Előterjesztések - 2012. május 10.

Közoktatási intézményvezetői pályázatok elbírálása

Előterjesztő : Kovács Róbert polgármester

A helyi közművelődési rendelet megalkotása

Előterjesztő : dr. Szabó Krisztián jegyző

A Kőbányai Diáksport Bizottság 2011. évi beszámolója

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

Beszámoló a Sportkoncepció időarányos megvalósításról

Előterjesztő : Radványi Gábor alpolgármester

Magyar Tibor érettségi vizsgadíjának átvállalása

Előterjesztő : Weeber Tibor alpolgármester