BELSŐ ELLENŐRZÉSI OSZTÁLY

 

A szervezeti egység  neve:

Belső Ellenőrzési Osztály

Vezető:

Varga Tiborné

Cím:

1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8.

Telefon:

06 30 731 1875 

Fax:

06 1 4338 219

E-mail:

VargaElvira@kobanya.hu

Honlap:

www.kobanya.hu


Az osztály feladatai:

1.) A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

2.) Az Belső Ellenőrzési Osztály közvetlenül a jegyzőnek alárendelve végzi feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvében foglaltak alapján.

3.)A Belső Ellenőrzési Osztály:

a)    A képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján ellenőrzést végez az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, a helyi önkormányzat többségi irányítása alatt működő gazdasági társaságoknál, a nemzetiségi önkormányzatoknál, valamint a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezett szervezeteknél is.

b)   A szervezeti célok megvalósítása érdekében a Polgármesteri Hivatalon belül hozzáadott értéket eredményező tanácsadói tevékenységet végez.

 

Belső ellenőrök:

Rácz Ágnes

RaczAgnes@kobanya.hu

Murárné Zsigó Emma ZsigoEmma@kobanya.hu
Szarvas Zsolt SzarvasZsolt@kobanya.hu