A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai

Katasztrófavédelmi ismeretek a nemzeti alaptantervben 110/2012. (VI. 4.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kihirdetéséről, bevezetéséről és alkalmazásáról. A korábbiaktól eltérően az új Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: NAT) minden egyes évfolyamon, különböző műveltségi területekhez tartozó közműveltségi tartalmakhoz (tantárgyak) rendeli hozzá a kapcsolódó katasztrófavédelmi ismeretkört. A jövőben mindezek alapján kerülnek kialakításra az egyes tantárgyakhoz tartozó kerettantervek, amelyekben további részletezéssel fog megjelenni a katasztrófavédelmi ismerethalmaz.

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai

A katasztrófavédelem polgári védelmi feladatai fokozatosan alakultak ki a korabeli légoltalmi feladatokból, és váltak a természeti vagy ember okozta katasztrófák megelőzését, és az azokkal szembeni védekezést szolgáló szervezeti, feladat- és intézkedési rendszerré.

A rendszer működése abból az alapelvből indul ki, hogy az állampolgároknak joguk van a biztonságra, de annak megteremtésében nekik maguknak is tevékenyen részt kell venniük.

Ennek jegyében szakterületünk alapfeladata a lakosságvédelem, tehát az életet és a létfenntartáshoz szükséges anyagi javakat veszélyeztető hatások elhárítása, az ennek érdekében szükséges szervezési és felkészítő munka, valamint a mindezt megalapozó tervezés. Munkánkkal hozzájárulunk a közbiztonság hatékonyságának növeléséhez, az emberek életminőségének javításához, valamint a nemzetgazdaság biztonságosabb működéséhez.

Elsődleges cél Kőbánya valós veszélyeztetettségén alapuló rendszeres kockázatértékelés és katasztrófavédelmi osztályba sorolás, a lakosság sebezhetőségére összpontosító veszélyelhárítási tervezés.

A reagálás terén munkánk a köteles polgári védelmi szervezetek létrehozása, hivatásos katasztrófavédelmi szervek által való képzése - gyakoroltatása. Kiemelt szempont, hogy ezek az egységek a veszélyhelyzetben képesek legyenek részt venni a feladatokban, hiszen a katasztrófák csak akkor kezelhetők sikeresen, ha az átlagember is felelősséget vállal saját biztonságáért.

A veszélyhelyzetek kezelése során valljuk, hogy az áldozatok és túlélők jogai mindenekelőtt valók, és ezt minden típusú döntéshozatalnál tiszteletben tartjuk!


Lakóhely elhagyása:

 

Ha a hatóság a lakóhely elhagyására szólít fel, kövesse az utasításokat! Mindenki eldöntheti, hogy a kijelölt befogadó helyre vagy rokonokhoz, ismerősökhöz megy.

 

Minden esetben:

1.      Figyelje a külső tájékoztatást, ha lehet, a televízió és a rádió híradásait, a hangosbeszélőt!

2.      Ne telefonáljon, csak segélykérési céllal, mert a mentőerőknek szükségük lehet a vonalakra!

3.      A kitelepítés során érvényesüljön a család együtt tartásának elve!

4.      Ha a veszélyhelyzet bekövetkeztekor a tanulók az iskolában, napköziben tartózkodnak, az osztályok tanulóiért a nevelő felel. Ő viszi őket a kitelepítési gyülekező helyre, és a befogadási helyen adja le a névsorukat!

5.      Készítse össze családja számára hátizsákban vagy válltáskában -hogy a keze szabadon maradjon - a legszükségesebb személyes felszereléseket (veszélyhelyzeti csomag)!

6.      A lakásból való távozáskor zárja el a víz- és a gázvezetéket, áramtalanítson!

7.      Csukja be az ablakokat, az ajtókat kulccsal zárja be!

8.      A kályhákban, tűzhelyekben égő tüzeket oltsa el!

9.      A megadott gyülekezőhelyet lehetőleg gyalog közelítse meg, a kijelölt útvonalon!

10.  Csoportosan közlekedjenek, hogy segíthessenek egymáson!

11.  Ne hallgasson rémhírekre, ne terjessze azokat!

12.  A gyermekekre, idősekre és betegekre különösen oda kell figyelni! A gyülekezőhelyen be kell jelenteni a mozgásképtelen betegeket, akiket a mentő egységek szállítanak el, magukra hagyni őket nem szabad!

