Szociális és Egészségügyi Osztály

Szociális és Egészségügyi Osztály

 

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartoznak a szociális ügyek, az egészségügy, és az önkormányzati lakások bérbeadásával kapcsolatos ügyek.

A képviselő-testület a szociális ellátások, valamint a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások biztosításával enyhíteni kívánja a Kőbányán élő személyek és családok szociális (elsősorban anyagi természetű) gondjait, törekszik a szociális biztonság erősítésére.

A pénzbeli szociális ellátások igénylését, megállapítását és folyósítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete szabályozza.

A támogatások igényelhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.) vagy az Újhegyi Közösségi Házban (1108 Budapest, Újhegyi sétány 16.)  kihelyezett gyűjtőládán keresztül. A kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon a tájékoztatóban leírt igazolásokkal kell benyújtani

Az ellátásokra való jogosultság vizsgálatánál a kérelmező és családja jövedelmi viszonyait, az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelmet kell figyelembe venni.

Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az ápolási díj, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása és az időskorúk járadéka ügykörök, 2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása a  Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.) feladatkörébe kerültek.

 

Barta Erika

egészségügyi referens

06 1 4338 332

Horváthné dr. Tóth Enikő

egészségügyi szakjogász

06 1 4338 255

 

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 346

Horváth Edina

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 348

Kissné Váradi Brigitta 

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 344

Kulcsárné Paksi Cecília Tünde

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 334

Fazekas Gábor

szociális ügyintéző

06 1 4338 339

Háy Éva

szociális ügyintéző

06 1 4338 353

Berecz Mónika

szociális ügyintéző

06 1 4338 342

Felföldi Andrea

szociális ügyintéző

06 1 4338 343

Beládiné Pilisi Ildikó

szociális ügyintéző

06 1 4338 349

Veszely Bernadett

szociális ügyintéző

06 1 4338 336

dr. Aziz-Malak Nóra 

szociális ügyintéző

06 1 4338 347

Soltész Szilvia

szociális ügyintéző

06 1 4338 338

Prekopa Alexa 

szociális ügyintéző

06 1 4338 341

Birinszki Kinga 

szociális ügyintéző

06 1 4338 340