Jelképek

Kőbánya címere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő- testülete a kerület címerét – alkotói pályázatot követően – 2000. december 7-én fogadta el az Önkormányzat jelképeként. A címer terve Felsmann Tamás grafikusművész alkotása.

Az álló, hegyes talpú pajzs négyelt 1. arany mezejében jobbra néző, lebegő fekete oroszlán felemelt mellső mancsaival bányász csákányt tart, utalva a kerület nevében is fellelhető kőbányászatra. A 4. arany mezőben szintén oroszlán tart egy gabonaszálat, amely egyszerre utal az e földrajzi területen a múltban jelenlévő földművelésre, valamint a jelenben is virágzó élelmiszeriparra és sörgyártásra.
A 2. és a 3. mező ezüsttel és feketével hétszer vágott.
A pajzs közepén lévő rubinvörös szívpajzs mezejében a – szinte önálló kőbányai jelképnek tekintett – Csősztorony látható az egykori szőlőművelés és a máig fellelhető borászat allegóriájaként, megjelenítve a kerület legismertebb és legjellegzetesebb műemléképületét.

A címer alakjai együttesen a szorgalmasan dolgozó kőbányai embert idézik. Kőbánya címere a fenti szimbolikával valódi emblémaként fogja egybe a múlt és a jelen helyi jellegzetességeit, nagyszerűen mutatja be a hagyományőrzés és a múltra épülő folyamatosság, másrészről a szüntelen megújulni akarás és tudás dialektikáját.

A címer használatának körét és rendjét önkormányzati rendelet szabályozza.


Kőbánya zászlója

Az Önkormányzat zászlója 2:3 arányú fekvő téglalap, fehér színű, a szegélyét piros, fehér, zöldháromszögű díszsor alkotja, a mértani középpontjában az Önkormányzat címere helyezkedik el, melynek magassága a zászló magasságának fele.

 

 

 

A térben hajlított X, egységes kerületi szimbólum

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. május 22-ei ülésén fogadta el az egységes kerületi szimbólum és arculat kialakításáról szóló 304/2014. (III. 22.) KÖKT határozatot, amellyel egy olyan ismételhető szimbólumot alkotott, ami tiszta, áttekinthető kerületi identitást közöl.

A térben hajlított X szimbólum jelentésszintjei:

Az X római tízes számot jelölő karakter. A kerület száma. Az „X” jelöli a „helyet", Budapest mértani közepét, a „világ közepét".

A X. kerület színes, vidám, játékos, szerethető. A forma dinamikusan változó, meglepő, és több dimenziója van, mint elsőre látszik. Akárcsak a kerületnek és az itt lakóknak. A térbeli forma ultramodern, művészi, organikus alapú, mérnöki. Pont, amilyen a kerület.