Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyve

Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyve

A Kézikönyv Kőbánya természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az eszköze, amely szemléletformáló célt szolgál. Feltárja és bemutatja az egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. 

A Kézikönyvben foglaltak alkalmazása elősegíti Kőbánya környezeti kultúrájának megóvását, a jellegzetes építészeti, arculati értékek megőrzését és tudatos fejlesztését.

A településképi rendelet szakmai megalapozására szolgáló Kézikönyvet a Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 318/2017. (IX. 21.) KÖKT normatív határozata mellékleteként fogadta el."