Pályázatok

2024. április 04., csütörtök 09:33

Árverési felhívás visszavonása

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. kerület, Gergely utca 33. szám alatti társasházban lévő albetétek pályázati úton történő elidegenítéséről szóló 22/2024. (I. 25.) határozatával árverést írt ki a Budapest X. kerület, Gergely utca 33. szám alatti, 41725/0/A/2, 41725/0/A/3, 41725/0/A/4, 41725/0/A/5, 41725/0/A/6 és 41725/0/A/7 helyrajzi számú ingatlanok
együttes értékesítésére.

Az árverési felhívás szerint az árverés időpontja 2024. április 4. (csütörtök) 10.00 óra.

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat vagyonáról szóló 23/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 50. § (1) bekezdése és az ingatlan árverésére vonatkozó felhívás alapján az árverést kiíró Önkormányzat a felhívást visszavonja, és az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. április 03., szerda 09:21

Árverési felhívás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat árverést ír ki a Budapest X. kerület, Gépmadár utca 2-8. szám alatti, 39210/47 helyrajzi számú, 2268 m2 területű, „kivett épület, udvar” művelési ágú ingatlan értékesítésére.

Az ingatlan megtekintése: az ingatlan megtekintésére az Önkormányzat – telefonon előre egyeztetett időpontban – lehetőséget biztosít.

Az ingatlan kikiáltási ára: 223 000 000 Ft.

A nyilvános árverés helye és időpontja: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal (címe: 1102 Budapest, Szent László tér 29. fszt. 20.), ideje: 2024. május 8. (szerda) 10.00 óra. Az árverés közjegyző jelenlétében történik.

Az árverésre jelentkezés helye, módja és időpontja: az árverésre a jelentkezési lap kitöltésével és annak a VentzlJozsef@kobanya.hu e-mail címre történő megküldésével 2024. május 6. napján 16.00 óráig lehet jelentkezni.

A részletes pályázati felhívás és a jelentkezési lap letölthető a kapcsolódó dokumentumokból.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. március 27., szerda 12:50

Pályázati felhívás ápolási támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki ápolási támogatásra, a hosszabb ideig elhúzódó betegségek során felmerülő ápolási többletkiadások fedezésére.

A pályázatokat 2025. március 31-éig folyamatosan lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.,) valamint postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a hivatal@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, illetve letölthető a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. március 27., szerda 12:49

Pályázati felhívás egészségügyi támogatásra

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet egészségügyi támogatásra, a háziorvos vagy a szakorvos által javasolt gyógyászati segédeszköz, egészségügyi eszköz vagy szolgáltatás, továbbá a meglévő gyógyászati segédeszköz javítási költségeihez való hozzájárulásra.

A pályázatokat 2025. március 31-éig folyamatosan lehet benyújtani a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.,) valamint postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. Elektronikus azonosítással rendelkező személy a pályázatot elektronikusan is benyújthatja az e-Papír szolgáltatás (https://epapir.gov.hu) igénybevételével.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 332-es telefonszámon, illetve a hivatal@kobanya.hu e-mail címen. A pályázati adatlap beszerezhető az Ügyfélközpontban, illetve letölthető a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható. Az elektronikus ügyintézésről tájékoztató olvasható az Ügyintézés/E-ügyintézés menüpont alatt.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. március 25., hétfő 16:21

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LAKÓKÖZÖSSÉGEK LAKÓÉPÜLETEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSÁRA

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet a lakóközösségek lakóépületek fejlesztését célzó beruházásainak támogatásáról szóló 14/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet alapján a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek részére.

A pályázattal kapcsolatban további információ az alábbiak szerint kérhető:

a) műszaki kérdésekben: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen,

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben: a Főépítészi Osztályon a 06 1 4338 368-as telefonszámon, vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen,

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a 06 1 4338 143-as telefonszámon vagy a GallGizella@kobanya.hu és VargaNoemi@kobanya.hu e-mail címeken.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2024. JÚNIUS 27. 12.00 ÓRA

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2024. március 25., hétfő 16:21

Pályázati felhívás kőbányai vállalkozások támogatására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai vállalkozások támogatására energia-költség-megtakarítást eredményező eszköz-, illetve gépfejlesztés (beszerzés, felújítás), ingatlan energetikai korszerűsítés, valamint szolgáltatásbővítéshez vagy kapacitásbővítéshez kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósításához. 

A pályázatokat 2024. június 27-én 12.00 óráig lehet benyújtani személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Jegyzői Főosztályán (cím: 1102 Budapest, Szent László tér 29. I. emelet 131.), vagy elektronikusan cégkapun keresztül a BP10ONKORM hivatali kapura.

