Pályázatok

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD - PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPÚ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Kőbányai Önkormányzat ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 3.

Árverési felhívás

A Budapest főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest X. Bársonyvirág utca 2/B. sz. 42526/410 hrsz-ú ingatlan elidegenítéséről szóló 349/2022. (XI.17.) KÖKT határozata szerint, a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. az Önkormányzat felhatalmazása alapján, árverést ír ki a Budapest X. Bársonyvirág utca 2/B szám alatt található ingatlan értékesítésére.

Az Ingatlan beépíthetőségével, az azt meghatározó építésügyi előírásokkal, illetve az ingatlan közművesítettségével kapcsolatos információt a Budapest főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Főépítészi Osztálya ad. (telefon: 06 - 1 4338 389)

Az Ingatlan megtekintése: 

2023. január 17. (kedd) napján 15:00-16:00 között,

2023. január 24. (kedd) napján 15:00-16:00 között,

2023. január 31. (kedd) napján 15:00-16:00 között.

Elérhetőségek: Rácz Szilvia (06 -1 666 2725), Holly Tünde (06 -1 666 2721).

Az ingatlan kikiáltási ára: 232 000 000 Ft

A nyilvános árverés helye és időpontja: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. II. épület I. emelet tárgyaló 2023. február 15. (szerda 9:00).

Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület I. emelet 102. számú irodában és a jelzett időpontokban a helyszínen átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével.

Kapcsolódó dokumentumok:

Árverési felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatt lévő ingatlan elidegenítéséről szóló 379/2022. (XII. 15.) KÖKT határozat alapján árverést ír ki az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Bánya utca 32. szám alatti, 41411 helyrajzi számú, 7466 m2 területű, „kivett épület” művelési ágú ingatlan értékesítésére.

Címe: Budapest X. kerület, Bánya utca 32., helyrajzi száma 41411, területe 7466 m2, művelési ága „kivett épület”.

Az ingatlan megtekintése: az ingatlan megtekintésére az Önkormányzat – előre telefonon egyeztetett időpontban – lehetőséget biztosít.

Az ingatlan kikiáltási ára: 950 000 000 Ft.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2023. február 8. (szerda) 10.00 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és időpontja: az árverésre az Önkormányzat honlapjáról letölthető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével és annak a VentzlJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő megküldésével 2023. február 6. napján 16.00 óráig lehet jelentkezni.

Árverési felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest X. kerület, Bogáncsvirág utca 9. szám alatti ingatlan elidegenítéséről szóló 317/2022. (X. 20.) KÖKT határozat alapján árverést ír ki az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bogáncsvirág utca 9. szám alatti, 42544/26 hrsz.-ú ingatlan elidegenítésére.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2023. február 8. (szerda) 10.30 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és időpontja: az árverésre az Önkormányzat honlapjáról letölthető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével és annak a KovacsJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő megküldésével 2023. február 6. (hétfő) napján 16.00 óráig lehet jelentkezni.

Helyreállítási kötelezettséggel bérbeadandó lakások

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Közjóléti Bizottsága a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX. 24.) önkormányzati rendelet alapján a kapcsolódó dokumentumokban feltüntett üresen álló önkormányzati lakásokat kívánja helyreállítási kötelezettséggel bérbe adni.

Pályázat a kőbányai sportegyesületek 2022. évi sportcélú támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2022. évi sportcélú támogatására. 

A pályázatot legkésőbb 2022. augusztus 3-án (szerda) 16:00 óráig lehet benyújtani.

Pályázatra rendelkezésre álló keret 2 500 000 Ft, egy pályázó által elnyerhető támogatás legfeljebb 250 000 Ft.

Kapcsolódó dokumentumok:

Pályázati felhívás

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a helyi nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi szakmai programjainak és a programokhoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésének támogatására.

A PÁLYÁZATOKAT 2022. ÁPRILIS 29-ÉN (PÉNTEKEN) 12.00 ÓRÁIG LEHET BENYÚJTANI.

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak 2022. évi támogatására

A pályázat célja a civil szervezetek és egyházak kulturális, közmuvelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2022. május 16-a (hétfő) 16.00 óra.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referenstől a +36 1 4338 144-es telefonszámon vagy a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail-címen.

Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő ápolási többletkiadások fedezésére.

A pályázatokat 2023. március 31-ig folyamatosan lehet benyújtani postai úton a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bovebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi referenstől a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail címen. 

Kapcsolódó dokumentumok: