Bölcsődei ellátás

Óvodai beiratkozás a 2024/2025. nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő a gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzetiségi hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes – vagy választott  önkormányzati, továbbá nem önkormányzati óvodában lehet. 

A beíratás időpontja: 2024. április 22. és 23. 7.00 – 18.00 óráig

A Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő óvodákba a beiratkozás az e célra rendszeresített jelentkezési lap kitöltésével és anna az első helyen választott óvodába e-mailen történő megküldésével vagy az óvoda postaládájába történő elhelyezésével vagy az óvodában személyesen történő benyújtásával lehetséges.

(Bővebben lásd a kapcsolódó dokumentumokban.)

A bölcsődék 2024. évi nyári zárásának rendje

I. TURNUS

II. TURNUS

2024. június 24-ától 2024. július 19-éig

2024. július 22-étől 2024. augusztus 16-áig

Kőbányai Manóvár Bölcsőde

Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde

(1103 Budapest, Vaspálya u. 8-10.)

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.)

Kőbányai Napsugár Bölcsőde

Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde

(1104 Budapest, Mádi utca 127.)

(1105 Budapest, Zsivaj u. 1-3.)

Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde

Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde

(1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.)

(1106 Budapest, Gépmadár u. 15.)

Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde

 

(1101 Budapest, Salgótarjáni u. 47.)

 

Az udvarfelújítás kivitelezésére tekintettel a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) épülete 2024. június 24-étől 2024. augusztus 16-áig zárva tart.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2024. július 22-étől 2024. augusztus 16-áig a Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 15-17.) gyermekei részére a Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde (1108 Budapest, Újhegyi sétány 5-7.) telephelyén biztosítja a bölcsődei szolgáltatást.

Kérem, hogy haladéktalanul szíveskedjék tájékoztatni a szülőket az intézmények nyári zárva tartásának időtartamáról és a zárás ideje alatti ügyelet biztosításának lehetőségéről.

Kérem továbbá Tisztelt Intézményvezető Úrhölgyet, hogy szíveskedjék biztosítani a nyitva tartó, a bölcsődék által élelmezett óvodák részére az étkezést a bölcsődei konyhák működtetésével.

Bölcsődék

 

Kőbányai Egyesített Bölcsődék
1102 Budapest, Állomás utca 2.
Tel: 06 1 2602 139 
Honlap: http://kobanyaibolcsodek.hu/                                                                                                           

Vezető:

Göncziné Sárvári Gabriella

intezmenyvezeto@kobanyaibolcsodek.hu

Vezető helyettes:

Fehérváriné Mészáros Zsuzsanna

intvezhelyettes@kobanyaibolcsodek.hu

Gazdasági ügyintéző: Fabókné Csahóczi Gabriella
gazdasagi@kobanyaibolcsodek.hu 

Munkaügyi ügyintéző:

Thuróczy Dóra
munkaugy@kobanyaibolcsodek.hu 
Titkárság:

Kaltenecker Tímea 
titkarsag@kobanyaibolcsodek.hu

Adminisztrátor: Bakos Julianna
admin@kobanyaibolcsodek.hu
Szaktanácsadó: 

Véghné Vitáris Szilvia
szaktanacsado@kobanyabolcsodek.hu

 

1. 
Kőbányai Fecskefészek Bölcsőde
Budapest, 1106 Gépmadár u. 15.
e-mail: fecskefeszekb@gmail.com

Sóbarlang szolgáltatás: hétköznap 13-17 óráig
 
Vezető:  Losó Rita

Helyettes: Czeglédi Józsefné (Gabi)

Tel: 06 1 4319 834
Tel./Fax: 06 1 4319 833

Élelmezésvezető: Emőd Gáborné

Tel: 06 1 4310 371

 

2. 
Kőbányai Napsugár Bölcsőde

Budapest, 1104 Mádi u. 127.
e-mail: napsugarbolcsode10@gmail.com

Sóbarlang szolgáltatás: hétköznap 13-17 óráig
 
Vezető: Rapatyiné Bata Ágnes

Helyettes: Orosz Noémi   

Tel./Fax: 06 1 4335 417 

Élelmezésvezető: Glonczi Genoveva

Tel: 06 1 4335 418 

 

3.
Kőbányai Apraja Falva Bölcsőde

Budapest, 1108 Újhegyi sétány 5-7.
e-mail: aprajafbolcsode@gmail.com

Játszócsoport szolgáltatás: hétköznap: 9-13 óráig

Sóbarlang szolgáltatás: hétköznap 13-17 óráig 

Vezető: Szigeti Judit

Helyettes: Szopcsák Györgyné 

Tel./Fax: 06 1 2651 992 

Élelmezésvezető: Reider Róbertné 

Tel: 06 1 4310 083   

 

4. 
Kőbányai Gyermeksziget Bölcsőde

Budapest, 1108 Újhegyi sétány 15-17.
e-mail: gyermekszigetbolcsi@gmail.com

Sóbarlang szolgáltatás: hétköznap 13-17 óráig

Vezető: Rétfalvi Molnár Krisztina

Helyettes: Palkovics Éva

Tel./Fax: 06 1 2625 595

Élelmezésvezető: Reider Róbertné

Tel: 06 1 4335 630

 

5.
Kőbányai Gyöngyike Bölcsőde

Budapest, 1101 Salgótarjáni u. 47.
e-mail: gyongyikebolcsi@gmail.com                
 
Vezető: Francsicsné Sági Katalin

Tel./Fax: 06 1 2620 928

Helyettes: Kállainé Kocsis Viktória 

Élelmezésvezető: Begány Edit 

Tel: 06 1 4318 807

 

6. 
Kőbányai Manóvár Bölcsőde

Budapest, 1103 Vaspálya u. 8-10.
e-mail: manovarbolcsi@gmail.com

Vezető: Berneczei Mária

Helyettes: Tóth Andrásné

Tel./Fax: 06 1 2611 841

Élelmezésvezető: Begány Edit

 

7. 
Kőbányai Apró Csodák Bölcsőde

Budapest, 1105 Zsivaj u. 1-3.
e-mail: aprocsodakbolcsi@gmail.com

Játszócsoport szolgáltatás: hétköznap: 9-13 óráig

Sóbarlang szolgáltatás: hétköznap 13-17 óráig

Vezető: Bíróné Dombai Erzsébet

Helyettes: Szegesdi Eszter   

Tel/Fax: 06 1 2616 396 

Élelmezésvezető: Glonczi Genoveva

Tel: 06 1 4317 427

Bemutatjuk a Kőbányai Bölcsődéket

Kedves leendő Bölcsődések és Szülők!

A korábbi években tartott bölcsődei nyílt napok választ adhattak számos kérdésre, jelenleg azonban a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt ezek a hagyományos alkalmak nem tarthatók meg.

Az érintett szülők, családok támogatása ebben a rendkívüli helyzetben is éppen annyira fontos, mint bármikor máskor, ezért bölcsődéinket online mutatjuk be egy-egy kisfilm segítségével.


Bölcsődei beiratkozás időpontja: 2021. május 3-7.

A koronavírus-járvánnyal összefüggő kormányzati intézkedésekkel összhangban, a gyermekek és a családok egészségének védelme, valamint a személyes érintkezések csökkentése érdekében a Kőbányai Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékbe a beiratkozás a jelentkezési lap kitöltésével és az adott bölcsődébe e-mailen történő megküldésével vagy a postaládájába történő elhelyezésével lehetséges.

A beiratkozásról és a szükséges dokumentumokról bővebben itt tájékozódhat.