Közérdekű adatigénylés

Tájékoztató a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

A közfeladatot ellátó szervnek lehetővé kell tennie, hogy a kezelésében lévő közérdekű adatot és közérdekből nyilvános adatot - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. törvény) meghatározott kivételekkel - erre irányuló igény alapján bárki megismerhesse.

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt (a továbbiakban: kérelem) nyújthat be. 


Bővebben (eljárásrend, költségtérítés, jogorvoslat)>

1. számú melléklet - Igénybejelentő lap

közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismeréséhez

Adatlap a 2023. évről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez

(a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz adott évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés teljesítéséről)

Adatlap a 2022. évről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez

(a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz adott évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés teljesítéséről)

Adatlap a 2021. évről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez

(a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz adott évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés teljesítéséről)

Adatlap a 2020. évről a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 30. § (3) bekezdés második fordulata alapján teljesítendő éves jelentéshez

(a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzathoz adott évben beérkezett összes közérdekű és közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló adatigénylés teljesítéséről)