Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. augusztus 30.

1. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan ingyenes használatba adása, létszámbővítése és az alapító okirat módosítása (433. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Weeber Tibor alpolgármester

2. A Kőbányai Csupa Csoda Óvoda megszüntető okirata, valamint a Kőbányai Mocorgó Óvoda módosító okirata és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata módosítása (430. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   Radványi Gábor alpolgármester

3. Az önkormányzati kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 10/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása (447. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

4. A helyi közművelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet módosítása (443. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

5. A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (432. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

6. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény módosításának, valamint a belügyminiszter intézkedésének kezdeményezéséről (450. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint

A Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 450/1. módosító javaslata

a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény módosításának, valamint a belügyminiszter intézkedésének kezdeményezéséről 450. számú előterjesztéshez 

9. A 2013 és 2018 közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Helyi Esélyegyenlőségi Program hatályának 2018. december 31-éig történő fenntartása (399. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                   D. Kovács Róbert polgármester