Pályázatok

2023. május 24., szerda 16:22

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 190/2023. (V. 18.) KÖKT határozata alapján nyílt egyfordulós eljárás keretében együttesen értékesíteni kívánja az 1/1 arányban tulajdonát képező ingatlanokat:

  • Hölgy utca 29-31. alagsor 1. műhely
  • Hölgy utca 38. II. 10.
  • Nyitra utca 3. fszt. 12.
  • Petrőczy utca 38/A fszt. 6. pinceszinti műhely
  • Gergely utca 14. pinceszinti raktár
  • Cserkesz utca 34. pinceszinti iroda
  • Noszlopy utca 32. fszt. 8.
  • Száva utca 20. fszt. 2.

Az ingatlanok összesített kikiáltási ára: 58 830 000 Ft – mely ár kizárólagosan az ingatlanok együttesen történő értékesítésére értendő.

A p.ályázatra jelentkezés helye, módja és határideje: Kőbányai Vagyonkezelő Zrt., címe: 1107 Budapest, Ceglédi utca 30. főépület, I. emelet 102-es számú irodában átvehető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével, 2023. június 27. (kedd) 15:00 óráig beérkezően lehet jelentkezni.

A részletes pályázati felhívás és a jeletkezési lap letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.

Kapcsolódó dokumentumok:

2023. május 22., hétfő 17:11

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 189/2023. (V. 18.) határozata alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest X. kerület, Felsőrákosi réteken található alább felsorolt 24 ingatlan együttes hasznosítására, haszonbérletbe adására.

A haszonbérletbe adásra kerülő ingatlanok helyrajzi száma és területe az alábbi:

42682 (11 134 m2, szántó), 42685 (5946 m2), 42686 (7201 m2), 42687 (8204 m2), 42688 (14 403 m2, szántó), 42689 (4575 m2), 42691 (3582 m2), 42693 (9372 m2), 42694 (5846 m2), 42700 (8353 m2), 42701 (8346 m2), 42702 (3579 m2), 42703 (1771 m2), 42705 (4344 m2), 42706 (4535 m2), 42707 (3258 m2), 42708 (7873 m2), 42710 (3588 m2), 42711 (9995 m2), 42712 (2687 m2), 42713 (1194 m2), 42714 (11 094 m2, szántó), 42722 (5282 m2), 42723 (667 m2).

A pályázati tárgyalás helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20. (a teremváltoztatás jogát fenntartjuk), ideje: 2023. június 21. (szerda) 9.00 óra.

A pályázati ajánlat benyújtási határideje:

A pályázati ajánlatot 2023. június 19-én 16.00 óráig a mellékelt formanyomtatványon (jelentkezési lapon) zárt borítékban a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Főosztályához (fszt. 18.), vagy E-papíron (https://epapir.gov.hu) kell benyújtani. Érvénytelen az a pályázat, amelyet nem a formanyomtatványon nyújtottak be.

A részletes pályázati felhívás és annak melléklete letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.

Kapcsolódó dokumentumok:

2023. május 22., hétfő 13:46

Pályázati felhívás művészeti és kulturális tevékenység támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a Kőbánya területén élő és alkotó művészeti, kulturális tevékenységet folytató magánszemélyek, a kőbányai székhelyű művészeti és kulturális tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek, valamint a kőbányai székhelyű művészeti oktatási intézmények tanulói részére.

Benyújtási határidő: 2023. augusztus 4.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 433 8227-es telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a kapcsolodó dokumentumokból.

2023. május 19., péntek 13:17

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat nyílt, egyfordulós pályázatot ír ki a Budapest X. kerület, Kozma utca 9/A szám alatti, 42518/75 hrsz.-ú ingatlan 996 m2 alapterületű részének hasznosításáról szóló 85/2023. (V. 16.) GB határozat alapján a Budapest X. kerület, Kozma utca 9/A szám alatti, 42518/75 hrsz.-ú ingatlan 996 m2 alapterületű részének (a továbbiakban: ingatlanrész) bérbeadás útján történő hasznosítására a következő feltételekkel.

2023. április 26., szerda 09:16

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak 2023. évi támogatására

A pályázat célja a civil szervezetek és egyházak kulturális, közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és
szociális tevékenységének támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 15. (hétfő)

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referenstől a +36 1 4338 144-es telefonszámon vagy a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail-címen.

2023. április 19., szerda 14:47

Pályázati felhívás a kőbányai sportegyesületek 2023. évi sportcélú támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki a kőbányai sportegyesületek 2023. évi sportcélú támogatására.

A pályázat célja:

A Kőbányai Sportegyesületek és Sportszervezetek Szövetsége tagszervezetei működési feltételeinek javítása, utánpótlás-nevelésének segítése, versenyek, bajnokságok megrendezésének támogatása.

Ennek érdekében a pályázat témakörei:

a) saját sportesemények rendezése,

b) nem saját rendezésű versenyen, bajnokságon történő részvétel,

c) sportszakember-képzés, továbbképzés,

d) sporteszközök vásárlása,

e) bérleti díjak.

A pályázatra rendelkezésre álló keret: 2 000 000 Ft

Egy pályázó által elnyerhető támogatás: legfeljebb 250 000 Ft

2023. március 31., péntek 13:16

Pályázati felhívás egészségügyi támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázatokat 2024. március 31-éig folyamatosan lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.) vagy postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi referenstől a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, illetve a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Önkormányzat honlapján az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

2023. március 31., péntek 13:16

Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő ápolási többletkiadások fedezésére.

A pályázatokat 2024. március 31-éig folyamatosan lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.) vagy postai úton a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Barta Erika egészségügyi referenstől a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a BartaErika@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, illetve a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Önkormányzat honlapján az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

2023. március 27., hétfő 11:31

Pályázati kiírás a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására - 2023

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. AUGUSZTUS 17.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2023. március 02., csütörtök 12:22

Pályázati felhívás kőbányai nyugdíjasok 2023. évi üdültetésére

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai nyugdíjasok 2023. évi üdültetésére.

A pályázat célja  a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Balatonlellén (8638 Balatonlelle, Úszó u. 1-3.) lévő üdülőjében kedvezményes üdülés biztosítása.

 

A pályázatokat 2023. március 26-áig lehet benyújtani egy példányban, papíralapon a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában ( 1102 Budapest, Állomás u. 26.), elektronikusan e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre, illetve elektronikus levélben a hivatal@kobanya.hu vagy a HayEva@kobanya.hu e-mail címeken keresztül.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Háy Évától (tel.: +36 1 4338 353). Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélközpontban vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.
Az adatlap másolható.

Kapcsolódó dokumentumok: