Pályázatok

2023. december 05., kedd 08:41

VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 „Kerékpáros Infrastruktúra fejlesztések Budapest X. kerületében” projekt

Jelentős közlekedési fejlesztések valósultak meg idén Kőbányán a VEKOP-5.3.1-15-2020-00014 azonosítószámú „Kerékpáros Infrastruktúra fejlesztések Budapest X. kerületében” című projekt keretében.

A kőbányai kerékpárút-hálózat hiányzó szakaszainak megépítésével gyors és biztonságos kapcsolatok jöttek létre a kerületen belül. Ennek köszönhetően rövidebb idő alatt elérhetőek a kerület központjában lévő köz- és oktatási intézmények, az üzletek, a jelentősebb közlekedési csomópontok, a Szent László tér és a zöldövezetek – például az Óhegy park – is. A fejlesztés részeként több egyirányú utcán lehetséges a kétirányú kerékpáros közlekedés, bővült a forgalomcsillapított övezetek száma és területe is.

A tervezés során fontos szempont volt, hogy biztonságos kerékpáros kapcsolatok jöjjenek létre, és a megvalósuló útvonalak csatlakozzanak a hálózat jelenlegi és tervezett szakaszaihoz. Fontos, hogy a mindennapi ügyintézés, a munkába, óvodába vagy iskolába járás kerékpárral is elérhető legyen minden korosztálynak, illetve hogy a fejlesztések jóvoltából egyre többen döntsenek a kerékpározás mellett. 

Kapcsolódó dokumentumok:

2023. november 27., hétfő 09:01

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest X. kerület, Sulyom utca 8. szám alatt lévő, 42526/142 helyrajzi számú ingatlan elidegenítéséről szóló 394/2023. (XI. 16.) KÖKT határozat alapján árverést ír ki az Önkormányzat tulajdonában álló, Budapest X. kerület, Sulyom utca 8. szám alatt található, 42526/142 helyrajzi számú, 1035 m2 területű ingatlan értékesítésére.

Az ingatlan megtekintése: az ingatlan megtekintésére telefonon (06 1 666 2728, 06 1 666 2729) történt előzetes egyeztetést követően biztosít lehetőséget az Önkormányzat.

Az ingatlan kikiáltási ára: 58 900 000 Ft.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2024. január 17. (szerda) 10.00 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és időpontja: az árverésre az Önkormányzat honlapjáról letölthető ingyenes jelentkezési lap kitöltésével és annak a VentzlJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő megküldésével 2024. január 15. napján 16.00 óráig lehet jelentkezni.

2023. november 27., hétfő 08:49

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Gazdasági Bizottsága 184/2023. (XI. 14) határozata alapján az Önkormányzat pályázatot hirdet a Budapest X. kerület, Újhegyi sétány 14/A szám alatti, 42309/34 helyrajzi számú ingatlanon található, 156 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítására.

A helyiség megtekintése: a helyiség megtekintésére 2023. november 30-án 10.00 és 11.00 óra között, valamint 2023. december 5-én 14.00 és 15.00 óra között van lehetőség, amelyet a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-nél (1107 Budapest, Ceglédi út 30.) előzetesen telefonon egyeztetni kell (telefonszám: 06 1 666 2728).

A pályázati tárgyalás időpontja: 2023. december 13. 9.00 óra.

A pályázati tárgyalás helye: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) 1102 Budapest, Szent László tér 29. földszint 20. tárgyaló (a teremváltoztatás jogát fenntartjuk).

2023. augusztus 07., hétfő 12:28

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a Budapest X. kerület, Bogáncsvirág utca 9. szám alatti ingatlan elidegenítéséről szóló 317/2022. (X. 20.) KÖKT határozat alapján árverést ír ki az Önkormányzat tulajdonában álló Budapest X. kerület, Bogáncsvirág utca 9. szám alatti, 42544/26 hrsz.-ú ingatlan (a továbbiakban: Ingatlan) elidegenítésére.

A nyilvános árverés időpontja: 2023. augusztus 23. (szerda) 14.00 óra.
Az árverésre jelentkezés határideje: 2023. augusztus 21. (hétfő) napján 16.00 óra.
2023. június 30., péntek 13:55

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KŐBÁNYAI VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSÁRA

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai vállalkozások támogatására energiaköltség-megtakarítást eredményező eszköz-, illetve gépfejlesztés, valamint ingatlan energetikai korszerűsítés megvalósításához a részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek szerint.

A pályázatokat 2023. szeptember 28-án 12.00 óráig lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztályán (cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 131.), vagy elektronikusan cégkapun keresztül a BP10ONKORM hivatali kapura.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető

a)   műszaki kérdésekben a Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályán: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen;

b)   a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Főépítészi Osztályán: a 06 1 4338 368-as telefonszámon vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen;

c)    a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Jegyzői Főosztály Jogi Osztályán: a 06 1 4338 143-as és a 06 1 4338 165-ös telefonszámokon vagy a GallGizella@kobanya.hu és a VargaNoemi@kobanya.hu e-mail címeken.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2023. június 30., péntek 10:15

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LAKÓKÖZÖSSÉGEK LAKÓÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető:

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen,

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen,

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu és VargaNoemi@kobanya.hu e-mail címeken.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. SZEPTEMBER 25. 16.00 ÓRA

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2023. június 21., szerda 15:30

Pályázati felhívás tehetséges kőbányai sportolók és felkészítő edzők egyéni támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet tehetséges kőbányai sportolók és felkészítő edzők egyéni támogatására.

A pályázatokat 2023. augusztus 2-án (szerda) 16:00 óráig lehet benyújtani az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-Papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre, személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán (1102 Budapest, Szent László tér 29. 2. emelet 206-os szoba) vagy postai úton a Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztálynak címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen.

Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőig meg kell érkeznie a Hivatalba.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 266-os telefonszámon vagy a NagyAttila@kobanya.hu e-mail címen.

2023. június 05., hétfő 09:24

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD - PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPÚ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Kőbányai Önkormányzat ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatokat 2023. július 7-éig (péntek) lehet benyújtani a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával:

  • a) személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (1102 Budapest, Szent László tér 29.), II. emelet 220-as irodájában,
  • b) egy példányban papír alapon postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. 

Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőre meg kell érkeznie a Hivatalba.

A borítékon kérjük a „Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelölést. A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 144-es telefonszámon, illetve a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail címen.

2023. május 22., hétfő 13:46

Pályázati felhívás művészeti és kulturális tevékenység támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a Kőbánya területén élő és alkotó művészeti, kulturális tevékenységet folytató magánszemélyek, a kőbányai székhelyű művészeti és kulturális tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek, valamint a kőbányai székhelyű művészeti oktatási intézmények tanulói részére.

Benyújtási határidő: 2023. augusztus 4.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 433 8227-es telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a kapcsolodó dokumentumokból.

2023. április 26., szerda 09:16

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak 2023. évi támogatására

A pályázat célja a civil szervezetek és egyházak kulturális, közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és
szociális tevékenységének támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 15. (hétfő)

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Molnár Zsuzsanna civilkapcsolati referenstől a +36 1 4338 144-es telefonszámon vagy a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail-címen.