Államigazgatás

Budapest Főváros Kormányhivatala

Dr. Sára Botond Attila főispán

Központi telefonszám: 06-1/235-1700
1056 Budapest, Váci utca 62-64.
Postai cím: 1364 Budapest, Pf. 234.
Ügyfélszolgálat: 06-1/328-5862
Email: budapest@bfkh.hu    
Honlap: www.bfkh.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala

Hivatalvezető: Sánta Áron

Cím: 1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.
Postai cím: 1475 Budapest, Pf.: 90
Telefonszám: 06-1/795-8710
Email: titkarsag@10kh.bfkh.gov.hu 

Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala 
Hivatalvezető-helyettes: dr. Erdősi László István
Telefon: 06-1/795-8728
Email: erdosi.laszlo.istvan@10kh.bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala - Hatósági Osztály
Osztályvezető: Zombori Zsolt 
Telefonszám: 06-1/795-8735
Email: zombori.zsolt@10kh.bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala - Gyámügyi Osztály
Osztályvezető: Ozsegovics Ágnes hivatalvezető-helyettes
Telefonszám: 06-1/795-8725
Email: gyamugy@10.kh.bfkh.gov.hu 

A Hatósági Osztály és a Gyámügyi Osztály ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 13.00 - 17.00,

kedd: nincs,

szerda: 8.00 - 16.00,

csütörtök: nincs,

péntek: 8.00 - 11.30.


Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala - Foglalkoztatási Osztály
(a X., XVI. és XVII. kerület vonatkozásában)
Osztályvezető:Pelek Zsolt
Telefonszám: 06-1/403-0002

A Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8.30 - 15.00,

kedd: 8.30 - 15.00,

szerda: 8.30 - 15.00,

csütörtök: nincs,

péntek: 8.00 - 12.00.


Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala - Kormányablak Osztály
Vezető: Tileczkyné dr. Lapu Ilona

Cím: 1105 Budapest, Havas Ignác u. 1.
Telefonszám: 06-1/795-8701
Email: kormanyablak@10kh.bfkh.gov.hu 

A Kormányablak ügyfélfogadási rendje:

hétfő: 8.00 - 18.00,

kedd: 8.00 - 16.00,

szerda: 11.00 - 19.00,

csütörtök: 8.00 - 16.00,

péntek: 8.00 - 14.00.

 

A Havas Ignác utca 1. szám alatti Kormányablakban 2018. január 2-ától a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága Ügyfélszolgálataként NAV Pont működik. Az intézhető ügyekről bővebben a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/jarasok/nav-pontok oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.

Budapest Főváros Kormányhivatal X. Kerületi Hivatala - Népegészségügyi Osztály
Vezető: Dr. Barczi Szilvia Tünde


Cím: 1107 Budapest, Fokos utca 5-7.
Telefonszám: 06-1/550-4916
Email: nepegeszsegugy10@10kh.bfkh.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály

A 2019. évi CX. törvény rendelkezett arról, hogy a jegyzői és kiemelt (járási) építésügyi hatóságok a kormányhivatalokban egyesülnek egy építésügyi hatóságként. A megvalósításhoz mindenképpen szükséges volt az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (Hatásköri rendelet) módosítására is. 2020 március 1-től, már kizárólag a fővárosi és megyei kormányhivatalok kerültek kijelölésre az építésügyi hatósági feladatok ellátására.

Budapesten a feladatellátás helye (a BFKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály (Budapest, I. ker. Logodi u. 38-40.) szervezeti egységei):
- Építésügyi és Örökségvédelmi Koordinációs Osztály (Budapest, V. ker. Váci u. 62-64.)
- Kiemelt Ügyek Osztálya (Budapest, V. ker. Sas u. 19.)
- Örökségvédelmi Osztály (Budapest, V. ker. Váci u. 62-64.)
- Észak-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (illetékesség: II., III., XII. ker., Budapest, I. ker. Logodi u. 38-40.)
- Dél-Budai Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (illetékesség: I., XI., XXII. ker., Budapest, I. ker. Logodi u. 38-40.)
- Nyugat-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (illetékesség: IV., V., VI., VII., VIII., IX. ker., Budapest, V. ker. Sas u. 19.)
- Kelet-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (illetékesség: X., XIV., XV., XVI., XVII. ker., Budapest, X. ker. Körösi Csoma Sándor u. 53-55.)
- Dél-Pesti Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály (illetékesség: XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII. ker, Budapest, X. ker. Körösi Csoma Sándor u. 53-55.
- Építésügyi Hatósági Felügyeleti Osztály (Budapest, I. ker. Logodi u. 38-40.)

Bővebb információ és az egyes osztályok pontos címe, e-mail címe, telefonszáma és ügyfélfogadási ideje megtalálható a kormanyhivatal.hu oldalon.

Egyéb elérhetőségek (NAV, közjegyzői irodák)


NAV Kelet-budapesti Igazgatósága Kerületi Kirendeltség

1144 Budapest, Gvadányi u. 69.

honlap: http://www.nav.gov.huKözjegyzői irodák (Budapest, X. kerület)

Dr. Cserjés Mátyás
1106 Budapest, Gyakorló köz 3. 2. emelet 16.
Telefonszám: 06-1/433-2027
E-mail: cserjes@mokk.hu

Szücsné Dr. Keresztény Réka
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 6/B.
Telefonszám: 06-1/700-3460
E-mail: iroda.keresztenyreka@kozjegyzo.hu

Dr. Tóth Gábor Márton
1106 Budapest, Jászberényi út 45.
Telefonszám: 06-1/999-8925
E-mail: toth.gabor.marton@mokk.hu