Nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai

3. A Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ részére ingatlan használatba adása és az alapító okirat módosítása (140. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Weeber Tibor alpolgármester

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 2018. évi önköltségének és intézményi térítési díjainak meghatározása (147. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Weeber Tibor alpolgármester

5. Köznevelési intézmények átszervezése (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Radványi Gábor alpolgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint.

6. A Kőbányai Bóbita Óvoda, a Kőbányai Csodafa Óvoda és a Kőbányai Gézengúz Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatása (127. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Kovács Róbert polgármester

8. Saját halottá nyilvánítás (. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                                       Kovács Róbert polgármester

Az SZMSZ 32. § (5) bekezdése alapján különös eljárásrend szerint