Szociális és Egészségügyi Osztály

 

A szervezeti egység  neve:

Szociális és Egészségügyi Osztály

Vezető:

Kárpáti Beatrix

Cím:

1102 Bp. Állomás utca 26.

Telefon:

06 1 4338 345

Fax:

06 1 4338 235

E-mail:

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu

 

 

Szociális és Egészségügyi Osztály

 
A képviselő-testület a szociális ellátások, valamint a pénzbeli gyermekvédelmi támogatások biztosításával enyhíteni kívánja a Kőbányán élő személyek és családok szociális (elsősorban anyagi természetű) gondjait, törekszik a szociális biztonság erősítésére. 

A pénzbeli szociális ellátások igénylését, megállapítását és folyósítását a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat rendelete egyaránt szabályozza. A jogosultság feltétele minden esetben, hogy a kérelmező és a vele közös háztartásban élő hozzátartozó a múlt havi jövedelmét igazolja.

A Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának feladatkörébe tartoznak a szociális ügyek, az egészségügy és a lakásügyek.

A pénzbeli támogatásokat a Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpont (1102 Budapest, Állomás utca 26.) lehet igényelni, írásos kérelemmel. A kérelmeket az erre a célra rendszeresített nyomtatványokon kell benyújtani, a tájékoztatóban leírt igazolásokkal együtt.

Az ellátásokra való jogosultság vizsgálatánál a kérelmező és családja jövedelmi viszonyait, a fogyasztási egység számítását, az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelmet kell figyelembe venni. A jövedelem számításánál az öregségi nyugdíj legkisebb összegével számolunk.

Jelenleg az öregségi nyugdíj legkisebb összege: 28 500 Ft  

Fontos változás, hogy 2013. január 1-jétől az ápolási díj, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása és az időskorúk járadéka ügykörök, 2015. március 1-jétől az aktív korúak ellátása a  Budapest Főváros Kormányhivatala X. kerületi Hivatala (1105 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor út 53-55.) feladatkörébe kerültek.

 

Barta Erika

egészségügyi referens

06 1 4338 332

Háy Éva

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 346

Fazekas Gábor

szociális ügyintéző

06 1 4338 339

Gózonné Genszky Gabriella

szociális ügyintéző

06 1 4338 353

Berecz Mónika

szociális ügyintéző

06 1 4338 342

Mayer Éva

szociális ügyintéző

06 1 4338 343

Horváth Edina

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 348

Veszely Bernadett

szociális ügyintéző

06 1 4338 336

dr. Aziz-Malak Nóra 

szociális ügyintéző

06 1 4338 347

Szabó Zsuzsanna

szociális ügyintéző

06 1 4338 341

Soltész Szilvia

szociális ügyintéző

06 1 4338 338

Gál Krisztina

lakásügyi ügyintéző

06 1 4338 344