Településképi véleményezési eljárás

Településképi véleményezési eljárás

A településkép védelméről szóló 15/2019. (VI. 27.) önkormányzati rendeletnek a településképi véleményezési eljárásról szóló fejezete alapján településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építési, összevont engedélyezési, összevont telepítési, fennmaradási, valamint a fennmaradási és továbbépítési eljárást megelőzően

a) a védett egyedi érték telke és az azzal határos telkek,

b) a védett területi érték telkei, valamint

c) a temető kivételével a településkép szempontjából meghatározó terület

vonatkozásában.

A kérelmet a fentiek szerinti engedélyezési eljárásokat megelőzően kell benyújtani a polgármesterhez.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/A. § (1) bekezdése előírja, hogy a véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmezőnek a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR rendszerbe kell feltöltenie.

A kérelmet az alábbi kérelem minta kitöltésével és benyújtásával indíthatja el azt követően, hogy a dokumentációt az ÉTDR rendszerbe feltöltötte. Az eljárásra benyújtás technikai részleteivel kapcsolatban kérésre további tájékoztatást adnak a Főépítészi Osztály munkatársai ügyfélfogadási időben a 06 1 4338 389-es telefonszámon, illetve e-mailben (hegedusviktoria@kobanya.huszollosierika@kobanya.hu).