Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. február 21.

4. A védett építészeti értékek megőrzésének támogatásáról szóló pályázati kiírás (111. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester


Az SZMSZ 32§ (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint

6. A Budapest Főváros X. kerület, Ceglédi út – Gém utca – Zágrábi utca – Somfa köz által határolt terület kerületi építési szabályzata elkészítésének kezdeményezése

Az SZMSZ 32§ (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint

Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester

Nem kerül benyújtásra.