladja a határértéket, olyan megfelelő intézkedéseket tartalmazó levegőminőségi terv készítése szükséges, amelynek végrehajtásával a légszennyezettségi határértékek betartása a lehető legrövidebb időn belül biztosítható.

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya a Budapest és környéke légszennyezettségi agglomerációra vonatkozó intézkedési tervének felülvizsgálatát végzi. A felülvizsgálat részét képezi jelen kérdőíves formájú adatgyűjtés is, amelynek célja a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomeráció lakóinak környezeti levegő minőségére hatással lévő jellemzőinek, szokásainak megismerése.

Kérjük, minél többen töltsék ki a kérdőívet, amely itt érhető el.

A kérdőív kitöltésére 2022. május 31-éig van lehetőség.

Ez a kérdőív személyes adatot nem gyűjt, anonim és kitöltése önkéntes. Az adatok kezelése kizárólag statisztika készítés céljából történik. Az adatok a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Levegő- és Zajvédelmi Osztályának kerülnek megküldésre.A feldolgozott adatok kizárólag a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet „8. A levegőminőségi terv” című fejezetében meghatározott dokumentáció elkészítése során kerülnek felhasználásra.

2022. április 13., szerda 07:10

Járható járdákat!

Tisztelt Kőbányai Ingatlan-tulajdonos, -kezelő és -birtokos!

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának gondoskodnia kell az ingatlana és környezete rendezettségéről, ebben MINDENKINEK közreműködnie szükséges.

Az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének vagy birtokosának biztosítania kell az ingatlanáról a közterületre kinyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről, a kerítésének, az ingatlan homlokzatának és a teleknek a tisztán tartásáról, gyommentesítéséről, a kerítése tövéből kinövő gyomnövényektől, illetve gyomfáktól történő mentesítésről.

Szintén gondoskodnia kell az ingatlana előtti járda, illetve a járda és az úttest közötti terület gondozásáról, amelybe beletartozik a tisztán tartás, gyomtalanítás, kaszálás.

2022. április 27., szerda 09:17

Közlekedésrendészeti intézkedés

Az 1994. évi XXXIV. tv. 44. §. és az 1988. évi I. tv. 14. §. alapján a BRFK Rendészeti szervek Közlekedésrendészeti Főosztály Balesetmegelőzési és Közlekedési Osztálya ideiglenes forgalomkorlátozást rendel el az alábbiak szerint:

2022. március 21., hétfő 13:26

Tervezett forgalmirend-változás a Gitár utca, Harmat utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Albert Camus utca és Mádi utca által határolt területen

Az elmúlt időszakban a felmerült lakossági igényekre figyelemmel sor került a Budapest X. kerület, Gitár utca, Harmat utca, Kőrösi Csoma Sándor út, Maláta utca, Albert Camus utca és Mádi utca által határolt terület forgalomtechnikai felülvizsgálatára.

2022. május 11., szerda 12:40

Lakossági tájékoztató az aktuális kerületi munkakezdési útkezelői hozzájárulások kiadásáról

- A Budapesti Közlekedési Zrt. megbízásából a kivitelező Normálnyomtáv Kft. által a Budapest X. kerület, Kozmai utca (Izraelita temető megállóhely és Harangláb utca közötti szakasz) üzemen kívüli vágányok és felsővezeték bontásának kiviteli munkáit 2022. május 9-én megkezdi. Várható befejezés: 2022. május 23.

- A NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából a kivitelező Belfry PE Kft. által a „Rákos-Hatvan vasútvonalkorszerűsítés 1. szakaszához kapcsolódó, Budapest X. Jászberényi u. -Bojtocska u. kereszteződésében készülő D10 PE 6,0 bar gázelosztó vezeték kiváltás” című, KG-01-0103+99 Tervszámú, T-13/17*I. Szakági tervszámú és 2018. szeptember 16-ai keltezésű” Kiviteli Terv alapján a 42862/6 helyrajzi számú ingatlanon történő gázvezeték kiváltás, átfúrási munkák kiviteli munkáit 2022. május 2-án megkezdte. Várható befejezés: 2022. szeptember 1.

Az INVITECH ICT SERVICES Kft. megbízásából a kivitelező Best Kft. a Budapest X. kerület, Tarkarét utca 2-8. szám alatti ingatlanok előtt távközlési építmény kiviteli munkáit 2022. április 18-án megkezdi. Várható befejezés: 2022. május 13.


Megértésüket és türelmüket köszönjük!

2022. február 25., péntek 13:10

KSH tájékoztató központi adatgyűjtésről

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) Budapest 10. ker. településen a hivatal elnöke által 2022-re engedélyezett, önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre, a korábbi évek gyakorlata szerint.