Óvodai ellátás

Hirdetmény a hároméves gyermekek óvodai beiratkozásáról a 2020/2021. nevelési évre

Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatban a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. Erre tekintettel:


A beíratás időpontja: 2020. április 14. és 15.


A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének a védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra kialakított jelentkezési lap kitöltésével és annak a körzetes óvodába e-mailen történő megküldésével vagy a körzetes óvoda postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

Egy gyermek részére egy jelentkezési lap tölthető ki. A szülő a jelentkezési lapon maximum három óvodát jelölhet meg. A megjelölt óvodák sorrendje egyben a rangsort is jelöli.

Óvodaköteles/tanköteles gyermek, tanuló külföldre távozásának bejelentése az Oktatási Hivatal számára

A 2020. január 1-jén hatályba lépő jogszabályváltozások alapján abban az esetben, ha az óvodaköteles korú gyermek vagy tanköteles korú tanuló külföldön teljesíti óvodakötelezettségét/tankötelezettségét, ezt be kell jelenteni az Oktatási Hivatal számára – a köznevelési intézmény értesítése mellett. Az Oktatási Hivatal a bejelentéseket egy elektronikus űrlap kitöltésével, valamint – a nyomtatást követő – postai beküldésével lehet teljesíteni. 

Az alábbi oldalon érhető el a bejelentéssel kapcsolatos tájékoztató, amely az általános információk mellett tartalmazza a kérelmek benyújtásával kapcsolatos tudnivalókat:

Külföldre távozással kapcsolatos tájékoztató és a kérelem benyújtása

Az általános iskolák felvételi körzetlistája a 2020/2021. tanévre

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1 b) bekezdésében foglaltak alapján, kijelölésre került a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében működő általános iskolák felvételi körzeteinek 2020/2021. tanévre vonatkozó felvételi körzetlistája.

Az óvodák 2020. évi nyári zárásának rendje

I. TURNUS

2020. június 29-étől 2020. július 24-éig

 

Kőbányai Aprók Háza Óvoda
(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

Kőbányai Gépmadár Óvoda
(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

Kőbányai Gézengúz Óvoda
(1107 Bud a pest, Zágrábi út 13/a)

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
(1103 Budapest, Kada u. 27-29 .)

Kőbányai Kiskakas Óvoda
(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)

Kőbányai Mászóka Óvoda
(1105 Budapest, Aszok u. 1- 3.)

Kőbányai Zsivaj Óvoda
(1105 Budapest, Zsivaj u. 1 -3.)

Kőbányai Mocorgó Óvoda
(1101 Budapest,  Kőbányai  út 38.)

II. TURNUS

2020. július 27-étől 2020. augusztus 21-éig

 

Kőbányai Bóbita Óvoda
(1102 Budapest, Halom u. 7/ b)

Kőbányai Gyöngyike Óvoda
(1101 Budapest, Salgótarjáni  út 47.)

Kőb ányai Csodapók Óvoda
(1104 Bud a pest, Mádi u. 1 27.)

Kőbányai Gesztenye Óvoda
(1106 Budapest, Maglódi út  8.)

Kőbányai Hárslevelű Óvoda
(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

Kőbányai Kékvirág Óvoda
(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.)

Kőbányai Kincskeresők Óvoda
(1105 Budapest, Mádi u. 4-6.)

Kőbányai Rece-fice Óvoda
(1105 Budapest, Vaspálya u. 8 -10.)

 


2020. július 20-ától 2020. augusztus 21-éig

 

Kőbányai Csodafa Óvoda
(1108 Budapest,  Újhegyi sétá ny 17-19.)

 

Tájékoztató a 2019/2020-as nevelési év beiratkozáshoz

A Kelet-Pesti Tankerületi Központ készített a rendszeresen megjelenő Taker Infó on-line újságjában egy különkiadást a fenntartása alá tartozó általános iskolák bemutatásáról, az elsős beiratkozással kapcsolatos tudnivalókról.

 

A kiadvány a kapcsolódó dokumentumban olvasható.

Az óvodák 2019. évi nyári zárásának rendje

 

I. TURNUS

2019. június 24-tól 2019. július 19-ig

II. TURNUS

2019. július 22-től 2019. augusztus 16-ig

Kőbányai Bóbita Óvoda

(1102 Budapest, Halom u. 7/b)

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

Kőbányai Csodafa Óvoda

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.)

Kőbányai Gépmadár Óvoda

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

Kőbányai Csodapók Óvoda

(1104 Budapest, Mádi u. 127.)

Kőbányai Gézengúz Óvoda

(1107 Budapest, Zágrábi út 13/a)

Kőbányai Gesztenye Óvoda

(1106 Budapest, Maglódi út 8.)

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

(1103 Budapest, Kada u. 27-29.)

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

Kőbányai Kiskakas Óvoda

(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)

Kőbányai Kékvirág Óvoda

(1107 Budapest, Kékvirág u. 5.)

Kőbányai Mászóka Óvoda

(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)

Kőbányai Kincskeresők Óvoda

(1105 Budapest, Mádi u. 4-6.)

Kőbányai Zsivaj Óvoda

(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

Kőbányai Rece-fice Óvoda

(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)

Kőbányai Mocorgó Óvoda

(1101 Budapest, Kőbányai út 38.)

2019. június 24-tól 2019. augusztus 2-ig

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

(1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.)