Tervezetek véleményezéseDöntés a Budapest X. kerület, Fertő utca, Hizlaló tér, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt terület kerületi építési szabályzata tárgyában véleményezési és partnerségi egyeztetési eljárására érkezett vélemények elbírálásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelően az egyes településrendezési tervek véleményezése a vélemények elfogadásáról vagy el nem fogadásáról szóló döntés közzétételével zárul.

E rendelkezésnek megfelelően a kapcsolódó dokumentumokban olvasható a Budapest Főváros X. kerület, Fertő utca, Hizlaló tér, Ceglédi út, Balkán utca és Bihari utca által határolt terület kerületi építési szabályzata tárgyéban érkezett véleményezési és partnerségi egyeztetési eljárásra érkezett véleméynek elbírálásáról szóló döntés és mellékletei.