Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. augusztus 29.

2. A Budapest X. kerület, Rákos-patak kerületi építési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (432. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző

3. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvény módosításának kezdeményezése (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    D. Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

4. Tájékoztató a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (442. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                    dr. Szabó Krisztián jegyző