Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. január 23.

3. A kőbányai nemzetiségi önkormányzatokkal a működési feltételek biztosításáról és a gazdálkodási feladatok ellátásáról kötendő együttműködési megállapodás módosítása (40. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                          Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32.§ (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

5. A Bihari utca 8/C szám alatti lakóépület (37. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Tóth Balázs önkormányzati képviselő