A nyilvános ülés tervezett napirendi pontjai - 2017. szeptember 21.

2. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:                                               Kovács Róbert polgármester

4. A közterület-használatról szóló 12/2013. (III. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:                                               dr. Szabó Krisztián jegyző

5. Budapest Főváros X. kerület Kőbánya településképi arculati kézikönyve

Előterjesztő:                                               Radványi Gábor alpolgármester

6. A 2013-2018. közötti időszakra vonatkozó Kőbányai Esélyegyenlőségi Program 2017. évi felülvizsgálata

Előterjesztő:                                               Kovács Róbert polgármester

8. A Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi uszodájának a Belső-Pesti Tankerületi Központ részére történő térítésmentes használatba adása

Előterjesztő:                                               Radványi Gábor alpolgármester

9. A Kőbányai Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 2017. évi Éves Közszolgálati Szerződés 3. módosítása

Előterjesztő:                                               dr. Pap Sándor alpolgármester

10. A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kormányzati funkcióinak megállapítása

Előterjesztő:                                                dr. Szabó Krisztián jegyző

11. Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése

Előterjesztő:                                               Weeber Tibor alpolgármester

12. Az 1101 Budapest, Pongrác út 19. szám alatti orvosi rendelő felújításával összefüggő intézkedések

Előterjesztő:                                                dr. Pap Sándor alpolgármester