Óvodai ellátás

Az óvodák 2021. évi nyári zárásának rendje

I. TURNUS

II. TURNUS

2021. június 28-ától július 23-áig

2021. július 26-ától augusztus 19-éig

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

Kőbányai Bóbita Óvoda

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

(1102 Budapest, Halom u. 7/b)

Kőbányai Gépmadár Óvoda

Kőbányai Csodafa Óvoda

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

(1105 Budapest, Újhegyi sétány 1-19.)

Kőbányai Gézengúz Óvoda

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

(1107 Budapest, Zágrábi út 13/a)

1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

Kőbányai Csodapók Óvoda

(1103 Budapest, Kada u. 27-29.)

(1104 Budapest, Mádi u. 127.)

Kőbányai Kiskakas Óvoda

Kőbányai Gesztenye Óvoda

(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)

(1106 Budapest, Maglódi út 8.)

Kőbányai Mászóka Óvoda

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)

(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

Kőbányai Mocorgó Óvoda

Kőbányai Kékvirág Óvoda

(1101 Budapest, Kőbányai út 38.)

(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.)

Kőbányai Zsivaj Óvoda

Kőbányai Rece-fice Óvoda

(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)

 

Tájékoztatás az első évfolyamra beíratás rendjében történt változásról

Tisztelt Szülők! Tisztelt Gondviselők!


A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel az általános iskola 2021/2022. tanév első évfolyamára a beiratkozás elektronikus úton történik a KRÉTA rendszeren keresztül.
Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezés elektronikus, online módjára 2021. április 10-től (szombat) nyílik meg az informatikai lehetőség a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án (péntek) éjfélig van nyitva. Amennyiben szükség lenne a már elektronikusan beküldött adatok módosítására, akkor ezt az intézmény által meghatározott módon kell jelezni.

Óvodai beiratkozás a 2021/2022. nevelési évre

Az emberi erőforrások minisztere a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról évre történő óvodai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozatában a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában az elektronikus úton történő beiratkozásról rendelkezett.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott – önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. (A kötelező felvételt biztosító önkormányzati óvodák körzetlistája a www.kobanya.hu weboldalon megtalálható.)

A beíratás időpontja: 2021. április 26. és 27.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

(Bővebben lásd a kapcsolódó dokumentumokban.)

Tájékoztató az SNI gyermekek ellátásának intézményi lefedettségéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. 

Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása

Az általános iskolák felvételi körzetlistája a 2021/2022. tanévre

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1 b) bekezdésében foglaltak alapján, kijelölésre került a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében működő általános iskolák felvételi körzeteinek 2021/2022. tanévre vonatkozó felvételi körzetlistája.