Óvodai ellátás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A 2024/2025. tanév első évfolyamára a beiratkozás időpontja:


2024. április 18. (csütörtök) 8:00-18:00 óra között
2024. április 19. (péntek) 8:00-18:00 óra között 

A gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen: https://kir.hu/korzet és az általános iskolák honlapján találják meg.

A felvételi kérelem benyújtható a KRÉTA (BÁI) rendszer e-Ügyintézés felületén (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről és a beiskolázás részleteiről az iskolák honlapjain találhatnak tájékoztatást. Elektronikus formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges. Fontos,hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával ellátva kell benyújtani.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

A teljes felhívás a kapcsolódó dokumentumok alatt olvasható.

Óvodai beiratkozás a 2024/2025. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott  önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. 

A beíratás időpontja: 2024. április 22. és 23. 7.00 – 18.00 óráig

A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és anna az első helyen választott óvodába e-mailen történő megküldésével vagy az óvoda postaládájába történő elhelyezésével vagy az óvodában személyesen történő benyújtásával lehetséges.

(Bővebben lásd a kapcsolódó dokumentumokban.)

Az általános iskolák felvételi körzetlistája a 2024/2025. tanévre

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1 b) bekezdésében foglaltak alapján, kijelölésre került a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában, Budapest X. kerületében működő általános iskolák felvételi körzeteinek 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetlistája.

Az óvodák 2024. évi nyári zárásának rendje

I. TURNUS

II. TURNUS

2024. június 24-étől 2024. július 19-éig

2024. július 22-étől 2024. augusztus 16-áig

Kőbányai Bóbita Óvoda

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

(1102 Budapest, Halom u. 7/b)

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

Kőbányai Csodafa Óvoda

Kőbányai Gépmadár Óvoda

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.)

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

Kőbányai Csodapók Óvoda

Kőbányai Gézengúz Óvoda

(1104 Budapest, Mádi u. 127.)

(1107 Budapest, Zágrábi út 13/a)

Kőbányai Gesztenye Óvoda

Kőbányai Kiskakas Óvoda

(1106 Budapest, Maglódi út 8.)

(1104 Budapest, Mádi u. 86-94.)

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

Kőbányai Mászóka Óvoda

(1101 Budapest, Salgótarjáni út 47.

(1105 Budapest, Ászok u. 1-3.)

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

Kőbányai Mocorgó Óvoda

(1106 Budapest, Hárslevelű u. 5.)

(1101 Budapest, Kőbányai út 38.)

Kőbányai Rece-fice Óvoda

Kőbányai Zsivaj Óvoda

(1105 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)

(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

A Kőbányai Csodafa Óvoda (1105 Budapest, Újhegyi sétány 17-19.), a Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a.) és a Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) épülete zárva tart 2024. június 24-étól 2024. augusztus 16-áig korszerűsítési, felújítási munkálatok elvégzésére tekintettel.

A Kőbányai Csodafa Óvoda 2024. július 22-étől augusztus 16-ái a Kőbányai Aprók Háza Óvoda telephelyén (1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3.) biztosítja az óvodai ellátást.

A Kőbányai Gézengúz Óvoda (1107 Budapest, Zágrábi út 13/a) a gyermekek részére a Kőbányai Gézengúz Óvoda Kékvirág Tagóvoda telephelyén (1107 Budapest, Kékvirág utca 5.) biztosít óvodai ellátást 2024. június 24-étől 2024. július 19-éig. 2024. július 22-étől augusztus 16-áig a szülői igények alapján a gyermekek elhelyezését a nyitva tartó intézmények biztosítják.

A Kőbányai Kiskakas Óvoda (1104 Budapest, Mádi u. 86-94.) a gyermekek részére a Kőbányai Csodapók Óvoda Gyermekek Háza tagóvodája (1103 Budapest, Kada u. 27-29.) telephelyén biztosít óvodai ellátást 2024. június 24-étől 2024. július 19-éig. 2024. július 22-étől augusztus 16-áig a szülői igények alapján a gyermekek elhelyezését a nyitva tartó intézmények biztosítják.

Tájékoztató az SNI gyermekek ellátásának intézményi lefedettségéről

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontja: „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.