Lakásügyek

Humán Iroda Szociális és Egészségügyi Csoportján a lakásügyeket az alábbiakban felsorolt rendeletek szabályozzák:

- a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény

- a lakásokról és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekről szóló 32/2012. (IX.24.) önkormányzati rendelet


Ügytípusok:

- határozott időre kötött bérleti szerződések meghosszabbításával kapcsolatos kérelmek

- régebben adott helyi támogatás visszafizetésével kapcsolatos szerződésmódosítások, illetve önkormányzati jelzálogjog törlések

- korábbiakban biztosított önkormányzati kamatmentes hitellel kapcsolatos szerződésmódosítások, jelzálogjog törlések és a jelzálogjog sorrendek ügyintézése

- önkormányzati bérlakásba történő befogadáshoz hozzájárulás

- önkormányzati bérlakás albérletbe adásához hozzájárulás

- önkormányzati bérlakás, nem lakás célú használatával kapcsolatos ügyek

- bérleti jogviszony folytatása ellenében – tartási szerződéshez hozzájárulás

- névváltozásokkal kapcsolatos szerződésmódosításhoz hozzájárulás

- bérlőtársak részére történő bérbeadáshoz hozzájárulás

- egyedüli bérlőként történő elismerés bérlőtárs halála miatt, vagy bírósági ítélet alapján, illetve az egyik bérlőtárs szerződésből való kilépéséhez történő hozzájárulás

- állampolgárok közötti, önkormányzati lakások cseréjével kapcsolatos kérelmek

- lakásbérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos ügyek

- önkormányzati üres bérlakások bérbeadása

- bérlő-kiválasztási jog alapján – rendészeti szervek és fegyveres testületek részére - bérbeadói hozzájárulás megadása

- bérlők, szociális alapú lakbérre való jogosultságát megállapító felülvizsgálat

- külföldi állampolgárok ingatlanszerzéséhez hozzájárulás

- bérlakások bővítésével, összevonásával, szétválasztásával kapcsolatos kérelmek

- bérlakások lakásállományból történő törlésével kapcsolatos feladatok

- a közalkalmazotti hitelek biztosításával, illetve az ezzel kapcsolatos jelzálog sorrendek változtatásával kapcsolatos bizottsági anyagok előkészítése és végrehajtása