13.  Ne veszélyeztesse senki az életét a család értékeinek védelmével, mert a hátra maradt ingatlanok, egyéb vagyontárgyak őrzését a rendőrség, polgárőrség, őrző-védő szervezetek végzik!

Veszélyhelyzeti csomag:

Könnyen szállítható, max. 20 kg súlyú. Legyen feltüntetve rajta a tulajdonos neve!

Amennyiben a hivatalos tájékoztató alapján várhatóan rövid időre (3-6 óra) kell elhagyni otthonukat, a fenti biztonsági intézkedések mellett csak vizet (nyári időben személyenként 1 liter), és azokat a gyógyszereket vigyék magukkal, amelyeket a közeli órákban be kellene venni. Csecsemő részére egy üvegnyi tejet/tápszert, kisgyerek részére egy kedvenc tárgyát (kabala, játék, könyv) tartalmazza a csomag!

Amennyiben hosszabb időre, egy vagy több éjszakára kell elhagyni az otthonukat, a veszélyhelyzeti csomag tartalmazza:

1.      a személyi okmányokat, értéktárgyakat, készpénzt, bankkártyát ,

2.      nem romlandó élelmiszert,

3.      személyenként legalább egy liter ivóvizet ,

4.      az évszaknak megfelelő lábbelit, felsőruházatot, fehérneműt,

5.      tisztálkodási eszközöket ,

6.      rendszeresen használt gyógyszereket, gyógyászati segédeszközöket (a gyógyszerérzékenységet jelezni kell) ,

7.      takarót (esetleg hálózsákot, gumimatracot) ,

8.      ha van, hordozható rádiót ,

a gyermek kedves játékát, könyvét megnyugtatásul!

Tudnivalók a visszatelepítésről

A veszély elmúltával a kitelepített lakosság visszatérhet a lakhelyére. A visszatérés lehetőségének megállapítása a szakemberek feladata.

Akiket szervezett formában telepítettek ki, azokat szervezett formában telepítik is vissza. Amennyiben önállóan tér vissza, ezt feltétlenül jelezze lakhelyén!

 Teendők visszaköltözés előtt és közben!

(Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat anyaga)

A fertőzések és járványos megbetegedések elkerülésére:

Visszatelepítés előtt: FERTŐTLENÍTÉS!

A belvízzel veszélyeztetett településeken a fertőzések és járványos megbetegedések elkerülése végett:

· Kiemelt fontosságú a kézmosás!

· A kézfertőtlenítés, melyet fertőtlenítő hatású folyékony szappannal, kézfertőtlenítő szerrel lehet végezni, főként étkezés, dohányzás előtt javasolt!

· Csak ellenőrzött, vezetékes ivóvizet igyanak! Csőtörés vagy vízkimaradás esetén megelőzésképpen javasoljuk, hogy a vizet forralva fogyassza!

· Ásott kutak vizét tilos ivóvízként használni!

· Saláta és zöldségféléket csak ivóvíz minőségű vízzel történő alapos mosás és főzés után fogyasszanak!

· Alaposan átfőzött illetve sütött ételeket egyenek!

· Tegyen meg mindent a balesetek elkerüléséért, a sebeket megfelelően lássák el!

· Hasmenéses panaszok esetén AZONNAL forduljanak háziorvosukhoz!

KÉZFERTŐTLENÍTÉS

A kézfertőtlenítést alkoholtartalmú kézfertőtlenítő szerrel, kézfertőtlenítő géllel, fertőtlenítő kendővel lehet végezni. A kézfertőtlenítő szert a kezeken egyenletesen kell eloszlatni a csomagoláson megadott behatási ideig.

A kézfertőtlenítésre alkalmas készítmények a nagyobb drogériákban, vagy a gyógyszertárakban beszerezhetőek.

Neomagnol tabletta 0,2 %-os oldata is alkalmazható.

Neomagnol oldat készítése:

1iter vízhez 2 db Neomagnol tabletta szükséges+ 1 evőkanál ételecet.

Kézfertőtlenítés ideje: 1 perc

 


Kapcsolódó dokumentumok: