Óvodai ellátás

Óvodai beiratkozás a 2022/2023. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott  önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. 

A beíratás időpontja: 2022. április 27. és 28. 7.00 – 18.00 óráig


A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és anna az első helyen választott óvodába e-mailen történő megküldésével vagy az óvoda postaládájába történő elhelyezésével vagy az óvodában személyesen történő benyújtásával lehetséges.

(Bővebben lásd a kapcsolódó dokumentumokban.)

Az óvodák 2022. évi nyári zárásának rendje

I. TURNUS

II. TURNUS

2022. június 27-étől 2022. július 23-áig

2022. július 25-étől 2022. augusztus 19-éig

Kőbányai Bóbita Óvoda

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

(1102 Budapest, Halom u. 7/b)

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

Kőbányai Csodafa Óvoda

Kőbányai Gépmadár Óvoda

(1105 Budapest, Újhegyi sétány 1-19.)

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

Kőbányai Gézengúz Óvoda

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

(1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a)

Kőbányai Csodapók Óvoda

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

(1104 Budapest, Mádi u. 127.)

(1103 Budapest, Kada u. 27-29.)

Kőbányai Gesztenye Óvoda

Kőbányai Kiskakas Óvoda

(1106 Budapest, Maglódi út 8.)

(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

Kőbányai Mászóka Óvoda

(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)

Kőbányai Kékvirág Óvoda

Kőbányai Zsivaj Óvoda

(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.)

(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

Kőbányai Rece-fice Óvoda

 

(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)

 

 

Tájékoztató az SNI gyermekek ellátásának intézményi lefedettségéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. 

Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása