Iskolai étkeztetés

Tájékoztató a 2022. április 1-jén életbelépő változásokról

Tisztelt Szülő!

2022. április 1-jétől az iskolai étkeztetéssel kapcsolatos valamennyi feladatot a Kőbányai Polgármesteri Hivatal látja el. A Hivatal munkatársai mindent megtesznek a feladat zökkenőmentes átvétele érdekében.

Az étkezési térítési díj befizetéseket az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett Kőbányai Önkormányzat 11784009-15510000-10680005 számú számlaszámára teljesíthetik!

Nyomtatványok

Nyilatkozat étkezéssel kapcsolatban elnevezésű nyomtatványt beiratkozáskor, vagy adatváltozás esetén kell kitölteni.


Nyilatkozat ingyenes vagy kedvezményes étkezés igénybevételéhez nevű nyomtatványt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a tartós betegség vagy fogyatékosság miatti kedvezmény igénybevételéhez kell kitölteni, melyhez szükséges csatolni a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozatot vagy az orvosi igazolást vagy szakértői véleményt.

A kitöltött és aláírt nyomtatványokat kérjük gyermeke iskolájához tartozó megadott email címre szíveskedjenek eljuttatni!

Multischool program – Szülői modul

Kérjük minél többen használják ki a Multischool program Szülői modul által nyújtott lehetőségeket, mert a modulon keresztül minden hónap 5-23-a között az ingyenesen étkezők és a bankkártyával fizetők bármikor megrendelhetik a következő havi étkezést. Az étkezés lemondására a Multischool programban valamennyi szülő jogosult a hónap minden napján!
 
Segédlet a Szülői modul használatához elérhető itt.