FŐÉPÍTÉSZI OSZTÁLY

A szervezeti egység  neve:

Főépítészi Osztály

Főépítész:

Mozsár Ágnes

Telefon:

06 1 4338 391

Osztályvezető:

Móré Tünde

Telefon:

06 1 4338 386

Fax:

06 1 4338 390

Cím:

1102 Bp., Szent László tér 29. II. 224.

E-mail:

hivatal@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.huA Főépítészi Osztály hatáskörébe tartozó ügytípusok:

1. Településfejlesztési, településrendezési tervek döntés előkészítése

A kerületi városfejlesztési stratégia és koncepció kialakítása, véleményezése.
Budapest  Településszerkezeti Tervének készítésében, módosításában való részvétel, közreműködés a kerületi Önkormányzat véleményének kialakításában.
A Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzat, valamint a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításában, felülvizsgálatában való részvétel, közreműködés a kerületi Önkormányzat véleményének kialakításában.
A kerületünkkel határos budapesti kerületek településfejlesztési és településrendezési terveinek véleményezése.
A kerület kerületi szabályozási terveinek és helyi építési szabályzatának előkészítése, felülvizsgálata.
Az Önkormányzat településpolitikai, településfejlesztési, településüzemeltetési és ingatlanvagyon - gazdálkodási programjának előkészítésében és egyeztetésében, továbbá az ágazati koncepciók összehangolásában és véleményezésében való részvétel.
A kerület egységes táji és építészeti arculata kialakításának segítése szakmai véleményével, állásfoglalásával, szakmai tanácsadás nyújtása.  

2. Önkormányzati Tervtanács működtetése

A külön rendeletben foglaltak szerint helyi önkormányzati tervtanács működtetése.
Tervek központi, területi és fővárosi tervtanácson történő megtárgyalásának kezdeményezése, meghívás esetén azok munkájában való részvétel. 

3. Építészeti tervpályázatok lebonyolítása

Önkormányzati beruházások döntés előkészítéséhez építészeti ötlet-, illetve, tervpályázatok kezdeményezése, lebonyolítása, tervpályázat bírálóbizottságában való részvétel. 

4. Helyi épített örökség védelme

Védetté nyilvánítás, védettség megszűntetésének kezdeményezése, megkeresésre az ezekre irányuló javaslatok véleményezése.

A műemléki védettség alatt nem álló, de a kerület sajátos jellegének megőrzésében helyi jelentőséggel bíró építészeti értékek védelméről gondoskodik, előkészíti az azokkal kapcsolatos szabályozást.

5. Vagyongazdálkodás, tulajdonosi hozzájárulások, telekalakítások, szakvélemények

Az önkormányzati vagyont érintő tulajdonosi hozzájárulások és az önkormányzati tulajdoni hányaddal kapcsolatos jognyilatkozatok előkészítése, valamint ezzel kapcsolatos geodéziai felmérések, talajmechanikai szakvélemények és telekalakítási dokumentációk megrendelése és a végrehajtás felügyelete.

Munkatársaink:

Altziebler Aranka telefon: 06 1 4338 389
Galgóczi András telefon: 06 1 4338 244
Hegedűs Viktória telefon: 06 1 4338 368
Kovács József telefon: 06 1 4338 176
Suba Andrea Erzsébet telefon: 06 1 4338 384
Szöllősi Erika telefon: 06 1 4338 392