Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A lakóközösségek részére elektronikus megfigyelő rendszer létesítéséhez nyújtandó támogatásra vonatkozó 2020. évi pályázati kiírás

Előterjesztő:                                                           Radványi Gábor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.