Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosítása (118. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                             D. Kovács Róbert Antal polgármester

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetének véleményezése (116. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              Tóth Balázs bizottsági elnök

4. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. évi költségvetése, valamint az azzal összefüggő egyes kérdések (119. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              D. Kovács Róbert Antal polgármester

5. A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért” tárgyú európai polgári kezdeményezés támogatása (115. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                              Tóth Balázs bizottsági elnök

6. Jelentés a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatokról (121. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                             Dr. Szabó Krisztián jegyző

7. Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2020. I-III. havi várható likviditási helyzetéről (80. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                             Radványi Gábor alpolgármester

8. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete Költségvetési Bizottságának 2020. évi munkaterve (95. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                             Tóth Balázs bizottsági elnök