Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.

A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. feladatai:

 - a lakóépületek, a lakások, és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek, helyiségcsoportok, valamint oktatási-, egészségügyi-, szociális-, kulturális- és sport célú intézmények teljes körű kezelési és üzemeltetési feladatainak ellátása, valamint a karbantartással, felújítással kapcsolatos műszaki-, előkészítő-, lebonyolító tevékenység ellátása, valamint a szükséges kivitelezői kapacitás biztosítása,

- az új létesítményekkel kapcsolatos beruházói feladatok ellátása, továbbá harmadik fél tulajdonában és üzemeltetésében lévő ingatlanokon önkormányzati részfinanszírozásban megvalósuló projektek beruházói feladatainak ellátása,

- az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak és járdák építése, felújítása, valamint balesetmentes közlekedésre alkalmas állapotban tartása, valamint a burkolati jelek elhelyezése és szükség szerinti felújítása, továbbá a közterületeken parkolók kialakítása, s azok üzemeltetése, csökkentett sebességű zónák kialakításának kivitelezése, forgalomcsillapító küszöbök kiépítése, meglévő balesetveszélyes küszöbök átépítése.

- az önkormányzat tulajdonában lévő földalatti üregek veszélyelhárítása, hasznosításra előkészítése. Az Alapító közterületein lévő minden egyéb beruházási igény kivitelezésének megvalósítása,

- az önkormányzat által megalkotott „Integrált Városfejlesztési Stratégia” végrehajtásából adódó városrehabilitációval, városfejlesztéssel kapcsolatos közcélú szervezési-lebonyolítási általános feladatok előkészítése és ellátása,

- az önkormányzat közigazgatási területén működő fizetőparkolási rendszer parkolásüzemeltetési feladatainak ellátása.

 

Elérhetőségek:

Vezérigazgató: Szabó László
1107 Budapest, Ceglédi utca 30.
Telefon: 06-1-666-2700
Fax: 06-1-666-2714
Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 56
E-mail: kvzrt@kvzrt.hu

Gyors-szolgálati hibaelhárítás: 06-30-689-3013.


Bővebb információ: www.kvzrt.hu