Pályázatok

2024. május 17., péntek 10:55

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD - PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPÚ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Kőbányai Önkormányzat ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:

A pályázatokat 2024. július 12-éig (péntek) lehet benyújtani a megfelelően kitöltött adatlapon az egyéb előírt dokumentumok csatolásával:


a) elektronikus úton a kalieszter@kobanya.hu e-mail címre,
b) személyesen a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal, 1102 Budapest, Szent László tér 29.) II. emelet 220-as irodájában,
c) egy példányban papír alapon postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályának címezve. Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőre meg kell érkeznie a Hivatalba.

A borítékon kérjük a „Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelölést. A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 145-es telefonszámon, illetve a KaliEszter@kobanya.hu e-mail címen.

2024. április 25., csütörtök 15:00

Pályázati felhívás civil szervezetek és egyházak 2024. évi támogatására

A pályázat célja a civil szervezetek és egyházak kulturális, közművelődési, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, karitatív és szociális tevékenységének támogatása.

A pályázat benyújtási határideje: 2024. május 15-e (szerda).

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Káli Eszter civilkapcsolati referenstől a +36 1 4338 145-es telefonszámon vagy a KaliEszer@kobanya.hu e-mail-címen.

2024. április 22., hétfő 08:58

Pályázati felhívás művészeti és kulturális tevékenység támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a Kőbánya területén élő, bejelentett lakóhellyel rendelkező és alkotó, művészeti, kulturális tevékenységet folytató természetes személyek, a kőbányai székhelyű, kulturális, művészeti tevékenységgel foglalkozó civil szervezetek, valamint a kőbányai székhelyű művészeti oktatási intézmények tanulója, illetve művészeti, oktatási intézmény kőbányai bejelentett lakhellyel rendelkező tanulója részére.

Benyújtási határidő: 2024. augusztus 5.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 433 8227-es telefonszámon. Pályázati adatlap igényelhető a Hivatal Ügyfélszolgálatán, vagy letölthető a kapcsolodó dokumentumokból.

2024. április 04., csütörtök 09:33

Árverési felhívás visszavonása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Gergely utca 33. szám alatti társasházban lévő albetétek pályázati úton történő elidegenítéséről szóló 22/2024. (I. 25.) határozatával árverést írt ki a Budapest X. kerület, Gergely utca 33. szám alatti, 41725/0/A/2, 41725/0/A/3, 41725/0/A/4, 41725/0/A/5, 41725/0/A/6 és 41725/0/A/7 helyrajzi számú ingatlanok
együttes értékesítésére.

Az árverési felhívás szerint az árverés időpontja 2024. április 4. (csütörtök) 10.00 óra.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése és az ingatlan árverésére vonatkozó felhívás alapján az árverést kiíró Önkormányzat a felhívást visszavonja, és az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. március 27., szerda 12:50

Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő ápolási többletkiadások fedezésére.

A pályázatokat 2025. március 31-éig folyamatosan lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.,) valamint postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a hivatal@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, illetve letölthető a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. március 27., szerda 12:49

Pályázati felhívás egészségügyi támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázatokat 2025. március 31-éig folyamatosan lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.,) valamint postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a hivatal@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, illetve letölthető a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. március 25., hétfő 16:21

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LAKÓKÖZÖSSÉGEK LAKÓÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető:

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen,

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen,

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu és VargaNoemi@kobanya.hu e-mail címeken.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2024. JÚNIUS 27. 12.00 ÓRA

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2024. március 25., hétfő 16:21

Pályázati felhívás kőbányai vállalkozások támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai vállalkozások támogatására energia-költség-megtakarítást eredményező eszköz-, illetve gépfejlesztés (beszerzés, felújítás), ingatlan energetikai korszerűsítés, valamint szolgáltatásbővítéshez vagy kapacitásbővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósításához. 

A pályázatokat 2024. június 27-én 12.00 óráig lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztályán (cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 131.), vagy elektronikusan cégkapun keresztül a BP10ONKORM hivatali kapura.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

a) műszaki kérdésekben a Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályán: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen;

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Főépítészi Osztályán: a 06 1 4338 368-as telefonszámon vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen;

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Jegyzői Főosztály Jogi Osztályán: a 06 1 4338 143-as és a 06 1 4338 165-ös telefonszámokon vagy a GallGizella@kobanya.hu és a VargaNoemi@kobanya.hu e-mail címeken. 

2024. március 22., péntek 13:49

Pályázati kiírás a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására - 2024

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek

jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2024. AUGUSZTUS 21.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2024. február 26., hétfő 09:55

Pályázati felhívás kőbányai nyugdíjasok 2024. évi üdültetésére

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai nyugdíjasok 2024. évi üdültetésére.

A pályázat célja a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Balatonalmádiban (8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.) lévő üdülőjében kedvezményes üdülés biztosítása.

A pályázatokat 2024. március 27-én 16.00 óráig lehet benyújtani egy példányban, papíralapon a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), elektronikusan e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre, illetve elektronikus levélben a hivatal@kobanya.hu vagy a HayEva@kobanya.hu e-mail címeken keresztül.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Háy Évától (tel.: +36 1 4338 353). Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélközpontban vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható.

Kapcsolódó dokumentumok: