Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

1. Az „Élelmiszeripari alapanyagok beszerzése a Kőbányai Egyesített Bölcsődék részére” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az ajánlati felhívás és a közbeszerzési dokumentumok elfogadása (86. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az előterjesztés bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.

2. A „Köztemetés szolgáltatás megrendelése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása, az eljárást megindító felhívás és a közbeszerzési tervdokumentumok elfogadása (87. számú előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Pap Sándor alpolgármester

Az előterjesztés bizalmas a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján.