Meghívóban nem szereplő, felvételre javasolt további előterjesztés - 2017. április 27.

38. A szociális célú hasznosításra tűzifa igénylésének lehetősége

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.