A pályázattal kapcsolatban további információ kérhető:

a) műszaki kérdésekben a Hivatal Jegyzői Főosztály Városüzemeltetési Osztályán: a 06 1 4338 257-es telefonszámon vagy a JeneiTibor@kobanya.hu e-mail címen;

b) a településkép-védelmi szakmai konzultációval kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Főépítészi Osztályán: a 06 1 4338 368-as telefonszámon vagy a HegedusViktoria@kobanya.hu e-mail címen;

c) a pályázati dokumentációval kapcsolatos kérdésekben a Hivatal Jegyzői Főosztály Jogi Osztályán: a 06 1 4338 143-as és a 06 1 4338 165-ös telefonszámokon vagy a GallGizella@kobanya.hu és a VargaNoemi@kobanya.hu e-mail címeken. 

2024. március 22., péntek 13:49

Pályázati kiírás a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására - 2024

A Kőbányai Önkormányzat a Sorg Antal Városrehabilitációs Program részeként vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a fővárosi és kerületi helyi védettségű épületek közül a lakóépületek tulajdonosai részére a védett építészeti értékek megőrzésének támogatására.

Az építészeti értékek védelmének célja a Kőbánya településképe és történelme szempontjából meghatározó épített értékek védelme, a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása. A település értékei a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

A támogatással az Önkormányzat ösztönözni kívánja a helyi védettségű lakóépületek tulajdonosait arra, hogy az építészeti értékeket felújítsák, helyreállítsák, megőrizve az épületek

jellegzetes kőbányai építészeti karakterét.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2024. AUGUSZTUS 21.

A pályázati felhívás és annak mellékletei letölthetők a kapcsolódó dokumentumokból.

2024. február 26., hétfő 09:55

Pályázati felhívás kőbányai nyugdíjasok 2024. évi üdültetésére

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet kőbányai nyugdíjasok 2024. évi üdültetésére.

A pályázat célja a kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Balatonalmádiban (8220 Balatonalmádi, Szent István sétány 3.) lévő üdülőjében kedvezményes üdülés biztosítása.

A pályázatokat 2024. március 27-én 16.00 óráig lehet benyújtani egy példányban, papíralapon a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal Ügyfélközpontjában (1102 Budapest, Állomás utca 26.), elektronikusan e-papír szolgáltatás igénybevételével a BP10KER hivatali kapu címre, illetve elektronikus levélben a hivatal@kobanya.hu vagy a HayEva@kobanya.hu e-mail címeken keresztül.

A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető Háy Évától (tel.: +36 1 4338 353). Pályázati adatlap igényelhető az Ügyfélközpontban vagy letölthető a kapcsolódó dokumentumokból. Az adatlap másolható.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. február 23., péntek 13:02

Pályázati felhívás lakóközösségek részére az előkertek zöldfelületeinek megújítására

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot hirdet lakóközösségek részére az előkertek zöldfelületeinek megújítására.

A pályázat célja a kerületi társasházak és lakásszövetkezetek közvetlen környezetében lévő előkertek rendezése, megújítása, valamint a társasházak belső udvarának zöldítése és felújítása.

A pályázati felhívás szerinti tartalom megvalósítására nyújt vissza nem térítendő önkormányzati támogatást, amelyet az Önkormányzat előfinanszírozás formájában biztosít. A pályázatban igényelt támogatás összegéről a pályázó a jelen pályázati felhívás melléklete szerinti nyilatkozatot teszi. A benyújtott pályázat alapján a lakóközösség által tervezett beruházásra elnyerhető támogatás mértéke az elszámolható költség legfeljebb 80%-a lehet, de nem haladhatja meg lakóközösségenként az 500 000 Ft-ot. A tervezésre legfeljebb az elszámolható költség 10%-a fordítható.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2024. MÁRCIUS 31. 

A pályázattal kapcsolatos további információ a +36 1 4338 192-es telefonszámon kérhető.

Kapcsolódó dokumentumok:

2024. január 09., kedd 11:45

KŐBÁNYA SZÁMÍT RÁD - PÁLYÁZAT SZOCIÁLIS ALAPÚ TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

A Kőbányai Önkormányzat ismét meghirdeti a „Kőbánya számít Rád” szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázatot.

A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje:
A pályázatokat 2024. február 2-áig (péntek) lehet benyújtani a megfelelően kitöltött adatlapon, az egyéb előírt dokumentumok csatolásával:

 

  • a) elektronikus úton a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail címre,

  • b) személyesen a Budapest Fováros X. kerület Kobányai Polgármesteri Hivatal  1102 Budapest, Szent László tér 29.), II. emelet 220-as irodájában,

  • c) egy példányban papír alapon postai úton a Hivatal Humánszolgáltatási Foosztály Köznevelési és
    Civilkapcsolati Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. 

Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőre meg kell érkeznie a Hivatalba.

A borítékon kérjük a „Kőbánya számít Rád - tanulmányi ösztöndíj pályázat” megjelölést. A határidő lejárta után benyújtott pályázatokat a bíráló bizottság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.

A pályázat elbírálása meghatározott értékelési rendszer alapján történik, ösztöndíjban a legmagasabb pontszámot elérő pályázók részesíthetők. A pályázók csak a pályázati keretösszeg erejéig részesülhetnek támogatásban. A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető a +36 1 4338 144-es telefonszámon, illetve a MolnarZsuzsanna@kobanya.hu e-mail címen.