HVB döntései

JEGYZŐKÖNYV (2010.10.05)

234/2010. (X. 5.) sz. Választási Bizottság határozata
(7 igen, egyhangú szavazattal)