Eredmények

Kisebbségi választás 2010. EREDMÉNYEK

211/2010. (X. 3.) sz. Választási Bizottság határozata
(10 igen, egyhangú szavazattal)