Óvodai ellátás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. § -a alapján a 2023/2024. tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:

2023. április 20. (csütörtök) 8.00 és 18.00 óra között
2023. április 21. (péntek) 8.00 és 18.00 óra között

2023. április 5-én (szerda) megnyílik az általános iskolák KRÉTA felületén a Beiratkozás modulban a beiratkozás szülői felülete (BÁI), amelyen a szülőknek/törvényes képviselőknek lehetősége van arra, hogy előzetesen beküldjék gyermekeik adatait az adott általános iskolába, amelybe a felvételét kérik.

A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

A teljes felhívás és bővebb információ a kapcsolódó dokumentumok alatt olvasható.

Óvodai beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott  önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. 

A beíratás időpontja: 2023. április 20. és 21. 7.00 – 18.00 óráig


A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és anna az első helyen választott óvodába e-mailen történő megküldésével vagy az óvoda postaládájába történő elhelyezésével vagy az óvodában személyesen történő benyújtásával lehetséges.

(Bővebben lásd a kapcsolódó dokumentumokban.)

Az óvodák 2023. évi nyári zárásának rendje

I. TURNUS

II. TURNUS

2023. június 26-ától 2023. július 21-éig

2023. július 24-étől 2023. augusztus 18-áig

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

Kőbányai Bóbita Óvoda

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

(1102 Budapest, Halom u. 7/b)

Kőbányai Gépmadár Óvoda

Kőbányai Csodapók Óvoda

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

(1104 Budapest, Mádi u. 127.)

Kőbányai Gézengúz Óvoda

Kőbányai Gesztenye Óvoda

(1107 Budapest, Zágrábi út 13/a)

(1106 Budapest, Maglódi út 8.)

Kőbányai Kiskakas Óvoda

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)

(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

Kőbányai Mászóka Óvoda

Kőbányai Rece-fice Óvoda

(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)

(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)

Kőbányai Mocorgó Óvoda

Kőbányai Zsivaj Óvoda

(1101 Budapest, Kőbányai út 38.)

(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

A Kőbányai Csodafa Óvoda (1105 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.) és a Kőbányai Gyöngyike Óvoda (1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.) épülete zárva tart 2023. június 26-ától 2023. szeptember 4-éig fűtéskorszerűsítési munkálatok elvégzésére tekintettel. Szülői igény alapján a gyermekek elhelyezését a nyitva tartó intézmények biztosítják.

Tájékoztató az SNI gyermekek ellátásának intézményi lefedettségéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. 

Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása