Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2018. november 20.

2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása az előterjesztés 2. melléklete bizalmas (592. számú előterjesztés)

Előterjesztő: Weeber Tibor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.